Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hjälpmedel för egenvård

Kroppstermometrar

ISO-kod 04 24 24

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1-5 WHO:s klassifikation (måttlig synnedsättning – blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Personvågar

ISO-kod 04 24 27

Kriterier för förskrivning 

Kategori 1 (måttlig synnedsättning) vid medicinska skäl samt kategori 2-5 (svår synnedsättning - blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Talande GPS

ISO-kod 12 39 06

Kriterier för förskrivning 

Kategori 2-5 (svår synnedsättning-blindhet).

Förskrivare 

Arbetsterapeut och synpedagog vid Synenheten.

Avgifter

1000 kr i egenavgift för talande GPS. Om GPS:en är en app som kostar mindre än 300 kr är det ett egenansvar för personen. Överskrider kostnaden 300 kr för en app är kostnaden ett regionansvar (enligt beslut i hjälpmedelsnämnden).

Tänk på – information till förskrivaren 

Krav att personen klarar att orientera sig med hjälp av en käpp och/eller ledarehund. Hjälpmedlet kan kräva lång inträning. Möjlighet finns att låna hjälpmedlet för att prova GPS i den miljö där den är tänkt att användas.

Hjälpmedelshandboken