Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En kvinna springer tillsammans med ett barn

Inkontinens

Hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion.

Nyheter

Information om nytt avtal för inkontinenshjälpmedel

Den 1 januari 2020 startade ett nytt avtal gällande inkontinenshjälpmedel.

Tidigare Treklövern (Västmanlands, Uppsala, Dalarnas län) blir nu Fyrklövern (Sörmland tillkommer). Flertalet produkter finns kvar i sortimentet medan andra utgår och nya tillkommer. För de patienter vars produkter utgår behöver ny utprovning ske.

Det nya sortimentet kommer som tidigare att finnas tillgängligt i respektive läns förskrivarportal. Fyrklöverns produktkataloger (PDF) finns i förskrivarportalen samt på respektive läns hemsida. Absorptionsguide, konverteringsguide för absorberande produkter och konverteringsguide för urologiska produkter kommer att finnas i förskrivarportalen och på hemsidan som stöd vid val av produkt.

Alla dispenser från nuvarande avtal upphör. Behoven för de patienter som idag får dispensprodukter behöver ses över och utred om lämplig produkt finns i nya avtalet.

Vid behov kontakta inkontinenssamordnare för diskussion och stöd.

Visning av nytt sortiment

I januari 2020 rullar det nya avtalet igång för absorberande och urologiska produkter.

Produktvisning på Hjälpmedelscentrum:

  • 21 januari kl 13.00-16.30

Utbildningar

23 april kl 13-16 - Inkontinenshjälpmedel Läs mer och anmäl dig här

Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar

Uppdragsutbildning - kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion

Kurspaket 7,5 hp (dvs alla tre kurserna nedan). Utbildningen startar den 17 februari. Anmälan senast den 17 januari.

Presentationer

Presentationer från utbildningseftermiddag för distriktssköterskor och sjuksköterskor som förskriver inkontinenshjälpmedel, den 12 mars 2019.

Bäckenbottenrehabilitering

Uroterapi på kvinnokliniken

Kartläggning och underlag

Produktkataloger

Vissa produkter i katalogen är markerade med en stjärna. Markeringen innebär att särskild kompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi, är nödvändig för att kunna bedöma behov, göra utprovning samt informera patienten om hantering av produkten. Förskrivning ska därför ske i samråd med den tidigare nämnda kompetensen.

Absorberade

Urologi

Dispens

Dispens kan sökas vid medicinska skäl då det upphandlade sortimentet inte täcker individens behov. Behovsbedömning och utprovning inom upphandlat sortiment ska föregå ansökan. Dispenspris medför ofta en högre kostnad för hjälpmedlet och ska därför tillstyrkas av verksamhetschef med kostnadsansvar. Förskrivaren har uppföljningsansvar.

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Förskrivarmaterial

Checklista för utredning och blanketter för mätning

Mer stöd till dig som är förskrivare

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Information till patient

Kateterfakta.nu

Statistik

Inkontinensstatistik pivottabeller 2019

Inkontinensstatistik pivottabeller 2018

Inkontinensstatistik pivottabeller 2017


Kontakt

Merima Palic

Inkontinenssamordnare
021 - 17 46 37