Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett stöd för förskrivare av hjälpmedel och styr vilka hjälpmedel som kan förskrivas i Region Västmanland och länets kommuner, vilka kriterier som gäller vid förskrivning och vilka avgifter som tas ut.

Hjälpmedelshandboken bygger på lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården generellt och hjälpmedelsområdet specifikt. Hjälpmedelshandboken är gemensam för samtliga hjälpmedelsområden och beslutas av politiker i regionstyrelsen eller hjälpmedelsnämnden.

Under rubriken Gemensamma bestämmelser finns information som gäller för samtliga hjälpmedelsområden. Övriga rubriker bygger på indelningen på 1177 Vårdguiden. Där beskrivs respektive hjälpmedel och de förutsättningar som gäller vid förskrivning. Hjälpmedel som hanteras av Hjälpmedelscentrum finns under flera olika rubriker.