Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Cyklar

Cykelanpassningar

ISO-kod 12 18 21 

Kriterier för förskrivning

Stödhjul till egen cykel kan förskrivas till barn och ungdomar under 20 år som inte kan cykla på tvåhjulig cykel med stödhjul som går att köpa i öppna handeln 

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast.

Hjälpmedelstekniker bedömer om det är möjligt att montera stödhjul på egen cykel. 

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende

Patientens eller vårdnadshavares ansvar 

Vårdnadshavare ansvarar för att barnet eller ungdomen klarar trafikmiljön där cykeln ska användas. Vårdnadshavare ansvarar också för att cykeln är i bra skick vid användandet och ska vara observant på att långvarig ensidig belastning av ett stödhjul inte får förekomma. 

Tänk på – information till förskrivare

Hjälpmedelstekniker ska först bedöma om cykeln är lämplig för montage av stödhjul. 

En cykel med 20 tum hjulstorlek med monterade stödhjul finns att prova på Hjälpmedelscentrum. 

Anvisning för specialanpassning upprättas av förskrivare i samråd med hjälpmedelstekniker om stödhjul ska monteras på egen cykel.  

När stödhjul förskrivs första gången sker alltid utprovning på Hjälpmedelscentrum.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Cyklar för fler personer

ISO-kod 12 18 15

Tandemcyklar.

Kriterier

Tandemcykel kan förskrivas som förflyttningshjälpmedel till barn och ungdomar under 20 år när det inte är möjligt  att cykla på trehjulig cykel. 

Barnet/ungdomen ska ha förmåga att:

 • med lätt stöd stiga av och på cykeln,
 • själv klara att hålla kvar fötterna på pedalerna och till viss del trampa runt,  
 • sitta kvar på cykeln under färd. 

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Patientens eller vårdnadshavares ansvar 

Parcyklar, rullstolscyklar och trehjuliga tandemcyklar är egenansvar.  

Avgifter  

Egenavgift: 5 000 kr. Cykeln ägs därefter av patient eller vårdnadshavare som svarar för reparationer och annat underhåll. 

Tänk på – information till förskrivare

Max en cykel kan förskrivas till barnet/ungdomen. Till grund för förskrivning ligger alltid en sjukgymnast/fysioterapeutisk bedömning och tydliga mål gällande förflyttning.

Utprovning av tandemcykel görs alltid på Hjälpmedelscentrum.  

Undersök möjligheten till förvaring. Låsbart förvaringsutrymme under tak ska finnas. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Cyklar, handdrivna

ISO-kod 12 18 09

Kriterier för förskrivning

Trehjulig handdriven cykel kan förskrivas som förflyttningshjälpmedel till barn och ungdomar under 20 år när det inte är möjligt att cykla med fotpedaler. 

Barnet/ungdomen ska ha förmåga att:

 • med lätt stöd stiga av och på cykeln,
 • använda handpedalerna och att styra, 
 • stanna på uppmaning,
 • klara trafikmiljön där cykeln ska användas.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast vid behov i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Patientens eller vårdnadshavares ansvar 

Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet eller ungdomen klarar trafikmiljön där cykeln används. Vårdnadshavaren ansvarar också för service, reparationer, lyse och godkänt lås. 

För cyklar med låneavgift rekommenderas en försäkring eftersom Hjälpmedelscentrum tar ut en ersättning för cykel vid exempelvis stöld. 

Avgifter  

Det förekommer två olika avgifter för trehjuliga cyklar, låneavgift eller egenavgift. 

Låneavgift: 1 000 kr per cykel som förskrivs. Hjälpmedlet ska återlämnas till Hjälpmedelscentrum när det inte längre kan användas.

Egenavgift: 5 000 kr för cykel med 24 tum hjulstorlek. Cykeln ägs därefter av patient eller vårdnadshavare som svarar för reparationer och annat underhåll. Cykel med egenavgift lämnas inte tillbaka till Hjälpmedelscentrum. 

Tänk på – information till förskrivare

Max en cykel kan förskrivas till barnet/ungdomen. Vid storleksbyte kan ny cykel förskrivas. Till grund för förskrivning ligger alltid en sjukgymnast/fysioterapeutisk bedömning och tydliga mål gällande förflyttning.

Utprovning görs alltid på Hjälpmedelscentrum när cykel förskrivs första gången. 

Undersök möjligheten till förvaring. Låsbart förvaringsutrymme under tak ska finnas.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Cyklar, tre-hjuliga med fotpedal

ISO-kod 12 18 06

Kriterier för förskrivning

Trehjulig cykel kan förskrivas som förflyttningshjälpmedel till barn och ungdomar under 20 år när det inte är möjligt att cykla med tvåhjulig cykel med stödhjul. 

Barnet/ungdomen ska ha förmåga att:

 • med lätt stöd stiga av och på cykeln,
 • trampa runt pedalen,
 • stanna på uppmaning,
 • klara trafikmiljön där cykeln ska användas.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast, vid behov i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende

Patientens eller vårdnadshavares ansvar 

Vårdnadshavaren ansvarar för att barnet eller ungdomen klarar trafikmiljön där cykeln används. Vårdnadshavaren ansvarar också för service, reparationer, lyse och godkänt lås. 

För cyklar med låneavgift rekommenderas en försäkring eftersom Hjälpmedelscentrum tar ut en ersättning för cykel vid exempelvis stöld. 

Avgifter  

Det förekommer två olika avgifter för trehjuliga cyklar, låneavgift eller egenavgift. 

Låneavgift: 1 000 kr per cykel som förskrivs. Hjälpmedlet ska återlämnas till Hjälpmedelscentrum när det inte längre kan användas.

Egenavgift: 5 000 kr för cykel med 24 tum hjulstorlek. Cykeln ägs därefter av vårdnadshavare som svarar för reparationer och annat underhåll. Cykel med egenavgift lämnas inte tillbaka till Hjälpmedelscentrum. 

Tänk på – information till förskrivare

Max en cykel kan förskrivas till barnet/ungdomen. Vid storleksbyte kan ny cykel förskrivas. Till grund för förskrivning ligger alltid en sjukgymnast/fysioterapeutisk bedömning och tydliga mål gällande förflyttning.

Utprovning görs alltid på Hjälpmedelscentrum när cykel förskrivs första gången. 

Undersök möjligheten till förvaring. Låsbart förvaringsutrymme under tak ska finnas. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken