Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Patientens ansvar

Hjälpmedel som förskrivs är lån från Region Västmanland och ska återlämnas till Hjälpmedelscentrum, Synenheten, Hörselenheten, vårdcentralen, sjukhuset eller kommunens rehabiliteringsenhet när de inte längre används. Undantag gäller förbrukningsartiklar.

Patienten ska förvara hjälpmedlen så att de inte tar skada eller används av andra.

Patienten ansvarar själv för normalt underhåll av hjälpmedlet och följer de anvisningar som framgår av leverantörens bruksanvisning. Till normalt underhåll hör till exempel rengöring, smörjning och pumpning av däck. Om värdet för ett hjälpmedel inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde överstiger 20 000 kronor ska blanketten Information lånevillkor, försäkring hjälpmedel fyllas i.

Har ett hjälpmedel övergått till patientens ägo, som exempelvis cykel, ansvarar patienten själv för hjälpmedlet.

Mer information finns under respektive hjälpmedelsverksamhets bestämmelser.

Hjälpmedelshandboken