Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En kvinna springer tillsammans med ett barn

Inkontinens

Hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion.

Nyheter

Ingen förändring av regelverket 

Regelverket i Hjälpmedelshandboken innebär att förskrivnings- och kostnadsansvar följer hälso-och sjukvårdsansvaret. När hälso- och sjukvårdsansvaret övergår från en vårdnivå till en annan ska informationsöverföring ske via remiss och/eller SIP- samordnad individuell plan. Det innefattar överföring mellan sjukhus/habilitering, primärvård och kommun. Förskrivar- och uppföljningsansvaret övergår då till den som övertar hälso- och sjukvårdsansvaret. Informationsöverföringen bör innehålla diagnos, behandling, vilken sorts inkontinenshjälpmedel som är utprovat och förskrivet. Kateterbehandlingar ska ordineras av läkare och överrapporteras skriftligt.

Se hjälpmedelshandboken

Utbildningar

19 och 21 november kl 13.30-16 - Ren Intermittent Kateterisering (inbjudan). Anmäl dig senast den 8 november till inkontinenssamordnare Merima Palic.

23 april kl 13-16 - Inkontinenshjälpmedel Läs mer och anmäl dig här

Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar

Visning av nytt sortiment

I januari 2020 rullar det nya avtalet igång för absorberande och urologiska produkter.

Produktvisning på Hjälpmedelscentrum:

  • 3 december kl 13.00-16.30
  • 22 januari kl 13.00-16.30

Presentationer

Presentationer från utbildningseftermiddag för distriktssköterskor och sjuksköterskor som förskriver inkontinenshjälpmedel, den 12 mars 2019.

Bäckenbottenrehabilitering

Uroterapi på kvinnokliniken

Kartläggning och underlag

Produktkataloger

Vissa produkter i katalogen är markerade med en stjärna. Markeringen innebär att särskild kompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi, är nödvändig för att kunna bedöma behov, göra utprovning samt informera patienten om hantering av produkten. Förskrivning ska därför ske i samråd med den tidigare nämnda kompetensen.

Absorberade

Urologi

Dispens

Dispens kan sökas vid medicinska skäl då det upphandlade sortimentet inte täcker individens behov. Behovsbedömning och utprovning inom upphandlat sortiment ska föregå ansökan. Dispenspris medför ofta en högre kostnad för hjälpmedlet och ska därför tillstyrkas av verksamhetschef med kostnadsansvar. Förskrivaren har uppföljningsansvar.

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Förskrivarmaterial

Checklista för utredning och blanketter för mätning

Mer stöd till dig som är förskrivare

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Information till patient

Kateterfakta.nu

Statistik

Inkontinensstatistik pivottabeller 2019

Inkontinensstatistik pivottabeller 2018

Inkontinensstatistik pivottabeller 2017


Kontakt

Merima Palic

Inkontinenssamordnare
021 - 17 46 37