Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rådgivning eller anpassning av egenägd produkt

En produkt som bedöms vara ”var mans produkt” och används i vardagliga handlingar och aktiviteter är ett egenansvar.

Dit räknas till exempel produkter för telefonering och annan distanskommunikation som mail, sms, chatt, omvärldsbevakning, informationsutbyte, att sköta ekonomi och produkter för planering. Vad som är egenansvarsprodukter inom detta område följer samhällsutvecklingen.

Kriterier för förskrivning

Om funktionsnedsättning/skada/sjukdom medför att en egenägd produkt inte kan hanteras ”som var man gör” ska användandet underlättas genom rådgivning kring produkten och/eller förskrivning av anpassningar till produkten.

Om funktionsnedsättning/skada/sjukdom medför att en egenägd produkt inte alls kan användas ”som var man gör” kan specifikt hjälpmedel förskrivas, se respektive rubrik i hjälpmedelshandboken.

Förskrivare

Rådgivning initieras av arbetsterapeut eller logoped.

Kostnadsansvar

Rådgivning debiteras kund enligt gällande timtaxa per funktion och timme. Rådgivningen ges av hjälpmedelstekniker och hjälpmedelskonsulent.

När rådgivningen resulterar i förskrivet hjälpmedel som kombineras med den egenägda produkten debiteras inte rådgivningstiden.

Hjälpmedelshandboken