Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett stöd för förskrivare av hjälpmedel och styr vilka hjälpmedel som kan förskrivas i Region Västmanland och länets kommuner, vilka kriterier som gäller vid förskrivning och vilka avgifter som tas ut.

Hjälpmedelshandboken bygger på lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar hälso- och sjukvården generellt och hjälpmedelsområdet specifikt. Hjälpmedelshandboken är gemensam för samtliga hjälpmedelsområden och beslutas av politiker i regionstyrelsen eller hjälpmedelsnämnden.

Under rubriken Gemensamma bestämmelser finns information som gäller för samtliga hjälpmedelsområden. Information om bestämmelser som gäller för syn, hörsel och ortopedi hittar du under respektive rubrik. För Hjälpmedelscentrum finns rubriken Bestämmelser Hjälpmedelscentrum. Hjälpmedel som hanteras av Hjälpmedelscentrum finns under Rörelse, Träning, vård och behandling, Kognition och kommunikation, I hemmet och Inkontinens.