Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nutrition

Nutritionspump

ISO-kod 15 09 30

Matningspumpar/nutritionspumpar

Kriterier för förskrivning

Kan förskrivas till personer med ett större behov av sondmatning där sprutmatning inte är ett alternativ.

Förskrivare

Dietist på ansvarig klinik.

Kostnadsansvar 

Ansvar 1 – regionen har betalningsansvar i samtliga boendeformer.

Patientens ansvar

Patienten ansvarar för att sköta om utrustningen så att den håller längre. Apparat och droppställning rengörs enligt instruktion från förskrivare.

Dubbelförskrivning

Nej.

Viktig information

Utprovning av dessa hjälpmedel sker alltid hos ansvarig dietist utan hjälpmedelskonsulents närvaro.

Patienten kontaktar Hjälpmedelscentrum

  • För avhjälpande underhåll av apparatur.

Patienten kontaktar sin förskrivare

  • Vid behov av kontroll av sin behandling
  • Vid beställning av sondaggregat och övriga tillbehör till nutritionspumpar
  • Ytterligare behov av utbildning gällande den medicintekniska apparaturen och dess tillbehör.

Sortiment

För komplett sortiment, se webSesam

Mer information från Hjälpmedelscentrum 

Hjälpmedelshandboken