Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Medarbetare på Hjälpmedelscentrum tar emot en besökare i kundtjänst

Hjälpmedelscentrum

Här hittar du som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel information om vad som är aktuellt just nu, regelverk, rutiner, dokument och annat du kan ha nytta av.

Kontaktuppgifter

Vi finns på Signalistgatan 2 i Västerås. Telefon till kundtjänst 021-17 30 48, e-post hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se.

HMC:s folder Välkommen till oss!

HMC:s folder Välkommen till oss! (finska)

Öppettider

Vi har öppet må-to 8-16.30, fre 8-16.
Vår kundtjänst når du mellan klockan 8-12 och 13-16.30 (fredagar 16).
Återlämning och hämtning av hjälpmedel är möjlig alla vardagar från klockan 7.

Aktuellt på Hjälpmedelscentrum

Vi tar bort faxen - skicka in blanketter digitalt till oss

Många av våra blanketter som tidigare skickats med fax till oss, t ex anmälan om ändrat boende, ska du nu istället skicka via vår nya uppladdningstjänst

Använd blanketterna du hittar under rubriken Blanketter nedan, inte gamla utskrivna eller sparade blanketter, de kan vara inaktuella.

Lathund om hur du använder tjänsten

I webSesam kan du nu skapa arbetsorder för utprovning, specialanpassning och produkt utanför beslutat sortiment. Du kan också bifoga blanketter/underlag för de ärenden som kräver det.

Utbildningsmaterial Arbetsorder Utprovning och Specialanpassning i webSesam

Nyheter

HMC-info

Hjälpmedelscentrum ger ut nyhetsbrevet HMC-info 11 gånger per år. Här finns de senaste numren. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, skicka e-post till: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

HMC-info januari 2019

HMC-info december 2018

HMC-info november 2018

HMC-info oktober 2018

HMC-info september 2018

Nya priser för däck och slang

Från och med den 1 oktober är det nya priser på däck och slang till manuella rullstolar och sulkys. Patienten kommer att få betala det faktiska priset för däck och slang. Schablonpriserna för standard- respektive specialdäck som tidigare använts försvinner. Detta med anledning av att HMC tillhandahåller flera olika varianter av däck med varierande priser, från 81kr/st till 405 kr/st. Även priserna på slang varierar, mellan 44 och 119 kr. Massiva däck till manuella rullstolar är gratis.  

Schablonpriserna för motordrivna rullstolar höjs till 500 kr/däck och 150 kr/slang.

Om patienten vill ha hjälp med att byta däck och slang kan de få det. Kostnaden för arbetet är detsamma som tidigare, 125 kr/däck.

Organisation och uppdrag

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom områdena rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel medverka till att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet.

Läs mer om hur vi är organiserade i Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att utföra de uppgifter som hjälpmedelsnämnden har ansvaret för. Nämnden samordnar länets hjälpmedelshantering inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och ansvarar för verksamheten. Hjälpmedelsnämnden fattar beslut om frågor som rör verksamhet, hjälpmedelspolicy och hjälpmedelshandbok. 

Möten 2019: 1 mars, 17 maj

Strategiska kundrådet

Genom strategiska kundrådet har kommunerna och regionen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor för Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kundrådet består av verksamhetsföreträdare utsedda av länets socialchefer och chefer inom regionen. Frågor som hjälpmedelsnämnden ska besluta om bereds i strategiska kundrådet.

Möten 2019: 18 januari, 17 april, 6 september, 25 november

Förskrivarrådet

Förskrivarrådet är ett dialogforum mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssortiment. Syftet är att bistå strategiska kundrådet och att öka samverkan mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum.

Möten 2019: 27 mars

Styrande dokument

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2019

Finansiering av Hjälpmedelscentrums verksamhet

Läs mer om hur hjälpmedel debiteras och vad som ingår i hyran i Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett regelverk som är beslutat av Hjälpmedelsnämnden. Den styr hur hjälpmedel förskrivs i Västmanland. Det beskriver vilken profession som får förskriva hjälpmedel samt vilka hjälpmedel som kan förskrivas för att kompensera vilka behov.

Länk till Hjälpmedelshandboken

Hur förskrivs eller beställs hjälpmedel?

Förskrivning av hjälpmedel sker i huvudsak i webSesam. Där finns också information om vilka produkter som är förskrivningsbara. Inlogg till webSesam får du efter att du gått Förskrivarutbildning Grund och webSesamutbildning.

Har du tidigare haft en inlogg som inte längre fungerar, kontakta Hjälpmedelscentrum.

Mer information om förskrivare av hjälpmedel i Västmanland finns i Hjälpmedelshandboken.

Vid förskrivning till patient

De flesta hjälpmedel är förskrivningsbara i webSesam. Specialsortiment förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Vissa yrkesgrupper som inte har tillgång till webSesam kan förskriva hjälpmedel via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Vid beställning till verksamhet

Alla hjälpmedel i vårt sortiment kan beställas till verksamhet, använd blanketten Beställning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Vid förskrivning till patient som är asylsökande

Asylsökande, såväl barn som vuxna, har rätt till samma hälso- och sjukvård, inklusive hjälpmedel, som folkbokförda i regionen men framförallt till vård som inte kan anstå. Hjälpmedel kan motverka ett mer allvarligt sjukdomsförlopp, undvika mer omfattande vård och behandling och minska användning av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder.

Asyl- och integrationshälsan bekostar hjälpmedel till asylsökande personer i Västmanland. För gömda och papperslösa bekostas hjälpmedel centralt från Region Västmanland. Före förskrivning ska förskrivaren ha klarlagt betalningsansvaret.

Förskrivning av hjälpmedel ska göras via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst. Ange patientens namn, födelsedatum (ÅÅ-MM-DD), reservnummer (XXXXXX-XXXX) och bostadsadress samt leveransadress på blanketten.

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (svenska)

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (arabiska)

Mer bildstödsmaterial på olika språk hittar du på  webbplatsen KomHIT Flykting

Rekvisitionsartiklar

Rekvisitionsartiklar är märkta med** i webSesam. Det ger en signal om att denna artikel beställs till betalande verksamhet direkt i webSesam. 

Artiklarna finns tillgängliga under knappen ”Beställningsunderlag” i webSesam.

Försäljningsartiklar

Försäljningsartiklar som personförskrivs markeras med en asterisk (*) efter artikelbenämningen på första raden. Detta innebär att alla artiklar som köps från Hjälpmedelscentrum är markerade med en till två asterisker på artikelns benämningsrad.

Vid frågor, kontakta kundtjänst, telefon 021-17 30 48 eller controller Jocke Axelsson, telefon 021-17 56 49.

Individregistrerade hjälpmedel

Alla dyrare hjälpmedel (över 1 000 kr) som kan rekonditioneras är individmärkta.

Det betyder att varje hjälpmedel får ett unikt identitetsnummer. Med detta kan man följa hjälpmedlet under hela dess livstid, se vilka reparationer som gjorts och vem som fått hjälpmedlet förskrivet etc

Så här ser nummerlappen för individmärkning ut:

Etikett med streckkod

Numret är fem- eller sexsiffrigt.

Blanketter

Blanketter som skickas in via webSesam

Du kan beställa en utprovning, initiera en specialanpassning eller skicka in ett ärende om produkt utanför beslutat sortiment i webSesam.
Hur du går tillväga läser du om här:

Utbildningsmaterial Arbetsorder Utprovning och Specialanpassning i webSesam

Underlag för utprovning

Underlag för utprovning av arbetsstolar

Underlag för utprovning av elrullstol

Underlag för anpassning av befintlig elrullstol gällande styrsätt och/eller sittande

Underlag för utprovning av manuella rullstolar, dynor och tillbehör

Underlag för utprovning manuell rullstol barn/ungdom

Underlag för utprovning av drivaggregat till rullstol

Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Underlag för utprovning av kognitionshjälpmedel

Underlag för utprovning av GPS-larm

Underlag för utprovning av omgivningskontroll

Underlag för utprovning av tyngdväst

Förskrivning av hjälpmedel utanför beslutat sortiment

Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk

Specialanpassning

Specialanpassad produkt, anvisning

Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst

Fyll i och spara blanketten på ditt skrivbord. Byt inte namn på blanketten. Ladda sedan upp den via vår uppladdningstjänst

För att kunna använda tjänsten behöver du ha ett användarnamn och lösenord. Saknar du inloggningsuppgifter, kontakta vår kundtjänst.

