Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rörelse styrke- och balans

Barrar och ståstöd

ISO-kod
05 36 03 Ståbarr och ståstöd.
04 48 07 Barr för gångträning.

Kriterier för förskrivning 

Ståstöd

Kan förskrivas för stå- och belastningsträning till personer utan självständig gångförmåga. Vid förskrivning ska träningen vara regelbunden, långvarig och som en del i en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling.

Ståbarr

Används vid gång-, stå- och belastningsträning. Vid förskrivning ska träningen vara regelbunden, långvarig och som en del i en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling.

Barr

Barr kan förskrivas till patient som behöver tillgång till en barr för intensiv/regelbunden fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling. 

Kriterier barn

Ståstöd kan förskrivas för ståträning till barn med måttlig eller svår funktionsnedsättning för att stå och/eller för att bibehålla stående ställning. Vid förskrivning ska träningen vara regelbunden, långvarig och som en del i en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast.

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på – information till förskrivaren 

När ståstöd ska användas som träningsredskap för flera personer är det ett verksamhetsansvar.

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedel för gångträning

ISO-kod 04 48 07

Kriterier för förskrivning 

Barr kan förskrivas till patient som behöver tillgång till en barr för intensiv/regelbunden fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandling. 

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Tränings- och ergometercyklar

ISO-kod 04 48 03

Avser manuped, armtränare och bentränare.

Kriterier för förskrivning 

Elektrisk arm- eller bentränare

  • Kan förskrivas till patienter som saknar självständig gångförmåga. För att kunna genomföra kontinuerlig cirkulationsbehandling i hemmet, till exempel motverka ödem.
  • Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan.
  • Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

Manuell arm- eller bentränare

  • Kan förskrivas till patienter med nedsatt gångförmåga och grav led-, muskel- eller neurologisk sjukdom, som med daglig träning kan bibehålla rörlighet och cirkulation. 

  • Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan.

  • Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden.

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast i samråd med hjälpmedelskonsulent.

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.

Tänk på - information till förskrivare

Hjälpmedlet kan inte förskrivas som träningshjälpmedel.

Mer information

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Träningsredskap för arm, bål och ben

ISO-kod 04 48 15

Avser gymnastikmatta, Bobathboll, kilkuddar, cylindrar, rullar, studsmatta.

Kriterier för förskrivning 

  • Kan förskrivas till patient med grav led-, muskel-, eller neurologisk sjukdom, som kan bibehålla rörlighet och cirkulation med daglig träning. 
  • Hjälpmedlet ska vara en del av en fysioterapeutisk/sjukgymnastisk behandlingsplan.  
  • Studsmatta kan förskrivas till barn med cystisk fibros. 
  • Behovet ska vara långvarigt och träningen regelbunden. 

Förskrivare 

Fysioterapeut/sjukgymnast. 

Förskrivning av studsmatta görs i samråd med hjälpmedelskonsulent

Kostnadsansvar 

Ansvar 2 – regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilt boende.  

Ansvar 3 – Rekvisitionshjälpmedel. Regionen har betalningsansvar i ordinärt boende och kommunerna i särskilda boendeformer.

Tänk på – information till förskrivaren 

När hjälpmedlet ska användas som träningsredskap för flera personer är det ett verksamhetsansvar.

Förskrivare utreder om det finns plats för hjälpmedlet i hemmet samt informerar patienten om hur stort hjälpmedlet är. 

Exempel på sortiment

För komplett sortiment, se webSesam.

Mer information från Hjälpmedelscentrum

Hjälpmedelshandboken