Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Drivaggregat och motorstöd

Rullstolar, användarstyrda drivaggregat

ISO-kod 12 24 09

Användarstyrda drivaggregat.

Kriterier för förskrivning 

Användarstyrda drivaggregat likställs med eldriven rullstol och kan förskrivas till patient när samtliga kriterier nedan är uppfyllda:

 • har en bestående funktionsnedsättning med i stort sett ingen gångförmåga 
 • kan inte förflytta sig med andra förflyttningshjälpmedel, exempelvis manuell rullstol 
 • har kontinuerligt behov hela året
 • ökar påtagligt patientens möjlighet till aktivitet, delaktighet och självständighet i det dagliga livets aktiviteter i närmiljön
 • kan framföra rullstol med användarstyrt drivaggregat på ett säkert sätt för sig själv och andra

Förvarings- och laddningsutrymme

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas för användarstyrt drivaggregat. Utrymmet ska vara låst och obehöriga ska inte ha tillgång till hjälpmedlet. Följande alternativ är godkända:  

 • Enskilt utrymme (till exempel eget garage, förråd eller egen bostad). 
 • Låst gemensamt utrymme där rullstolen med användarstyrt drivaggregat är säkert fastlåst i byggnaden med låsanordning som är godkänd av patientens försäkringsbolag.  (Låsanordning är patients eget ansvar)  
 • På äldreboende/servicehus eller bostad med särskild service gäller att om rullstolen inte kan förvaras i personens bostad ska den förvaras i annat låst rum som exempelvis rum för förvaring av elrullstolar. Rullstolen behöver inte vara fastlåst.  

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan, trapphus eller balkong inte är godkända förvarings- eller laddningsutrymmen.

Förskrivare

Arbetsterapeut och för barn även fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent. 

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunen i särskilt boende.

Patientens ansvar 

Patienten kan, utan kostnad, välja mellan luftpumpade eller massiva däck. Patient som valt att ha luftpumpade däck bekostar själv däck och slang vid punktering eller slitage. Däck kan köpas på Hjälpmedelscentrum, som också kan utföra däckbyte mot en avgift.

Patienten ansvarar för förvaring, rengöring och korrekt laddning av batterier.

Bärgning är patientens eget ansvar att ombesörja och bekosta.  

Det är patientens eget ansvar att bekosta anpassning av rullstol med drivaggregat för att möjliggöra transport i bil. 

Vid resor utomlands är det patientens eget ansvar att bekosta reparationer som uppstår där. 

Dubbelförskrivning 

Förskrivning av elrullstol i kombination med manuell rullstol med någon form av drivaggregat betraktas som dubbelförskrivning.

Dubbelförskrivning är inte möjligt, vid behov av eldriven rullstol för förflyttning både inom- och utomhus ska i första hand en elrullstol för kombinerat inom- och utomhusbruk förskrivas.

Om behov av dubbelförskrivning av eldriven rullstol finns ska blankett med ansökan om Produkt utanför sortiment och regelverk skickas till Hjälpmedelscentrum. 

Viktig information 

Förskrivaren ansvarar för att avgöra om medicinsk bedömning av läkare behöver göras. 

Vid förskrivarens bedömning av gångförmågan bör även konsekvenser av patientens energiåtgång och hur det påverkar övriga aktiviteter i det dagliga livet beaktas. Rullstol med användarstyrt drivaggregat kan ersätta eller kompensera förlorad gångförmåga, det vill säga den gångsträcka som patienten rimligen skulle gå i närmiljön. Den ersätter inte andra färdmedel.  

Innan leverans ska det finnas ett godkänt förvarings- och laddningsutrymme.

Byte av rullstol med användarstyrt drivaggregat kan göras när patientens behov förändras eller när Hjälpmedelscentrums tekniker bedömt att den inte längre uppfyller krav för patientsäkerhet. Vid utbyte är det samma rutiner som vid nyförskrivning som gäller.

Utprovning

Utprovning görs på Hjälpmedelscentrum tillsammans med hjälpmedelskonsulent. Blanketten Underlag för utprovning manuella rullstolar  skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning.  

Hembesök kan göras om det finns specifika orsaker, exempelvis när det är svårt att bedöma den eldrivna rullstolens framkomlighet i närmiljön eller inomhus eller om patienten på grund av sin hälsa inte har möjlighet att komma till Hjälpmedelscentrum.

Körträning

Förskrivaren ansvarar för körträning till dess att patienten kan framföra det användarstyrda drivaggregatet på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Vid behov kan restriktioner upprättas mellan patienten och förskrivaren. 

Arbetsplats

Rullstol med användarstyrt drivaggregat som endast används på arbetsplats är arbetsgivarens ansvar att bekosta. 

Initiering utanför Region Västmanland

Om behov av rullstol med användarstyrt drivaggregat initieras utanför Region Västmanland ska arbetsterapeut på hemorten tillsammans med hjälpmedelskonsulent fortsätta ärendet i patientens hemmiljö. 

Uppföljning – rekommendation 

Förskrivaren ansvarar för löpande uppföljning.

Blanketter

Blankett Underlag för utprovning manuella rullstolar  ska fyllas i och skickas till Hjälpmedelscentrum innan utprovning. 

Blanketten Uppföljning av elrullstol kan användas vid uppföljning.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Rullstolar, drivaggregat

ISO-kod 12 24 09

Vårdarstyrda drivaggregat.

Kriterier för förskrivning

Drivaggregat kan förskrivas när nedanstående kriterier är uppfyllda: 

 • Patientens gångförmåga utomhus är mycket nedsatt. 
 • Patientens förflyttningsbehov i närmiljön kan inte tillgodoses med annat förflyttningshjälpmedel. 
 • Patienten har ett kontinuerligt behov av promenader i närmiljön och rullstolen används regelbundet, minst 1-2 gång per vecka året runt. 
 • Laddnings- och förvaringsplats enligt kriterier ska finnas, se nedan. 
 • Närmiljöns beskaffenhet där drivaggregatet ska framföras ska vara lämplig utifrån drivaggregatets användarbegränsningar. 

Förskrivaren gör behovsbedömning och kontroll utifrån kriterierna vid hembesök innan utprovning sker. 

Förvarings- och laddningsutrymme

Godkänt förvarings- och laddningsutrymme ska finnas för rullstol med drivaggregat. Utrymmet ska vara låst och obehöriga ska inte ha tillgång till hjälpmedlet. Följande alternativ är godkända:  

 • Enskilt utrymme (till exempel eget garage, förråd eller egen bostad). 
 • Låst gemensamt utrymme där rullstolen är säkert fastlåst i byggnaden med låsanordning som är godkänd av patientens försäkringsbolag. (Låsanordning är patients eget ansvar)  
 • På äldreboende/servicehus eller bostad med särskild service gäller att om elrullstolen inte kan förvaras i personens bostad ska den förvaras i annat låst rum som exempelvis rum för förvaring av elrullstolar. Elrullstolen behöver inte vara fastlåst.  

Utrymmet ska vara torrt och hålla minst + 5ºC. Det innebär att altan, trapphus eller balkong inte är godkända förvarings- eller laddningsutrymmen.

Förskrivare 

Arbetsterapeut – för barn även fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Patientens ansvar 

Patienten ansvarar själv för förvaring, rengöring och korrekt laddning av batterier. 

Region Västmanland ombesörjer eller bekostar inte bärgning.

Dubbelförskrivning

Förskrivning av elrullstol i kombination med manuell rullstol med någon form av drivaggregat betraktas som dubbelförskrivning.

Dubbelförskrivning är inte möjligt, vid behov av eldriven rullstol för förflyttning både inom- och utomhus ska i första hand en elrullstol för kombinerat inom- och utomhusbruk förskrivas.

Om behov av dubbelförskrivning av eldriven rullstol finns ska blankett med ansökan om Produkt utanför sortiment och regelverk skickas till Hjälpmedelscentrum. 

Viktig information

Innan utprovning påbörjas bör förskrivaren göra behovsbedömning och kontroll utifrån kriterierna vid hembesök. 

Utprovning av drivaggregat görs på Hjälpmedelscentrum. Boka rullstol med drivaggregat och ev. utprovningsrum via kundtjänst. Önskas utprovning tillsammans med hjälpmedelskonsulent ska först blankett Underlag för utprovning av drivaggregat till rullstol skickas till Hjälpmedelscentrum.

Förskrivaren ansvarar för körträning till dess att denna gör bedömningen att personal/anhörig kan framföra rullstolen med drivaggregatet på ett säkert och ändamålsenligt sätt.

Om en verksamhet önskar hyra en rullstol med drivaggregat som ska användas av flera patienter är detta utrustning som bekostas av verksamheten.

Hjälpmedelscentrum ska godkänna montering av icke regionägda drivaggregat på manuell rullstol som Hjälpmedelscentrum äger.

Läs mer, information från Hjälpmedelscentrum 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.