Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En kvinna springer tillsammans med ett barn

Inkontinens

Hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion.

Nyheter

Utbildningar

Uppdragsutbildning - Vård och behandling vid blåsdysfunktion 4,5 hp. Start den 2 september.

Mer information på Högskolan Dalarnas webbplats

Uppdragsutbildning - Kurspaket kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion 7,5 hp. Start den 2 september.

Mer information på Högskolan Dalarnas webbplats

12 september kl 13-16 - Inkontinenshjälpmedel (inbjudan). Anmäl dig senast den 5 september till inkontinenssamordnare Merima Palic.

2 oktober kl 13-16 - Inkontinenshjälpmedel

Läs mer och anmäl dig här

Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar

Presentationer

Presentationer från utbildningseftermiddag för distriktssköterskor och sjuksköterskor som förskriver inkontinenshjälpmedel, den 12 mars 2019.

Bäckenbottenrehabilitering

Uroterapi på kvinnokliniken

Kartläggning och underlag

Produktkataloger

Vissa produkter i katalogen är markerade med en stjärna. Markeringen innebär att särskild kompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi, är nödvändig för att kunna bedöma behov, göra utprovning samt informera patienten om hantering av produkten. Förskrivning ska därför ske i samråd med den tidigare nämnda kompetensen.

Absorberade

Urologi

Dispens

Dispens kan sökas vid medicinska skäl då det upphandlade sortimentet inte täcker individens behov. Behovsbedömning och utprovning inom upphandlat sortiment ska föregå ansökan. Dispenspris medför ofta en högre kostnad för hjälpmedlet och ska därför tillstyrkas av verksamhetschef med kostnadsansvar. Förskrivaren har uppföljningsansvar.

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Förskrivarmaterial

Checklista för utredning och blanketter för mätning

Mer stöd till dig som är förskrivare

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Information till patient

Kateterfakta.nu

Statistik

Inkontinensstatistik pivottabeller 2019

Inkontinensstatistik pivottabeller 2018

Inkontinensstatistik pivottabeller 2017


Kontakta oss

Merima Palic

Inkontinenssamordnare
021 - 17 46 37