Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hantering av föremål

Armstöd som underlättar aktivitet

ISO-kod 24 18 27

Hjälpmedel som stöder underarmen vid manuella aktiviteter, till exempel vid en dator eller vid en skrivmaskin.

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas för att uppnå ergonomisk arbetsställning vid arbete vid till exempel dator. 

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Betalningsansvaret för underarmsstöd som förskrivs till ett annat förskrivet huvudhjälpmedel, till exempel en dator, följer betalningsansvaret för huvudhjälpmedlet. 

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Kroppsburna hållare

ISO-kod 24 18 09

Pannpinnar.

Förskrivare

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum 

Miljöstyrsystem

ISO-kod 24 13 03

Här ingår IR-sändare, fjärrkontroller, reläboxar. 

Se även rubrik Omkopplare (manöverkontakter).

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas till personer med omfattande motoriska eller kognitiva funktionsnedsättningar för att bli mera självständig.

Förskrivare 

Arbetsterapeut.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Omkopplare

ISO-kod 24 09 18

Avser manöverkontakter för att kunna sätta på eller stänga av strömkretsar. 

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas till patient som på grund av funktionsnedsättning inte kan hantera små knappar eller vred till exempelvis dator, telefon, radio eller larm. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Betalningsansvaret för manöverkontakt som förskrivs till ett annat förskrivet huvudhjälpmedel, till exempel en dator, följer betalningsansvaret för huvudhjälpmedlet.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Peklampor

ISO-kod 24 18 18

Lampor som används till att peka på till exempel bokstavstavla eller kommunikationstavla.

Förskrivare

Arbetsterapeut och logoped för talskadade.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Sortiment

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Stativ

ISO-kod 24 18 12

Fristående hållare som håller ett föremål i ett stadigt läge, exempelvis monteringsarm eller stativ.

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas som en anpassning till samtalsapparater, omkopplare/manöverkontakter, larm, inmatningsenheter till datorer, handdator med kalenderprogramvara, bärbara datorer och fjärrstyrsystem. 

Kan också förskrivas till patientens egenägda produkter inom kommunikation- och informationsområdet som inte kan hanteras på grund av funktionsnedsättning. 

Förskrivare

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och logoped för talskadade.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Exempel på sortiment

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken