Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Tyngdprodukter

Stimulering av sinnen och känslighet

ISO-kod 04 27 18

Här ingår hjälpmedel som stimulerar ett eller flera sinnen, till exempel känsel och hörsel, och som därmed kan påverka vakenhetsgraden.

Tyngdtäcke

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs för att lindra svår psykisk eller motorisk oro som påverkar vakenhet, koncentration, genomförande och avslutande av aktivitet.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information 

Kartläggning och uppföljning ska ske enligt förskrivningsprocessen.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Tyngdväst

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs för att lindra svår psykisk eller motorisk oro som påverkar vakenhet, koncentration, genomförande och avslutande av aktivitet.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Kartläggning och uppföljning ska ske enligt förskrivningsprocessen.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Bolldyna

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs för att lindra svår psykisk eller motorisk oro som påverkar vakenhet, koncentration, genomförande och avslutande av aktivitet.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Kartläggning och uppföljning ska ske enligt förskrivningsprocessen.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken