Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kroppsburna skydd

Huvudskydd

ISO-kod 09 06 03

Kriterier för förskrivning 

Mjuk hjälm kan förskrivas för att skydda huvudet på patienter med exempelvis självskadebeteende. Hård skyddshjälm kan förskrivas till patienter som har tendens att ramla. 

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Dubbelförskrivning 

Två hjälmar kan förskrivas. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Höftskyddsbyxa

ISO-kod 09 06 24

Kriterier för förskrivning 

Höftskyddsbyxa kan förskrivas till patient:

  • med diagnostiserad eller stark misstanke om osteoporos 
  • med tidigare höftfraktur 
  • med lågt BMI 
  • som faller trots fallpreventiva åtgärder 
  • med nedsatt kognitiv förmåga 
  • riskpersoner som klarar på- och avtagning av byxan själv eller som får hjälp vid till exempel toalettbesök.

Förskrivare 

Arbetsterapeut och fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar

Ansvar 3 – rekvisitionshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Dubbelförskrivning 

Tre par höftskyddsbyxor kan förskrivas per år. 

Tänk på – information till förskrivaren 

Prova ut lämplig storlek efter patientens höftmått. 

Beställ ett par byxor från Hjälpmedelscentrum. Om dessa fungerar bra kan ytterligare två par byxor beställas från Hjälpmedelscentrum. 

Information till patient, anhörig och/eller vårdpersonal är grundläggande för att höftskyddsbyxan ska användas och få avsedd effekt. 

Uppföljning

Tre månader efter utskrivning ska användningen av höftskyddsbyxan följas upp.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken