Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
En kvinna springer tillsammans med ett barn

Inkontinens

Hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion.

Nyheter

Vårdtagarportal

Från och med den 5 april 2021 kan patienter göra egna uttag av förskrivna inkontinenshjälpmedel via Vårdtagarportalen genom inloggning med Bank-ID eller mobilt Bank-ID. Första gången patienten får en iterativ förskrivning skickar Onemed ett brev till patienten med information om hur man själv gör uttag via Vårdtagarportalen. Detta gäller för patienter inom Region Västmanland (ej via kommunerna).

Det går fortfarande att göra uttag via förskrivaren i förskrivarportalen Guide som tidigare.

Att tänka på vid uttag via Vårdtagarportalen

  • Förskrivningen ska vara iterativ, med RX-symbolen för att uttag (avrop) av vårdtagare ska fungera.
  • Förskrivningsperiod är max ett år, vilket är förvalt, men kan ändras till kortare tid. Förskrivaren anpassar antal uttag till tidpunkt för planerad uppföljning.
  • Antal produkter beräknas på tre månaders förbrukning (patienten kan minska antalet produkter vid uttaget om förbrukningen är lägre än beräknat)
  • Förvalt intervall mellan uttag är två månader men kan ändras vid behov.
  • Flergångsprodukter förskrivs med enbart ETT uttag
  • Tänk på att avsluta/ta bort ej aktuella förskrivningar i Guide
  • Informera patienten om Vårdtagarportalen

Instruktionsfilmer

Utbildningar

Utbildningskrav förskrivare

För att öka förskrivares grundkompetens har vi utvecklat utbildningarna om inkontinenshjälpmedel.

För att få förskriva inkontinenshjälpmedel i Västmanland behöver du gå Hjälpmedelscentrums e-utbildning Inkontinenshjälpmedel - grund och därefter Inkontinenshjälpmedel - fortsättning, som är en produktgenomgång på Hjälpmedelscentrum. Du anmäler dig på Kompetensplatsen HMC, se länk på startsidan.

Alla förskrivare ska även genomföra Socialstyrelsens e-utbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar och utbildning i portalen Guide. Dessa ges regelbundet. När det finns ett utbildningstillfälle lägger vi upp länk här.

Om du saknar 7,5 hp högskoleutbildning i Inkontinens och kontinensbevarande vård ska du även genomföra en digital grundutbildning i urinvägarnas anatomi och fysiologi. Länk till föreläsning för dig som jobbar i regionen. Länk till föreläsning för dig som är extern förskrivare och som inte har ett HSA-id

Externa utbildningar och leverantörsutbildningar

Ingen aktuell

Inkontinensombud

Hjälpmedelsnämnden beslutade under 2020 att särskilda lokala inkontinensombud ska utses i verksamheterna. Syftet är att dessa ombud, efter genomgången grundutbildning, ska kunna bidra till ökad grundkompetens inom inkontinensvården.

I utbildningen för inkontinensombud i Västmanland ingår e-utbildning Inkontinensombud - grund, Inkontinensombud - fortsättning som är en produktgenomgång på Hjälpmedelscentrum (se Kompetensplatsen HMC) samt utbildning i portalen Guide. Inkontinensombud ska även genomföra Socialstyrelsens webbutbildning  Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal

Kartläggning och underlag

Dispens

Dispens kan sökas vid medicinska skäl då det upphandlade sortimentet inte täcker individens behov. Behovsbedömning och utprovning inom upphandlat sortiment ska föregå ansökan. Dispenspris medför ofta en högre kostnad för hjälpmedlet och ska därför tillstyrkas av verksamhetschef med kostnadsansvar. Förskrivaren har uppföljningsansvar.

Dispensansökan ska skickas in via HMC:s uppladdningstjänst 

På sidan Hjälpmedelscentrum under rubriken Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst ser du vilka blanketter som ska skickas in via tjänsten. Där hittar du också en lathund för hur du laddar upp dokument.

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Förskrivarmaterial

Checklista för utredning och blanketter för mätning

Mer stöd till dig som är förskrivare

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Information till patient

Kateterfakta.nu

Statistik

Inkontinensstatistik pivottabeller 2021

Inkontinensstatistik pivottabeller 2020

Inkontinensstatistik pivottabeller 2019


Kontakt

Merima Palic

Inkontinenssamordnare
021 - 17 46 37

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.