Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Hörsel

Hörselenheten är en del av Öron-Näs-Halskliniken, och har ett länsövergripande ansvar för hörselvården i Region Västmanland.

Hörhjälpmedel är tekniska hjälpmedel med syfte att i viss mån kompensera en nedsatt eller förlorad funktion till följd av en hörselskada som i de flesta fall är bestående. Hörselskador och dövhet kan vara genetiskt betingande eller förorsakade av vissa sjukdomar och/eller skador.