Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stimulatorer

Stimulatorer för smärtlindring

ISO-kod 04 27 06

TENS-apparat.

Kriterier för förskrivning 

  1. Hjälpmedlet syftar till symptomatisk smärtlindring för patienter med alla de smärttillstånd, även akuta, där TENS har visats ha dokumenterad effekt. 
  2. Efter läkares utredning kan TENS-apparat förskrivas vid behandling av viss typ av illamående, behandling av menssmärtor och sårläkningsbehandling. 

Observera! Patienter med viss typ av hjärtstimulator (pacemaker) ska inte använda muskel- eller nervstimulator. Kontakta kardiolog i varje enskilt fall. 

Förskrivare 

Läkare, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska med adekvat kompetens för området, exempelvis Cefars 2-dagarskurs eller akupunkturkurs där TENS-utbildning ingår. 

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar 

Elektrodplattor, batterier, tejp och gelé är patientens eget ansvar. 

Avgifter  

Förskrivningstiden för TENS är begränsad till max 6 månader. 

Se information om avgifter

För TENS-apparater förskrivna före 2011-07-01 tas inte någon avgift ut. 

Tänk på – information till förskrivaren 

Förskrivningstiden för TENS är begränsad till max 6 månader. 

Vid förskrivning av TENS-apparat utlämnas en förpackning (4st) elektrodplattor och batterier. Därefter är elektrodplattor, batterier, tejp och gelé patientens eget ansvar. Informera patienten om att återlämnad TENS-apparat ska vara komplett med laddare, kablar, instruktionsbok samt väska. Saknas delar debiteras patienten.

Blanketter

Låneförbindelse i två exemplar ska vid förskrivningstillfället fyllas i av förskrivaren och undertecknas av patienten. Patienten ska ha ett exemplar av låneförbindelsen och förskrivaren sparar ett exemplar. 

Blankett Låneförbindelse för TENS-apparat

Protokoll för TENS-behandling

Rutin vid utprovning av TENS-apparat

  • Innan TENS-behandling inleds ska den behandlande läkaren vara klar över orsaken till besvären
  • En noggrann utprovning av elektrodplacering och stimuleringstyp ska alltid föregå utlåning av stimulator
  • Minst en behandling ska göras med den apparat som sedan lämnas till patienten
  • Vid utprovningen och inträningen ska patienten ges möjlighet att praktiskt få prova på- och avtagning av elektroder, förvaring av elektroder, hantering av stimulatorn samt att göra enkel funktionskontroll av stimulatorn. Är patienten i behov av assistans vid applicering av elektroder bör hen vara med vid utprovningen. 
  • Förskrivaren ska gå igenom stimulatorns bruksanvisning med patienten 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken