Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En kvinna springer tillsammans med ett barn

Inkontinens

Hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion.

Nyheter

Använd uppladdningstjänst för att skicka in dispensansökan

Dispensansökan ska skickas in via HMC:s uppladdningstjänst 

På sidan Hjälpmedelscentrum under rubriken Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst ser du vilka blanketter som ska skickas in via tjänsten. Där hittar du också en lathund för hur du laddar upp dokument.

Ny version av SpeediCath kateter

Den nya versionen har klar vätska som inte ger fläckar.

Läs mer i nyhetsbrev

Ändring gällande absorberande skydd

I Hjälpmedelshandboken Inkontinens, har tidigare funnits en rekommendation på en förbrukning på 1-5 absorptionsskydd/dygn för absorptionsskydd. Det har uppmärksammats en tendens till överförskrivning av dessa inkontinenshjälpmedel då det förekommer användning av fler inkontinensskydd åt gången. Detta kan leda till läckage bredvid skyddet/skydden, hudpåverkan och ökade kostnader.

Begreppet Rekommenderad förbrukning anses för vag för att ge stöd till förskrivare i samtal med patient. Hjälpmedelsnämnden beslutade 2020-05-28 en ny skrivning i Hjälpmedelshandboken.

Tidigare text: Rekommenderad förbrukning 1-5 skydd av 1-2 olika absorptionskapaciteter per dygn.

Ny text: Max förskrivning 5 skydd/dygn av 1-2 olika absorptionskapaciteter per dygn. Skyddet ska används ett åt gången. Vid särskilda skäl/tillfälligt ökat behov kan fler skydd förskrivas men patient ska först ha provat andra alternativ. Önskas absorptionsskydd för säkerhets skull hänvisas patienten att införskaffa dessa själv

Utbildningar

Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar

Kartläggning och underlag

Dispens

Dispens kan sökas vid medicinska skäl då det upphandlade sortimentet inte täcker individens behov. Behovsbedömning och utprovning inom upphandlat sortiment ska föregå ansökan. Dispenspris medför ofta en högre kostnad för hjälpmedlet och ska därför tillstyrkas av verksamhetschef med kostnadsansvar. Förskrivaren har uppföljningsansvar.

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Förskrivarmaterial

Checklista för utredning och blanketter för mätning

Mer stöd till dig som är förskrivare

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Information till patient

Kateterfakta.nu

Statistik

Inkontinensstatistik pivottabeller 2020

Inkontinensstatistik pivottabeller 2019

Inkontinensstatistik pivottabeller 2018


Kontakt

Merima Palic

Inkontinenssamordnare
021 - 17 46 37