Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Uppsamling

Slutna urinuppsamlingspåsar

ISO-kod 09 27 04

Urinuppsamlingspåsar utan öppning för att tömma innehållet.

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske vid funktionsnedsättning av urinblåsans tömningsförmåga då kateterbehandling ordineras eller urindroppsamlare förskrivs.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Slutna urinuppsamlingspåsar är avsedda för engångsbruk.
 • Urinuppsamlingspåse fixeras med lämplig anordning så att tyngd och drag mot blåsbotten undviks.
 • Kan sammankopplas med en tömbar urinuppsamlingspåse exempelvis vid användning nattetid då större uppsamlingsvolym önskas.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Tömbara urinuppsamlingspåsar

ISO-kod 09 27 05

Urinuppsamlingspåsar med öppning för att tömma innehållet.

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske vid funktionsnedsättning av urinblåsans tömningsförmåga då kateterbehandling ordineras eller urindroppsamlare förskrivs.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Beakta patientens fysiska förmåga, exempelvis handfunktion vid val av urinuppsamlingspåse, ventil samt fast/lös konnektor.
 • Välj storlek efter hur ofta påsen töms under dygnet. 
 • Anpassa slanglängden så att urinen rinner fritt ner i påsen med vald fästanordning.
 • Urinuppsamlingspåse fixeras med lämplig anordning så att tyngd och drag mot blåsbotten undviks. 
 • Byte var femte dag eller oftare vid behov.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Urinuppsamlingskärl

ISO-kod 09 27 09

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning kan ske efter behovsbedömning vid ett påvisbart och varaktigt urinläckage eller trängningar. Max 2 urinuppsamlingskärl förskrivs per år.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Förskrivs som komplement till toalettbesök. 
 • Beakta patientens fysiska förmåga, exempelvis handfunktion samt omgivningsfaktorer vid val av urinuppsamlingskärl.
 • Välj urinuppsamlingskärl utifrån kön, volym samt behov av backventil.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Upphängnings- och fästanordningar

ISO-kod 09 27 13

Hjälpmedel för att fästa en urinuppsamlingspåse på kroppen, en flyttbar ställning, stolen, rullstolen, sängen osv.

Kriterier för förskrivning

Patienten ska utredas och behandlas enligt lokalt vårdprogram för urininkontinens och blåsdysfunktion. Förskrivning sker vid kateterbehandling eller då urindroppsamlare förskrivs.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska, barnmorska och fysioterapeut.

Viktig information

 • Beakta patientens fysiska förmåga samt olika behov under dygnet vid val av fixering.
 • Mät midjemått, benomfång enligt anvisningar för val av storlek.

Sortiment

Se förskrivarportalen Guide

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken