Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjälpmedelscentrums entré

Hjälpmedelscentrum

Här hittar du som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel information om vad som är aktuellt just nu, regelverk, rutiner, dokument och annat du kan ha nytta av.

Kontaktuppgifter

Vi finns på Signalistgatan 2 i Västerås. Telefon till kundtjänst 021-17 30 48, e-post hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se.

HMC:s folder Välkommen till oss!

Öppettider

Vi har öppet må-to 8-16.30, fre 8-16.
Vår kundtjänst når du mellan klockan 8-12 och 13-16.30 (fredagar 16).
Återlämning och hämtning av hjälpmedel är möjlig alla vardagar från klockan 7.

Aktuellt på Hjälpmedelscentrum

Stängt på HMC den 20 november pga inventering

Tisdagen den 20 november görs årsinventering av individklassade hjälpmedel, artiklar och individklassade artiklar på interna buffertlager. Den dagen är HMC stängt. Leveranser kommer att ske som vanligt. Vi kommer bara att åtgärda akuta reparationer och utlämningar från vårt huvudlager.

Inventering av externa buffertlager

Den 13-14 november är det dags för den årliga inventeringen av externa buffertlager. Alla hjälpmedel, både individklassade artiklar och andra, inventeras. Behöver er verksamhet hjälp med inventeringen, kontakta Lisbeth Lindfors på Hjälpmedelscentrum.

Nyheter

HMC-info

Hjälpmedelscentrum ger ut nyhetsbrevet HMC-info 11 gånger per år. Här finns de senaste numren. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, skicka e-post till: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

HMC-info oktober

HMC-info september

HMC-info augusti

HMC-info juni

HMC-info maj

Nya priser för däck och slang

Från och med den 1 oktober är det nya priser på däck och slang till manuella rullstolar och sulkys. Patienten kommer att få betala det faktiska priset för däck och slang. Schablonpriserna för standard- respektive specialdäck som tidigare använts försvinner. Detta med anledning av att HMC tillhandahåller flera olika varianter av däck med varierande priser, från 81kr/st till 405 kr/st. Även priserna på slang varierar, mellan 44 och 119 kr. Massiva däck till manuella rullstolar är gratis.  

Schablonpriserna för motordrivna rullstolar höjs till 500 kr/däck och 150 kr/slang.

Om patienten vill ha hjälp med att byta däck och slang kan de få det. Kostnaden för arbetet är detsamma som tidigare, 125 kr/däck.

Aktuella utbildningar

Aktuella förskrivarutbildningar 

 • 7 november Rullstolsdynor
 • 15 november Kognition tyngdprodukter
 • 21 november webSesam
 • 29 november Antidecubitusmadrasser
 • 29 november Kalenderappar/välfärdsteknologi

Externa utbildningar

 • 4 december - 24 timmars positionering, kl 8-12 på Hjälpmedelscentrum

Anmälan till mats.dahlberg@permobil.com

 • 24 januari 2019 - Konsten att välja huvudstöd, kl 9-12 på Hjälpmedelscentrum.

Anmälan till: ola.gerdin@anatomicsitt.com

Organisation och uppdrag

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom områdena rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel medverka till att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet.

Läs mer om hur vi är organiserade i Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att utföra de uppgifter som hjälpmedelsnämnden har ansvaret för. Nämnden samordnar länets hjälpmedelshantering inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och ansvarar för verksamheten. Hjälpmedelsnämnden fattar beslut om frågor som rör verksamhet, hjälpmedelspolicy och hjälpmedelshandbok. 

2018: 20 november

Strategiska kundrådet

Genom strategiska kundrådet har kommunerna och regionen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor för Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kundrådet består av verksamhetsföreträdare utsedda av länets socialchefer och chefer inom regionen. Frågor som hjälpmedelsnämnden ska besluta om bereds i strategiska kundrådet.

2018: 2 november

Förskrivarrådet

Förskrivarrådet är ett dialogforum mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssortiment. Syftet är att bistå strategiska kundrådet och att öka samverkan mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum.

2018: 31 oktober

Styrande dokument

Förvaltningsplan Hjälpmedelscentrum 2018

Finansiering av Hjälpmedelscentrums verksamhet

Läs mer om hur hjälpmedel debiteras och vad som ingår i hyran i Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett regelverk som är beslutat av Hjälpmedelsnämnden. Den styr hur hjälpmedel förskrivs i Västmanland. Det beskriver vilken profession som får förskriva hjälpmedel samt vilka hjälpmedel som kan förskrivas för att kompensera vilka behov.

Länk till Hjälpmedelshandboken

Hur förskrivs eller beställs hjälpmedel?

