Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Minne, tid och planering

Från och med den 1/1 2020 är följande hjälpmedel egenansvar: 

  • -kalender stor stil
  • -veckokalender
  • -dagkalender
  • -almanacka med avrivbart datum
  • -almanacka månad vägg A2
  • -luckschema
  • -schema pictogram

Kalendrar och tidtabeller

ISO-kod 22 27 15

Hjälpmedel för att lagra och organisera data över planerade aktiviteter. Här ingår almanackor, kalendrar, scheman som är ansvar 2-hjälpmedel. Handdatorer med speciella kalenderprogram samt programvara och applikation är ansvar 1-hjälpmedel. 

Kriterier för förskrivning 

Förskrivs till personer med kognitiva funktionsnedsättningar som stöd vid utförande av dagliga livets aktiviteter och för att möjliggöra ökad självständighet. 

Förskrivs även för att ersätta eller komplettera talad eller skriftlig kommunikation. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut, logoped.

Specialpedagog vid Habiliteringscentrum har förskrivningsrätt på vissa hjälpmedel inom denna grupp. För mer information, se förskrivarmaterial för specialpedagoger under rubriken Kognition.

Kostnadsansvar

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar 

  • Abonnemangskostnader, samtals- och internetkostnader
  • Tillbehör som exempelvis headset
  • Applikation eller programvara som kostar under 300 kr

Tänk på – information till förskrivaren 

Tänk på att det behöver finnas personer i patientens omgivning som kan stödja patienten att använda sitt hjälpmedel.  

Utprovning av handdator med speciellt kalenderprogram och speciell programvara eller applikation till egen plattform görs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Minnesstöd

ISO-kod 22 27 16

Här ingår exempelvis medicinpåminnare. 

Kriterier för förskrivning 

Medicinpåminnare kan förskrivas till patient med kognitiva svårigheter för att hen ska kunna sköta sin medicinering på ett säkert sätt. Kan förskrivas när tidspåminnare i kombination med dosett inte fungerar. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut i samråd med sjuksköterska alternativt läkare.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende .

Patientens ansvar

Förbrukningsartiklar och batterier

När hjälpmedlet har ett standardbatteri som finns att köpa i öppna handeln är det patientens ansvar att köpa och byta batteri.

Specialbatterier fås vid behov genom Hjälpmedelscentrum.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Ur och klockor

ISO-kod 22 27 12

Hjälpmedel som mäter, visar och talar om vad klockan är. Här ingår bland annat bärbara och stationära hjälpmedel med eller utan larmfunktion. 

Kriterier för förskrivning 

Kan förskrivas till patienter med kognitiva funktionsnedsättningar som stöd vid utförande av dagliga livets aktiviteter och för att möjliggöra ökad självständighet. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut, logoped.

Specialpedagog vid Habiliteringscentrum har förskrivningsrätt på vissa hjälpmedel inom denna grupp. För mer information, se förskrivarmaterial för specialpedagoger under rubriken Kognition.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar

Förbrukningsartiklar och batterier

När hjälpmedlet har ett standardbatteri som finns att köpa i öppna handeln är det patientens ansvar att köpa och byta batteri.

Specialbatterier fås vid behov genom Hjälpmedelscentrum.

Tänk på – information till förskrivaren 

Tänk på att det behöver finnas personer i patientens omgivning som kan stödja patienten att använda sitt hjälpmedel.  

Utprovning av avancerade tidshjälpmedel sker i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken