Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Lyftar och förflyttning

Fristående lyftbågar

ISO-kod 12 31 09

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och distriktssköterska.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Lyftar, mobila, för överflyttning stående

ISO-kod 12 36 03

För överflyttning av en stående person.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på - information till förskrivare 

Uppresningslyft används enbart tillsammans med leverantörens egna lyftselar. Uppresningslyft är lämplig till patient med viss tonus i benen.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Lyftar, mobila, för överflyttning sittande

ISO-kod 12 36 03

För överflyttning av en sittande person med hjälp av slingsäten.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på - information till förskrivare 

Elektrisk mobil lyft är standard. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Lyftar, stationära

ISO-kod 12 36 12

Taklyftar.

Kriterier för förskrivning 

Taklyft kan förskrivas till patient med ett långsiktigt behov och där mobil personlyft och eller andra förflyttningstekniker är otillräckliga eller olämpliga utifrån patientens medicinska status eller totala omvårdnadsbehov. 

Taklyft kan förskrivas när ett av följande kriterier är uppfyllda:

  • Utrymmesskäl, svängradie eller uppställningsyta för mobil lyft saknas.
  • Patient med smärta och eller rädsla.
  • Patient med hög personvikt.
  • Svårighet att positionera patienten i rullstol.
  • Ensamarbetande vårdare eller assistent.
  • Patient som gör självständig förflyttning.
  • Barn med funktionsnedsättning som vistas på golv, vid lek, träning och vila.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast. 

Utprovning görs i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Dubbelförskrivning 

Dubbelförskrivning är möjlig. Fler än två taklyftar i samma bostad kan beviljas i särskilda fall. 

Tänk på – information till förskrivare

Kartlägg patientens förflyttningssituationer och prova mobil personlyft och/eller andra överflyttningstekniker. Om de alternativen inte fungerar eller bedöms som olämpliga utifrån patientens medicinska status och totalt omvårdnadsbehov kan taklyft förskrivas. 

Taklyft med rak skena eller travers ingår i grundsortimentet. Övriga skensystem, exempelvis rum till rum-lösningar, kurvor och växlar kan beviljas i särskilda fall. 

Montering och demontering av taklyft

Montering och installation av taklyft ska göras av fackman. Installationen bekostas av den enhet som hyr hjälpmedlet och ingår inte i hyrespriset. 

Demontering av taklyft ombesörjs av Hjälpmedelscentrum. Efter demontering i badrum/våtutrymmen fylls hål igen med silikon.

Övrig återställning efter demontering av taklyft, till exempel tapetsering eller målning, är egensansvar och bekostas av patient eller verksamhet.   

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Lyftselar, sitsar och bårar

ISO-kod 12 36 21

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på - information till förskrivare 

De lyftselar samt mobila golv- och taklyftar som finns i Hjälpmedelscentrums sortiment kan kombineras.  

Till uppresningslyftar får endast leverantörens egna lyftselar förskrivas.  

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Repstegar

ISO-kod 12 31 12

Kriterier för förskrivning

Repstege kan förskrivas för att underlätta förflyttning i och ur säng.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Uppresningsbälten och västar

ISO-kod 12 31 15

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Vridplattor

ISO-kod 12 31 06

Kriterier för förskrivare

Vridplatta kan förskrivas till patient som vid förflyttning kan stödja på benen men som inte vända sig.  

Förskrivare 

Arbetsterapeut, fysioterapeut/sjukgymnast och distriktssköterska.

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Överflyttningsplattformar

ISO-kod 12 31 21

Kriterier för förskrivning

Överflyttningsplattform kan förskrivas till patient som vid förflyttning kan stödja på benen men som inte vända sig och som behöver hjälp med kortare förflyttning i rummet.  

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast

Kostnadsansvar

Ansvar 4 - regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken