Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners
En kvinna springer tillsammans med ett barn

Inkontinens

Hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion.

Nyheter

Guide-portalen har reviderats

Förskrivning:

 • Alla förskrivningar ska göras med RX-symbolen – förskrivaren anger antal uttag, antal st (per dag/vecka/månad/år). Observera att antal styck påverkar valt antal förpackningar. Förskrivningsperiod är max ett år. Se instruktionsfilm: Skapa förskrivning
 • Kontrollera adressuppgifter vid varje leveranstillfälle

Beställning av förskrivna hjälpmedel:

 • När RX-symbolen används kan patienten själv göra uttag i Vårdtagarportalen från en aktuell förskrivning. Se instruktionsfilm: Vårdtagarportalen
 • Ordrar som beställs helgfri vardag (dag 0) före kl 11.00 levereras på angiven plats helgfri vardag senast dag 3 (dag 4 med avisering).

Information till patient

Nytt sortiment av inkontinenshjälpmedel

Den 1 januari 2024 trädde ett nytt avtal för inkontinenshjälpmedel i kraft. Det nya avtalet innebär förändringar i sortimentet. 

Det nya sortimentet

Information till förskrivare och beställare om distributionsavtal

Från den 1 februari 2023 har vi ett nytt avtal med OneMed gällande distribution (förskrivarportal, lagerhållning och leverans). Det betyder att förskrivning även fortsättningsvis ska göras i Guide. Avtalsperiod är 1/2 2023 - 31/1 2027. I det nya avtalet är distributionskostnaden lägre, 18,7% av varuvärde.  

Nytt i detta avtal

Retur: Kostnad för retur 1200 SEK. Om en kund önskar returnera en produkt ska detta alltid föregås av kontakt med förskrivaren och distributörens kundtjänst. Endast artiklar i oskadat skick samt obruten förpackning (MBE) får returneras. Tänk på att varuvärdet på önskad retur ska överstiga returkostnad.

Akutorder: Kostnad för akutorder 1000 SEK. Leverans av akutorder ska ske inom 24 timmar efter beställning. Akutorder kan endast göras på befintlig förskrivning av förskrivare genom telefonbeställning via kundtjänst.

Leveranstid: Leverans utan avisering ska ske inom tre helgfria vardagar. Leverans med avisering ska ske inom fyra helgfria vardagar. Vid beställning före kl. 11.00 räknas beställningsdagen som dag 1.

Leveransavisering: Kostnad för avisering 30 SEK för telefon, SMS kostnadsfritt. Avisering kan ske via SMS eller telefon från transportör. Vid SMS ska detta ske senast kl. 17 dag före leverans. Vid telefon ska samtal ske före kl. 12 dag före leverans.

Leveransförsening: Leveransförsening ska aviseras från OneMed till avroparen/förskrivaren snarast möjligt. Leveransstörningar på produkter ska finnas angivna på portalens första sida. Förskrivare och mottagare ska meddelas vid delad leverans.

Övrig information

Guide-portalen kommer att uppdateras under våren 2023. Det kommer innebära förändring i layout och förenkla vid förskrivning och beställning. Mer information kommer längre fram.

Inkontinensombud

Hjälpmedelsnämnden beslutade under 2020 att särskilda lokala inkontinensombud ska utses i verksamheterna. Syftet är att dessa ombud, efter genomgången grundutbildning, ska kunna bidra till ökad grundkompetens inom inkontinensvården.

I utbildningen för inkontinensombud i Västmanland ingår e-utbildning Inkontinensombud - grund, Inkontinensombud - fortsättning som är en produktgenomgång på Hjälpmedelscentrum (se Kompetensplatsen HMC) samt utbildning i portalen Guide. Inkontinensombud ska även genomföra Socialstyrelsens webbutbildning  Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal

Dispens

Dispens kan sökas vid medicinska skäl då det upphandlade sortimentet inte täcker individens behov. Behovsbedömning och utprovning inom upphandlat sortiment ska föregå ansökan. Dispenspris medför ofta en högre kostnad för hjälpmedlet och ska därför tillstyrkas av verksamhetschef med kostnadsansvar. Förskrivaren har uppföljningsansvar.

Dispensansökan ska skickas in via HMC:s uppladdningstjänst 

På sidan Hjälpmedelscentrum under rubriken Blanketter som skickas in via Hjälpmedelscentrums uppladdningstjänst ser du vilka blanketter som ska skickas in via tjänsten. Där hittar du också en lathund för hur du laddar upp dokument.

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Förskrivarmaterial

Checklista för utredning och blanketter för mätning

Mer stöd till dig som är förskrivare

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Underlägg med bäddflikar - instruktioner

Information till patient

Kateterfakta.nu

Utbildning

Utbildningskrav förskrivare

För att öka förskrivares grundkompetens har vi utvecklat utbildningarna om inkontinenshjälpmedel.

För att få förskriva inkontinenshjälpmedel i Västmanland behöver du gå Hjälpmedelscentrums e-utbildningarna Inkontinenshjälpmedel - grund och därefter Inkontinenshjälpmedel - fortsättning. Några gånger per år erbjuder vi även en produktgenomgång på Hjälpmedelscentrum.

Inkontinenshjälpmedel - grund

Inkontinenshjälpmedel - fortsättning

Alla förskrivare ska även genomföra Socialstyrelsens e-utbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar och utbildning i portalen Guide.

Urinvägarnas anatomi och fysiologi

Om du saknar 7,5 hp högskoleutbildning i Inkontinens och kontinensbevarande vård ska du även genomföra en digital grundutbildning i urinvägarnas anatomi och fysiologi. Länk till föreläsning för dig som jobbar i regionen. Länk till föreläsning för dig som arbetar i en kommun eller är privat utförare i kommunen

IAD - Inkontinensassocierad dermatit

Onlineutbildning, ca 45 minuter. Utbildningen lär dig att identifiera hudproblem i underlivet hos patienter med urin- och/eller avföringsinkontinens samt utföra förebyggande åtgärder.

Biofeedback

Genomgång av förskrivningsprocessen för biofeedback samt genomgång av prober, programval och praktisk träning.

Grundutbildning i förskrivarportalen Guide

För dig som redan är förskrivare finns möjlighet att gå en grundutbildning i förskrivarportalen Guide. För dig som är ny förskrivare är denna utbildning en del av förskrivarutbildningen Inkontinenshjälpmedel grund. Utbildningen beräknas ta cirka 1 timme att genomföra.

Efter att du klickat på länken anger du din e-postadress och ett eget lösenord. Genom att ange ett eget lösenord kan du när som helst pausa utbildningen och återkomma vid ett senare tillfälle.

Utbildningar för inkontinensombud

Inkontinensombud - grund

Inkontinensombud - fortsättning

Externa utbildningar och leverantörsutbildningar

Ingen aktuell

Guide

Att skapa användarkonto hos OneMed

Anställd hos Region Västmanland, gör så här:

För att kunna skapa användarkonto ska du skicka uppgifter till inkontinenssamordnare:

 • E-post och telefonnummer
 • HSA-id
 • Kundnummer hos OneMed

Vid inkontinenssamordnarens frånvaro kontaktar du OneMeds kundservice, tel: 031-706 30 75, e-post: kundservice.guide@onemed.com

Anställd hos kommun, gör så här:

Du som är anställd hos kommun, kontakta din chef eller MAS för blankett ”Ansökan användarkonto OneMed Guide” och följ instruktionerna på blanketten. Förskrivaren får sedan e-post från OneMed med inloggningsuppgifter.

Vårdtagarportalen

Patienter kan göra egna uttag av förskrivna inkontinenshjälpmedel via Vårdtagarportalen genom inloggning med Bank-ID eller mobilt Bank-ID. Första gången patienten får en iterativ förskrivning skickar Onemed ett brev till patienten med information om hur man själv gör uttag via Vårdtagarportalen.

Det går fortfarande att göra uttag via förskrivaren i förskrivarportalen Guide som tidigare.

Att tänka på vid uttag via Vårdtagarportalen

 • Förskrivningen ska vara iterativ, med RX-symbolen för att uttag (avrop) av vårdtagare ska fungera.
 • Förskrivningsperiod är max ett år, vilket är förvalt, men kan ändras till kortare tid. Förskrivaren anpassar antal uttag till tidpunkt för planerad uppföljning.
 • Antal produkter beräknas på tre månaders förbrukning (patienten kan minska antalet produkter vid uttaget om förbrukningen är lägre än beräknat)
 • Förvalt intervall mellan uttag är två månader men kan ändras vid behov.
 • Flergångsprodukter förskrivs med enbart ETT uttag
 • Tänk på att avsluta/ta bort ej aktuella förskrivningar i Guide
 • Informera patienten om Vårdtagarportalen

Instruktionsfilmer

Att skapa förmyndare i Guide

I Vårdtagarportalen finns möjlighet att se andras förskrivningar. Om det gäller en förskrivning till en vårdtagare som är under 18 år kan vårdnadshavare logga in och göra avrop på sitt barns förskrivningar, vårdnadshavare registreras i Guide av förskrivaren. Det finns även möjlighet att ge andra personer fullmakt att hantera en vårdtagares förskrivningar, detta administreras av vårdtagaren i Vårdtagarportalen. Det är inte möjligt för användaren att avropa mer än vad som finns angivet på förskrivningen, däremot kan användaren välja att avropa färre antal förpackningar.

Skärmklipp vårdtagare

Vårdnadshavaren måste registreras i Guide, med personnummer, för att kunna logga in i Vårdtagarportalen.


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English