Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Lyftar och förflyttning

Fristående lyftbågar

ISO-kod 12 31 09

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Lyftar, mobila, för överflyttning stående

ISO-kod 12 36 04

För överflyttning av en stående person.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Uppresningslyft används enbart tillsammans med leverantörens egna lyftselar. Uppresningslyft är lämplig till patient med viss tonus i benen.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Lyftar, mobila, för överflyttning sittande

ISO-kod 12 36 03

För överflyttning av en sittande person med hjälp av slingsäten.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

Elektrisk mobil lyft är standard. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Lyftar, stationära

ISO-kod 12 36 12

Taklyftar.

Kriterier för förskrivning 

Taklyft kan förskrivas till patient med ett långsiktigt behov och där mobil personlyft och eller andra förflyttningstekniker är otillräckliga eller olämpliga utifrån patientens medicinska status eller totala omvårdnadsbehov. 

Taklyft kan förskrivas när ett av följande kriterier är uppfyllda:

  • Utrymmesskäl, svängradie eller uppställningsyta för mobil lyft saknas.
  • Patient med smärta och eller rädsla.
  • Patient med hög personvikt.
  • Svårighet att positionera patienten i rullstol.
  • Ensamarbetande vårdare eller assistent.
  • Patient som gör självständig förflyttning.
  • Barn med funktionsnedsättning som vistas på golv, vid lek, träning och vila.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. 

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Dubbelförskrivning 

Dubbelförskrivning är möjlig. Fler än två taklyftar i samma bostad kan beviljas i särskilda fall. 

Viktig information

Kartlägg patientens förflyttningssituationer och prova mobil personlyft och/eller andra överflyttningstekniker. Om de alternativen inte fungerar eller bedöms som olämpliga utifrån patientens medicinska status och totalt omvårdnadsbehov kan taklyft förskrivas. 

Taklyft med rak skena eller travers ingår i grundsortimentet. Övriga skensystem, exempelvis rum till rum-lösningar, kurvor och växlar kan beviljas i särskilda fall. 

Montering och demontering av taklyft

Montering och installation av taklyft ska göras av fackman. Installationen bekostas av den enhet som hyr hjälpmedlet och ingår inte i hyrespriset. 

Demontering av taklyft ombesörjs av Hjälpmedelscentrum. Efter demontering i badrum/våtutrymmen fylls hål igen med silikon.

Övrig återställning efter demontering av taklyft, till exempel tapetsering eller målning, är egensansvar och bekostas av patient eller verksamhet.   

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Lyftselar, sitsar och bårar

ISO-kod 12 36 21

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Viktig information

De lyftselar samt mobila golv- och taklyftar som finns i Hjälpmedelscentrums sortiment kan kombineras.  

Till uppresningslyftar får endast leverantörens egna lyftselar förskrivas.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Repstegar

ISO-kod 12 31 12

Kriterier för förskrivning

Repstege kan förskrivas för att underlätta förflyttning i och ur säng.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Uppresningsbälten och västar

ISO-kod 12 31 15

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Vridplattor

ISO-kod 12 31 06

Kriterier för förskrivare

Vridplatta kan förskrivas till patient som vid förflyttning kan stödja på benen men som inte vända sig.  

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och sjuksköterska.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Överflyttningsplattformar

ISO-kod 12 31 21

Kriterier för förskrivning

Överflyttningsplattform kan förskrivas till patient som vid förflyttning kan stödja på benen men som inte vända sig och som behöver hjälp med kortare förflyttning i rummet.  

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English