Efter att du laddat upp blanketten i uppladdningstjänsten, kom ihåg att ta bort den från ditt skrivbord.

Lathund - hur du använder uppladdningstjänsten

Förskrivning och beställning av hjälpmedel

Blankett som används när förskrivning inte sker i webSesam:

Förskrivning av hjälpmedel

Beställning av hjälpmedel

Överskrivning av hjälpmedel

Uppföljning/utvärdering av hjälpmedel

Underlag för utprovning

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel

Blankett som används när hämtorder inte registreras i webSesam:

Hämtorder via uppladdningstjänst, återlämnade hjälpmedel

Anmälan

Anmälan beslut om vårdinsatser från Habiliteringscentrum

Anmälan om ändrat boende/betalningsansvar för hjälpmedel

Anmälan om försvunna hjälpmedel

Anmälan skadat, stulet eller saknat hjälpmedel

Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter 

Lånevillkor

(skickas endast in till HMC för hjälpmedel värda mer än 20 000 kr)

Lånevillkor försäkring av hjälpmedel - svenska

Lånevillkor  engelska

Lånevillkor  arabiska

Lånevillkor  spanska

Lånevillkor  finska

Lånevillkor  persiska

Lånevillkor  turkiska

Övriga blanketter

Inregistrering av hjälpmedel med serviceavtal

Flytt och skrot av hjälpmedel med serviceavtal

Specialanpassad produkt, bruksanvisning patientinformation

Sortiment

Aktuellt sortiment finns i webSesam.

Inom de olika produktområdena finns förskrivarmaterial som ger en överskådlig sortimentsöversikt.

På 1177.se finns delar av Västmanlands upphandlade sortiment med bild och text. Dit hänvisas patienter. Länk till tema Hjälpmedel på 1177.se

Produkt utanför beslutat sortiment

När patientens behov inte kan tillgodoses med upphandlat sortiment finns det möjlighet att ansöka om produkt utanför beslutat sortiment. Innan ansökan görs ska alltid kontakt tas med produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Mer information finns i Hjälpmedelshandboken.

För ansökan ska du använda blankett Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk . Den kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Ärendegrupp Produkt utanför beslutat sortiment

Beslut fattas av enhetschef på Hjälpmedelscentrum i samråd med förvaltningsdirektör och produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Detta sker i en så kallad ärendegrupp som sammanträder en gång per månad.

Vårens inplanerade möten är den 23 januari, 13 februari, 13 mars, 10 april, 15 maj och den 5 juni.

Utbildning

Förskrivare i Västmanland ska gå Hjälpmedelscentrums Förskrivarutbildning Grund, Förskrivarutbildning webSesam samt genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om förskrivningsprocessen.

Aktuella utbildningar hittar du på Kompetensplatsen HMC och längre ner på denna sida.

Förskrivarutbildning Grund 

Utbildningen är en e-utbildning som finns på Kompetensplatsen HMC, Hjälpmedelscentrums utbildningsportal. Den ger en beskrivning av vilket ansvar du som har förskrivare, utifrån lagar, förordningar och föreskrifter. Utbildningen ska ge vägledning till förskrivare i Västmanland inom hjälpmedelsområdet. Efter genomförd Förskrivarutbildning Grund har du förskrivningsrätt.

Förskrivarutbildning webSesam

Utbildningen ger kunskap om beställnings-, sortiments- och registersystemet. Efter utbildningen får du en inloggning i systemet där du kan göra förskrivningar och beställningar. Utbildningen ges regelbundet på Hjälpmedelscentrum. Anmälan görs via Kompetensplatsen HMC.

Produktutbildningar

När du är klar med basutbildningarna Förskrivarutbildning Grund och webSesam kan du gå vidare genom att anmäla dig till de utbildningar som du behöver för de produktområden du kommer att arbeta inom.  

Utbildningarna ger kunskap om förskrivningskriterier, aktuellt sortiment och möjlighet till anpassning av hjälpmedlet. För aktuellt utbud och anmälan, se Kompetensplatsen HMC.

Utbildningsportalen Kompetensplatsen HMC

För att anmäla dig till våra utbildningar väljer du en av länkarna nedan. Om du är regionanställd eller har ett HSA-ID blir du automatiskt inloggad. Om du är extern förskrivare behöver du skapa ett konto första gången du anmäler dig till en utbildning.

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-ID

För externa förskrivare utan HSA-ID

Praktisk information

Vid förskrivarutbildningar på HMC serveras enbart kaffe och te.

Vid heldagsutbildningar finns begränsade möjligheter att värma medhavd mat. Granne med HMC finns Jonny´s krog. På Hälla köpcentrum finns flera lunchrestauranger. Dit är det cirka 10 minuters promenad från HMC.

Förskrivarens dag

Vartannat år finns möjlighet att uppdatera sina kunskaper på Förskrivarens dag. Vi bjuder in till den under senhöst via HMC-info.

Externa utbildningar

På Hjälpmedelscentrum anordnas ibland leverantörsutbildningar. De annonseras i HMC-info och finns längre ned på denna sida.

Aktuella utbildningar

Aktuella förskrivarutbildningar 

 • 20 februari Larm och GPS-larm
 • 20 februari Kommunikation, appen Widgit Go
 • 27 februari webSesam
 • 7 mars Lyftar och lyftselar
 • 7 mars Kognition, kalenderappar för smartphones och surfplattor
 • 12 mars Fördjupning inkontinenshjälpmedel
 • 13 mars Kognition, tyngdprodukter
 • 20 mars Träningshjälpmedel
 • 20 mars Gånghjälpmedel
 • 21 mars Manuella rullstolar komfort
 • 26 mars Elrullstolar 3-hjulingar
 • 26 mars Elrullstolar 4-hjulingar
 • 28 mars webSesam
 • 3 april Överflyttningshjälpmedel
 • 11 april Omvårdnadshjälpmedel
 • 23 april webSesam
 • 25 april Inkontinenshjälpmedel
 • 25 april Manuella rullstolar allround avancerad
 • 8 maj Drivaggregat
 • 9 maj Antidecubitusmadrasser
 • 21 maj Rullstolsdynor vuxen
 • 23 maj webSesam
 • 18 juni webSesam

Leverantörsutbildningar på Hjälpmedelscentrum

7 februari - Upp-och-stå, kl 9-12 (barn) eller kl 13-16 (vuxna)

Anmälan till: ola.gerdin@anatomicsitt.com

21 februari - Utbildningsdag med hjälpmedel från Svan Care, kl 10-12 eller 14-16

Inbjudan

Anmälan senast den 18/2 till: marro.karlsson@svancare.se (ange ev allergi)

14 mars - Funktionell sittställning - Basutbildning, kl 8.30-15.45

Anmälan senast den 13/2

Inbjudan och anmälningsblankett

21 mars - Presentation av hjälpmedel från Made for Movement, kl 10-11.30

Anmälan senast den 15/3 till: tora.hogberg@madeformovement.com, 073-84 67 483

Inbjudan

2 april - Långtidsbehandling med syrgas (LTOT) kl 8.30-12

Utbildningen ges i samarbete med lungkliniken och Philips Respironics

Anmälan senast den 15/3 till: jenny.leana.liljeros@regionvastmanland.se

Inbjudan

4 april - Fibertäcke, kultäcke och fibertyngdväst. kl 13-15.30

Anmälan senast den 29/3 till: johanna.hillgren@novista.se

Inbjudan

Rådgivning och utprovning

Rådgivning

Du kan få allmänna råd om hjälpmedel av Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Specifika råd om ett hjälpmedel kan ges av hjälpmedelskonsulenter inom de olika produktområdena. Kontakta oss via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Utprovning med hjälpmedelskonsulent

För vissa hjälpmedel sker utprovning alltid i samråd med hjälpmedelskonsulent, se under respektive produktområde i Hjälpmedelshandboken. Ibland kan det finnas behov av stöd även vid förskrivning av andra hjälpmedel. Innan utprovningen ska förskrivaren bedöma patientens situation, funktion och behov. Utprovning initieras genom att ett underlag för utprovning fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum via webSesam eller med vanlig post. Det går också bra att kontakta hjälpmedelskonsulent för tidsbokning av utprovning. Kontakta hjälpmedelskonsulent via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Information till patient om lånevillkor och försäkringar

Alla hjälpmedel som levereras från Hjälpmedelscentrum är försedda med information om villkor för lånet. Det är förskrivarens ansvar att patienten tar del av denna information.

Lån av hjälpmedel

Lånevillkor och försäkringar för dyra hjälpmedel

När hjälpmedel är värda över 20 000 kr ska en underskriven kopia på blanketten Lånevillkor skickas till Hjälpmedelscentrum via vår uppladdningstjänst. Lånevillkor på olika språk finns under Blanketter.

Produkter och priser ändras ofta och är svåra att hålla aktuella med en speciell lathund. För att få ett korrekt försäkringsvärde ber vi dig titta på artikeln i webSesam för aktuellt försäljningspris. Det går bra att avrunda till jämna tusental, t ex en artikels försäljningspris på 24 398 kr - avrunda till 24 000 kr.

Produktområden

Arbetsstolar 

Underlag för utprovning av arbetsstol

Barnhjälpmedel 

 Underlag för utprovning av manuell rullstol barn

Elrullstolar 

Underlag för utprovning av elrullstol

Underlag för anpassning av befintlig elrullstol gällande styrsätt och/eller sittande

Förflyttning och överförflyttning 

Inkontinens 

Kommunikation 

Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Kognition 

Underlag för utprovning av kognitionshjälpmedel

Underlag för utprovning av tyngdväst

Larm och GPS-larm 

Underlag för utprovning av GPS-larm

Omgivningskontroll 

Underlag för utprovning av omgivningskontroll

Manuella rullstolar 

Underlag för utprovning av manuella rullstolar, dynor och tillbehör

Medicinska behandlingshjälpmedel 

Omvårdnadshjälpmedel 

Tränings- och gånghjälpmedel 

Utprovningsrum Hjälpmedelscentrum

På Hjälpmedelscentrum finns utprovningsrum för barnhjälpmedel, manuella rullstolar, elrullstolar, övriga förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel, tyngdprodukter, omvårdnadshjälpmedel samt en visningslägenhet med kognitiva hjälpmedel.

Behöver du boka ett utprovningsrum kontaktar du Hjälpmedelscentrums kundtjänst. 

Utställning och studiebesök

I Hjälpmedelscentrums utställning finns information om och möjlighet att prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar. I utställningen visar leverantörer hjälpmedel som redan finns på marknaden men även nyheter inom hjälpmedelsområdet. De hjälpmedel som ingår i ordinarie sortiment ses i utprovningsrummen. Personal i kundtjänst kan svara på patientens frågor. 

Utomhus finns en övningsbana med olika underlag där hjälpmedel kan provas. 

Kognitiv visningsmiljö

I en hemlik miljö visas kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd. Du som är förskrivare kan boka rummet via vår kundtjänst.

Hyra konferensrum

I direkt anslutning till utställningen finns två konferensrum som hyrs ut efter önskemål. Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst om du vill hyra konferensrum.

Studiebesök

Vi erbjuder studiebesök under våra öppettider. I studiebesöket ingår en presentation av  Hjälpmedelscentrums verksamhet samt en rundvandring i Hjälpmedelscentrums utställning.

Studiebesök för intresse- och pensionärsorganisationer samt för personal inom kommuner och regionen är kostnadsfria.

Kostnaden för studiebesök är 481 kronor exklusive moms per handledare och timme. Ett normalt studiebesök på 1,5 timmar med en handledare kostar 721 kr exklusive moms.

För bokning av studiebesök, kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst.

Leveranser och returer

Hjälpmedelscentrum levererar hjälpmedel varje vecka enligt ett turbilsschema.

Grundschema

Måndag: Västerås väster om Svartån (inkl Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck, Kvicksund)

Tisdag: Västerås öster om Svartån (inkl arbetsterapin på VSV,Tillberga; Skultuna, Tortuna)

Onsdag: Sala (inkl sjukgymnastiken på VSV)

Torsdag: KAK

Fredag: Fagersta (inkl Skinnskatteberg och Norberg. Transport går även till sjukgymnastiken och arbetsterapin på VSV. Regionens transportenhet hämtar dessa hjälpmedel på Hjälpmedelscentrum)

Förändringar i turbilsschemat våren 2019

Vecka 16

 • Måndag 15/4 Västerås Väster
 • Tisdag 16/4 Västerås Öster
 • Onsdag 17/4 Sala och Fagersta
 • Torsdag 18/4 Köping Arboga Kungsör
 • Fredag 19/4 Utgår Långfredag

Vecka 17

 • Måndag 22/4 Utgår Annandag påsk
 • Tisdag 23/4 Västerås Öster
 • Onsdag 24/4 Västerås Väster
 • Torsdag 25/4 Köping Arboga Kungsör
 • Fredag 26/4 Fagersta och Sala 

Vecka 18

 • Måndag 29/4 Västerås Väster
 • Tisdag 30/4 Västerås Öster
 • Onsdag 1/5 Utgår Första Maj
 • Torsdag 2/5 Köping Arboga Kungsör
 • Fredag 3/5 Fagersta och Sala

Vecka 21

 • Måndag 20/5 Västerås Väster
 • Tisdag 21/5 Västerås Öster
 • Onsdag 22/5 Utgår planeringsdag
 • Torsdag 23/5 Köping Arboga Kungsör
 • Fredag 24/5 Fagersta och Sala

Vecka 22

 • Måndag 27/5 Västerås Väster
 • Tisdag 28/5 Västerås Öster
 • Onsdag 29/5 Köping Arboga Kungsör
 • Torsdag 30/5  Utgår Kristi himmelsfärds dag
 • Fredag 31/5 Fagersta och Sala

 Vecka 23

 • Måndag 3/6 Västerås Väster
 • Tisdag 4/6 Västerås Öster
 • Onsdag 5/6 Köping Arboga Kungsör
 • Torsdag 6/6 Utgår Nationaldagen
 • Fredag 7/6 Fagersta och Sala

 Vecka 25

 • Måndag 17/6 Västerås Väster
 • Tisdag 18/6 Västerås Öster
 • Onsdag 19/6 Sala och Fagersta
 • Torsdag 20/6 Köping Arboga Kungsör
 • Fredag 21/6 Utgår Midsommarafton

Leverans, hämtning och transportkostnader

För leveranser eller hämtning av hjälpmedel gäller ordinarie turbilsschema, annars debitering enligt nedan.

Transport (leverans och hämtning utanför turdag, flytt) av säng inkl montering 1350 kr exkl moms (1687,50 kr inkl moms)/säng.

Transport (leverans och hämtning utanför turdag, flytt) av hjälpmedel (inkl mobila lyftar, men ej säng) 500 kr exkl moms (625 kr inkl moms)/ärende och adress.

Leverans av hjälpmedel vid vård i livets slut, AH (avancerad hemsjukvård), är kostnadsfria även vid leverans utanför ordinarie turbilsschema. Ska prioriteras.

Vid behov av leverans utöver körschema kan förskrivare beställa extra transport för leverans av hjälpmedel direkt hem till patient. Beställande enhet debiteras enligt gällande prislista.

När det finns ett behov av direkt leverans för att kunna möjliggöra utskrivning av patient från sjukhus eller boende samt patient ansluten till avancerad hemsjukvård (AH) kan leverans ske till hemadress utan extra kostnad oavsett körschema och även av icke skrymmande hjälpmedel.  

Transport av skrymmande hjälpmedel

Till skrymmande hjälpmedel räknas:

 • Elrullstol
 • Rullstol med drivaggregat
 • Tiltbar hygienstol
 • Duschvagn
 • Elektrisk toalettlyft
 • Säng
 • Personlyft
 • Samtliga arbetsstolar
 • Komfortrullstol
 • Samtliga gåbord
 • Cyklar 20”, 24”
 • Tandemcyklar
 • Elektrisk bentränare
 • Ståstöd, samtliga storlekar
 • Tippbräda, samtliga storlekar
 • Studsmatta
 • Barr
 • Rollator med droppställning
 • Return , vridplatta
 • Matstol/arbetsstol

Hämta och lämna hjälpmedel

Hämtplats/Avlämning ute i länet

Det är viktigt att det finns en uppmärkt plats för avlämning/hämtning av hjälpmedel samt att all personal vet var hjälpmedlen ska ställas.

Ställ ut hjälpmedlen dagen före, om det går. Meddela annars HMC från vilken tid hjälpmedlen finns utställda, detta gäller framför allt Västerås. Transportbilen lämnar HMC kl 7.30.

Vid leveranser till privatpersoner (patienter) se till att telefonnummer samt alternativt telefonnummer finns.

Vid beställning via webSesam – markera Hämta leveransadress från - ”Patient”, så att det blir rätt leveransadress.

Akuta ärenden

Många ordinationer kommer till HMC via fax och ibland önskas leverans omgående eller följande dag. Vi kan bara handlägga ett ärende som akut om vi haft en personlig kontakt med dig som förskrivare.

Kontakta alltid vår kundtjänst vid akuta ärenden, 021-17 30 48.

Reparation och anpassning

Avhjälpande underhåll och reparationer

Vid behov av service eller reparation av hjälpmedel kan patienten själv kontakta Hjälpmedelscentrum genom att använda e-tjänst, ringa eller besöka oss. Under Hjälpmedelscentrums öppettider finns möjlighet för patienten att få enklare reparationer åtgärdade.

Du som är förskrivare kan beställa avhjälpande underhåll (reparation) i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker. Det går också att kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, telefon 021 – 17 30 48.

Kostnader för avhjälpande underhåll (reparationer) av förskrivna hjälpmedel ingår i hyreskostnad. 

Avhjälpande underhåll (reparation) av hjälpmedel när patienten befinner sig utomlands eller transportskador bekostas av patienten själv eller via reseförsäkring. 

Beredskap

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00. Beredskap omfattar endast reparationer på förskrivna hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning är helt beroende av. Det gäller i huvudsak rullstol, säng samt säng- och personlyft.

Rollatorcafé

Hjälpmedelscentrum besöker ibland servicehus och mötesplatser för att serva till exempel rollatorer och rullstolar. Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om rollatorcafé, 021-17 30 48.

Anpassning

En anpassning görs genom inställning av justerbara funktioner eller genom att förse hjälpmedlet med tillbehör som tillverkaren godkänt. Anpassning vid förskrivningstillfället ingår i hyran. Anpassning efter utleverans debiteras enligt prislista (kostnad per timme, inklusive restid).

Du som är förskrivare kan beställa en anpassning av ett hjälpmedel i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker om anpassning.

Specialanpassning

Om behov hos en person med funktionsnedsättning inte kan tillgodoses av våra upphandlade hjälpmedel eller om hjälpmedlet behöver förses med tillbehör som inte anvisats av tillverkaren kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Specialanpassningen förutsätter en skriftlig anvisning från förskrivare som berör en namngiven patient. Specialanpassningen utförs av tekniker i samråd med förskrivare och hjälpmedelskonsulent. Material och arbetstid inklusive restid debiteras ansvarig betalare.

Länk till blankett Specialanpassning

Länk till mer information i Hjälpmedelshandboken

Broschyr Specialanpassade produkter

Avvikelser och reklamationer

Om du upptäcker något fel eller brist på ett hjälpmedel eller tjänst som Hjälpmedelscentrum levererat ska du anmäla en avvikelse eller reklamation. Det ska du även göra om en patient varit med om ett tillbud eller en negativ händelse där hjälpmedel varit inblandat. Anmälan görs i webSesam. Länk till instruktion

Hjälpmedlet ska inte användas under utredningstiden.

Läs mer i Hjälpmedelshandboken under Riktlinjer vid förskrivningav hjälpmedel/Rapportering av tillbud eller olycka.

Avvikelse ska inte skrivas för normalt slitage - använd Arbetsorder.


Kontakta oss