Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Stimulatorer

Stimulatorer för smärtlindring

ISO-kod 04 27 06

TENS-apparat.

Kriterier för förskrivning 

  1. Hjälpmedlet syftar till symptomatisk smärtlindring för patienter med alla de smärttillstånd, även akuta, där TENS har visats ha dokumenterad effekt. 
  2. Efter läkares utredning kan TENS-apparat förskrivas vid behandling av viss typ av illamående, behandling av menssmärtor och sårläkningsbehandling. 

Observera! Patienter med viss typ av hjärtstimulator (pacemaker) ska inte använda muskel- eller nervstimulator. Kontakta kardiolog i varje enskilt fall. 

Förskrivare 

Läkare, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska med adekvat kompetens för området, exempelvis Cefars 2-dagarskurs eller akupunkturkurs där TENS-utbildning ingår. 

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar 

Elektrodplattor, batterier, tejp och gelé är patientens eget ansvar. 

Avgifter  

Förskrivningstiden för TENS är för vuxna begränsad till max 6 månader. För barn och ungdom under 20 år är förskrivningstiden inte begränsad och ingen avgift tas ut.

Se information om avgifter

För TENS-apparater förskrivna före 2011-07-01 tas inte någon avgift ut. 

Viktig information

Vid förskrivning av TENS-apparat utlämnas en förpackning (4st) elektrodplattor och batterier. Därefter är elektrodplattor, batterier, tejp och gelé patientens eget ansvar. Informera patienten om att återlämnad TENS-apparat ska vara komplett med laddare, kablar, instruktionsbok samt väska. Saknas delar debiteras patienten.

Blanketter

Låneförbindelse i två exemplar ska vid förskrivningstillfället fyllas i av förskrivaren och undertecknas av patienten. Patienten ska ha ett exemplar av låneförbindelsen och förskrivaren sparar ett exemplar. 

Blankett Låneförbindelse för TENS-apparat

Protokoll för TENS-behandling

Rutin vid utprovning av TENS-apparat

  • Innan TENS-behandling inleds ska den behandlande läkaren vara klar över orsaken till besvären
  • En noggrann utprovning av elektrodplacering och stimuleringstyp ska alltid föregå utlåning av stimulator
  • Minst en behandling ska göras med den apparat som sedan lämnas till patienten
  • Vid utprovningen och inträningen ska patienten ges möjlighet att praktiskt få prova på- och avtagning av elektroder, förvaring av elektroder, hantering av stimulatorn samt att göra enkel funktionskontroll av stimulatorn. Är patienten i behov av assistans vid applicering av elektroder bör hen vara med vid utprovningen. 
  • Förskrivaren ska gå igenom stimulatorns bruksanvisning med patienten 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.