Förskrivning av hjälpmedel sker i huvudsak i webSesam. Där finns också information om vilka produkter som är förskrivningsbara. Inlogg till webSesam får du efter att du gått Förskrivarutbildning Grund och webSesamutbildning.

Har du tidigare haft en inlogg som inte längre fungerar, kontakta Hjälpmedelscentrum.

Mer information om förskrivare av hjälpmedel i Västmanland finns i Hjälpmedelshandboken.

Vid förskrivning till patient

De flesta hjälpmedel är förskrivningsbara i webSesam. Specialsortiment förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Vissa yrkesgrupper som inte har tillgång till webSesam kan förskriva hjälpmedel via blanketten Förskrivning av hjälpmedel.

Vid beställning till verksamhet

Alla hjälpmedel i vårt sortiment kan beställas till verksamhet, använd blanketten Beställning av hjälpmedel.

Rekvisitionsartiklar

Rekvisitionsartiklar är märkta med** i webSesam. Det ger en signal om att denna artikel beställs till betalande verksamhet direkt i webSesam. 

Artiklarna finns tillgängliga under knappen ”Beställningsunderlag” i webSesam.

Försäljningsartiklar

Försäljningsartiklar som personförskrivs markeras med en asterisk (*) efter artikelbenämningen på första raden. Detta innebär att alla artiklar som köps från Hjälpmedelscentrum är markerade med en till två asterisker på artikelns benämningsrad.

Vid frågor, kontakta kundtjänst, telefon 021-17 30 48 eller controller Jocke Axelsson, telefon 021-17 56 49.

Individregistrerade hjälpmedel

Alla dyrare hjälpmedel (över 1 000 kr) som kan rekonditioneras är individmärkta.

Det betyder att varje hjälpmedel får ett unikt identitetsnummer. Med detta kan man följa hjälpmedlet under hela dess livstid, se vilka reparationer som gjorts och vem som fått hjälpmedlet förskrivet etc

Så här ser nummerlappen för individmärkning ut:

Etikett med streckkod

Numret är fem- eller sexsiffrigt.

Allmänna blanketter

Förskrivning och beställning av hjälpmedel

Beställning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel

Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk

Stöd vid ifyllande av blankett Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk (pdf)

Uppföljning/utvärdering av hjälpmedel

Återlämning av hjälpmedel

Blankett att använda när hämtorder inte registreras i webSesam.

Inrapportering av återlämnade hjälpmedel

Anmälan

Anmälan beslut om vårdinsatser från Habiliteringscentrum

Anmälan om flytt till särskild boendeform

Anmälan om försvunna hjälpmedel

Inregistrering av hjälpmedel med serviceavtal

Flytt och skrot av hjälpmedel med serviceavtal

Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter (word)

Instruktion - Anmälan om negativa händelser och tillbud (pdf)

Specialanpassning

Specialanpassad produkt, anvisning

Specialanpassad produkt, teknisk dokumentation

Specialanpassad produkt, bruksanvisning patientinformation

Lånevillkor

Lånevillkor, försäkring av hjälpmedel - svenska

Lånevillkor - engelska

Lånevillkor - arabiska

Lånevillkor - spanska

Lånevillkor - finska

Lånevillkor - persiska

Lånevillkor - turkiska

Blanketter - Underlag för utprovning

Underlag för utprovning av arbetsstolar

Underlag för utprovning av elrullstol

Underlag för anpassning av befintlig elrullstol gällande styrsätt och/eller sittande

Underlag för utprovning av manuella rullsstolar, dynor och tillbehör

Underlag för utprovning av drivaggregat till rullstol

Underlag för utprovning manuell rullstol barn/ungdom

Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Underlag för utprovning av kognitionshjälpmedel

Underlag för utprovning av GPS-larm

Underlag för utprovning av omgivningskontroll

Underlag för utprovning av tyngdväst

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Sortiment

Aktuellt sortiment finns i webSesam.

Inom de olika produktområdena finns förskrivarmaterial som ger en överskådlig sortimentsöversikt.

På 1177.se finns delar av Västmanlands upphandlade sortiment med bild och text. Dit hänvisas patienter. Länk till tema Hjälpmedel på 1177.se

Produkt utanför beslutat sortiment

När patientens behov inte kan tillgodoses med upphandlat sortiment finns det möjlighet att ansöka om produkt utanför beslutat sortiment. Innan ansökan görs ska alltid kontakt tas med produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Mer information finns i Hjälpmedelshandboken.

För ansökan ska blankett Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk  användas.

Ärendegrupp Produkt utanför beslutat sortiment

Beslut fattas av enhetschef på Hjälpmedelscentrum i samråd med förvaltningsdirektör och produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Detta sker i en så kallad ärendegrupp som sammanträder en gång per månad.

Höstens inplanerade möten är den 16 augusti, 14 september, 18 oktober, 15 november och den 13 december.

 

Utbildning

Förskrivare i Västmanland ska gå Hjälpmedelscentrums Förskrivarutbildning Grund, Förskrivarutbildning webSesam samt genomföra Socialstyrelsens webbutbildning om förskrivningsprocessen.

Aktuella utbildningar hittar du på Kompetensplatsen HMC och under Nyheter.

Förskrivarutbildning Grund 

Utbildningen är en e-utbildning som finns på Kompetensplatsen HMC, Hjälpmedelscentrums utbildningsportal. Den ger en beskrivning av vilket ansvar du som har förskrivare, utifrån lagar, förordningar och föreskrifter. Utbildningen ska ge vägledning till förskrivare i Västmanland inom hjälpmedelsområdet. Efter genomförd Förskrivarutbildning Grund har du förskrivningsrätt.

Förskrivarutbildning webSesam

Utbildningen ger kunskap om beställnings-, sortiments- och registersystemet. Efter utbildningen får du en inloggning i systemet där du kan göra förskrivningar och beställningar. Utbildningen ges regelbundet på Hjälpmedelscentrum. Anmälan görs via Kompetensplatsen HMC.

Produktutbildningar

När du är klar med basutbildningarna Förskrivarutbildning Grund och webSesam kan du gå vidare genom att anmäla dig till de utbildningar som du behöver för de produktområden du kommer att arbeta inom.  

Utbildningarna ger kunskap om förskrivningskriterier, aktuellt sortiment och möjlighet till anpassning av hjälpmedlet. För aktuellt utbud och anmälan, se Kompetensplatsen HMC.

Utbildningsportalen Kompetensplatsen HMC

För att anmäla dig till våra utbildningar väljer du en av länkarna nedan. Om du är regionanställd eller har ett HSA-ID blir du automatiskt inloggad. Om du är extern förskrivare behöver du skapa ett konto första gången du anmäler dig till en utbildning.

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-ID

För externa förskrivare utan HSA-ID

Praktisk information

Vid förskrivarutbildningar på HMC serveras enbart kaffe och te.

Vid heldagsutbildningar finns begränsade möjligheter att värma medhavd mat. Granne med HMC finns Jonny´s krog. På Hälla köpcentrum finns flera lunchrestauranger. Dit är det cirka 10 minuters promenad från HMC.

Förskrivarens dag

Vartannat år finns möjlighet att uppdatera sina kunskaper på Förskrivarens dag. Vi bjuder in till den under senhöst via HMC-info.

Externa utbildningar

På Hjälpmedelscentrum anordnas ibland externa utbildningar. De annonseras i HMC-info och under Nyheter.

Rådgivning och utprovning

Rådgivning

Du kan få allmänna råd om hjälpmedel av Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Specifika råd om ett hjälpmedel kan ges av hjälpmedelskonsulenter inom de olika produktområdena. Kontakta oss via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Utprovning med hjälpmedelskonsulent

För vissa hjälpmedel sker utprovning alltid i samråd med hjälpmedelskonsulent, se under respektive produktområde i Hjälpmedelshandboken. Ibland kan det finnas behov av stöd även vid förskrivning av andra hjälpmedel. Innan utprovningen ska förskrivaren bedöma patientens situation, funktion och behov. Utprovning initieras genom att ett underlag för utprovning fylls i och skickas till Hjälpmedelscentrum via webSesam eller med vanlig post. Det går också bra att kontakta hjälpmedelskonsulent för tidsbokning av utprovning. Kontakta hjälpmedelskonsulent via vår kundtjänst, e-post eller per telefon.

Information till patient om lånevillkor och försäkringar

Alla hjälpmedel som levereras från Hjälpmedelscentrum är försedda med information om villkor för lånet. Det är förskrivarens ansvar att patienten tar del av denna information.

Lån av hjälpmedel

Lånevillkor och försäkringar för dyra hjälpmedel

När hjälpmedel är värda över 20 000 kr ska en underskriven kopia på blanketten Lånevillkor skickas till Hjälpmedelscentrum. Lånevillkor på olika språk finns under Blanketter.

Produkter och priser ändras ofta och är svåra att hålla aktuella med en speciell lathund. För att få ett korrekt försäkringsvärde ber vi dig titta på artikeln i webSesam för aktuellt försäljningspris. Det går bra att avrunda till jämna tusental, t ex en artikels försäljningspris på 24 398 kr - avrunda till 24 000 kr.

Produktområden

Arbetsstolar 

Underlag för utprovning av arbetsstol

Barnhjälpmedel 

 Underlag för utprovning av manuell rullstol barn

Elrullstolar 

Underlag för utprovning av elrullstol

Underlag för anpassning av befintlig elrullstol gällande styrsätt och/eller sittande

Förflyttning och överförflyttning 

Inkontinens 

Kommunikation 

Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Kognition 

Underlag för utprovning av kognitionshjälpmedel

Underlag för utprovning av tyngdväst

Larm och GPS-larm 

Underlag för utprovning av GPS-larm

Omgivningskontroll 

Underlag för utprovning av omgivningskontroll

Manuella rullstolar 

Underlag för utprovning av manuella rullstolar, dynor och tillbehör

Medicinska behandlingshjälpmedel 

Omvårdnadshjälpmedel 

Tränings- och gånghjälpmedel 

Utprovningsrum Hjälpmedelscentrum

På Hjälpmedelscentrum finns utprovningsrum för barnhjälpmedel, manuella rullstolar, elrullstolar, övriga förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel, tyngdprodukter, omvårdnadshjälpmedel samt en visningslägenhet med kognitiva hjälpmedel.

Behöver du boka ett utprovningsrum kontaktar du Hjälpmedelscentrums kundtjänst. 

Utställning och studiebesök

I vår utställning finns information om och möjlighet att prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar. I utställningen finns i huvudsak hjälpmedel som inte finns i Hjälpmedelscentrums ordinarie sortiment. Här visas produkter som redan finns på marknaden men även nyheter inom hjälpmedelsområdet. De hjälpmedel som ingår i ordinarie sortiment ses i utprovningsrummen. Personal i kundtjänst kan svara på patientens frågor. 

Utomhus finns en övningsbana med olika underlag där hjälpmedel kan provas. 

Kognitiv visningsmiljö

I en hemlik miljö visas kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd. Du som är förskrivare kan boka rummet via vår kundtjänst.

Hyra konferensrum

I direkt anslutning till utställningen finns två konferensrum som hyrs ut efter önskemål. Kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst om du vill hyra konferensrum.

Studiebesök

Vi erbjuder studiebesök under våra öppettider. I studiebesöket ingår en presentation av  Hjälpmedelscentrums verksamhet samt en rundvandring i Hjälpmedelscentrums utställning.

Studiebesök för intresse- och pensionärsorganisationer samt för personal inom kommuner och regionen är kostnadsfria.

Kostnaden för studiebesök är 474 kronor exklusive moms per handledare och timme. Ett normalt studiebesök på 1,5 timmar med en handledare kostar 711 kr exklusive moms.

För bokning av studiebesök kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst.

Leveranser och returer

Hjälpmedelscentrum levererar hjälpmedel varje vecka enligt ett turbilsschema.

Grundschema

Måndag: Västerås väster om Svartån (inkl Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck, Kvicksund)

Tisdag: Västerås öster om Svartån (inkl arbetsterapin på VSV,Tillberga; Skultuna, Tortuna)

Onsdag: Sala (inkl sjukgymnastiken på VSV)

Torsdag: KAK

Fredag: Fagersta (inkl Skinnskatteberg och Norberg. Transport går även till sjukgymnastiken och arbetsterapin på VSV. Regionens transportenhet hämtar dessa hjälpmedel på Hjälpmedelscentrum)

Leverans, hämtning och transportkostnader

För leveranser eller hämtning av hjälpmedel gäller ordinarie turbilsschema, annars debitering enligt nedan.

Transport (leverans och hämtning utanför turdag, flytt) av säng inkl montering 1350 kr exkl moms (1687,50 kr inkl moms)/säng.

Transport (leverans och hämtning utanför turdag, flytt) av hjälpmedel (inkl mobila lyftar, men ej säng) 500 kr exkl moms (625 kr inkl moms)/ärende och adress.

Leverans av hjälpmedel vid vård i livets slut, AH (avancerad hemsjukvård), är kostnadsfria även vid leverans utanför ordinarie turbilsschema. Ska prioriteras.

Vid behov av leverans utöver körschema kan förskrivare beställa extra transport för leverans av hjälpmedel direkt hem till patient. Beställande enhet debiteras enligt gällande prislista.

När det finns ett behov av direkt leverans för att kunna möjliggöra utskrivning av patient från sjukhus eller boende samt patient ansluten till avancerad hemsjukvård (AH) kan leverans ske till hemadress utan extra kostnad oavsett körschema och även av icke skrymmande hjälpmedel.  

Transport av skrymmande hjälpmedel

Till skrymmande hjälpmedel räknas:

 • Elrullstol
 • Rullstol med drivaggregat
 • Tiltbar hygienstol
 • Duschvagn
 • Elektrisk toalettlyft
 • Säng
 • Personlyft
 • Samtliga arbetsstolar
 • Komfortrullstol
 • Samtliga gåbord
 • Cyklar 20”, 24”
 • Tandemcyklar
 • Elektrisk bentränare
 • Ståstöd, samtliga storlekar
 • Tippbräda, samtliga storlekar
 • Studsmatta
 • Barr
 • Rollator med droppställning
 • Return , vridplatta
 • Matstol/arbetsstol

Hämta och lämna hjälpmedel

Hämtplats/Avlämning ute i länet

Det är viktigt att det finns en uppmärkt plats för avlämning/hämtning av hjälpmedel samt att all personal vet var hjälpmedlen ska ställas.

Ställ ut hjälpmedlen dagen före, om det går. Meddela annars HMC från vilken tid hjälpmedlen finns utställda, detta gäller framför allt Västerås. Transportbilen lämnar HMC kl 7.30.

Vid leveranser till privatpersoner (patienter) se till att telefonnummer samt alternativt telefonnummer finns.

Vid beställning via webSesam – markera Hämta leveransadress från - ”Patient”, så att det blir rätt leveransadress.

Akuta ärenden

Många ordinationer kommer till HMC via fax och ibland önskas leverans omgående eller följande dag. Vi kan bara handlägga ett ärende som akut om vi haft en personlig kontakt med dig som förskrivare.

Kontakta alltid vår kundtjänst vid akuta ärenden, 021-17 30 48.

Reparation och anpassning

Service och reparationer

Vid behov av service eller reparation av hjälpmedel kan patienten själv kontakta Hjälpmedelscentrum genom att använda e-tjänst, ringa eller besöka oss. Under Hjälpmedelscentrums öppettider finns möjlighet för patienten att få enklare reparationer åtgärdade.

Du som är förskrivare kan beställa en reparation i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker om avhjälpande underhåll. Det går också att kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, telefon 021 – 17 30 48.

Kostnader för reparation och service av förskrivna hjälpmedel ingår i hyreskostnad. 

Reparation av hjälpmedel när patienten befinner sig utomlands eller transportskador bekostas av patienten själv eller via reseförsäkring. 

Beredskap

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00. Beredskap omfattar endast reparationer på förskrivna hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning är helt beroende av. Det gäller i huvudsak rullstol, säng samt säng- och personlyft.

Rollatorcafé

Hjälpmedelscentrum besöker ibland servicehus och mötesplatser för att serva till exempel rollatorer och rullstolar. Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om rollatorcafé, 021-17 30 48.

 • 26 oktober - Rollatorcafé på seniormässa i Folket hus, Surahammar kl 10-14.30.

Anpassning

En anpassning görs genom inställning av justerbara funktioner eller genom att förse hjälpmedlet med tillbehör som tillverkaren godkänt. Anpassning vid förskrivningstillfället ingår i hyran. Anpassning en månad eller senare efter förskrivningstillfället debiteras enligt prislista (kostnad per timme, inklusive restid).

Du som är förskrivare kan beställa en anpassning av ett hjälpmedel i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker om anpassning.

Specialanpassning

Om behov hos en person med funktionsnedsättning inte kan tillgodoses av våra upphandlade hjälpmedel eller om hjälpmedlet behöver förses med tillbehör som inte anvisats av tillverkaren kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Specialanpassningen förutsätter en skriftlig anvisning från förskrivare som berör en namngiven patient. Specialanpassningen utförs av tekniker i samråd med förskrivare och hjälpmedelskonsulent. Material och arbetstid inklusive restid debiteras ansvarig betalare.

Länk till blankett Specialanpassning

Länk till mer information i Hjälpmedelshandboken

Broschyr Specialanpassade produkter

Avvikelser och reklamationer

Om du upptäcker något fel eller brist på ett hjälpmedel eller tjänst som Hjälpmedelscentrum levererat ska du anmäla en avvikelse eller reklamation. Det ska du även göra om en patient varit med om ett tillbud eller en negativ händelse där hjälpmedel varit inblandat. Anmälan görs i webSesam. Länk till instruktion

Hjälpmedlet ska inte användas under utredningstiden.

Läs mer i Hjälpmedelshandboken under Riktlinjer vid förskrivningav hjälpmedel/Rapportering av tillbud eller olycka.


Kontakta oss