Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

En kvinna springer tillsammans med ett barn

Inkontinens

Hjälpmedel vid blås- och tarmdysfunktion.

Nyheter

Ändring gällande absorberande skydd

I Hjälpmedelshandboken Inkontinens, har tidigare funnits en rekommendation på en förbrukning på 1-5 absorptionsskydd/dygn för absorptionsskydd. Det har uppmärksammats en tendens till överförskrivning av dessa inkontinenshjälpmedel då det förekommer användning av fler inkontinensskydd åt gången. Detta kan leda till läckage bredvid skyddet/skydden, hudpåverkan och ökade kostnader.

Begreppet Rekommenderad förbrukning anses för vag för att ge stöd till förskrivare i samtal med patient. Hjälpmedelsnämnden beslutade 2020-05-28 en ny skrivning i Hjälpmedelshandboken.

Tidigare text: Rekommenderad förbrukning 1-5 skydd av 1-2 olika absorptionskapaciteter per dygn.

Ny text: Max förskrivning 5 skydd/dygn av 1-2 olika absorptionskapaciteter per dygn. Skyddet ska används ett åt gången. Vid särskilda skäl/tillfälligt ökat behov kan fler skydd förskrivas men patient ska först ha provat andra alternativ. Önskas absorptionsskydd för säkerhets skull hänvisas patienten att införskaffa dessa själv

Förskrivarportalen Guide uppdateras

Den 15 april uppdateras förskrivarportalen Guide och en ny version med möjlighet att göra ett eller flera uttag på en förskrivning införs. 

Förändringen innebär att förskrivning kommer att ske enligt Socialstyrelsens föreskrifter. En fördel med detta arbetssätt är att det blir lättare för förskrivare att få en överblick av gjord förskrivning och antal uttag vid uppföljning. Den nya versionen ger förskrivaren möjlighet att beräkna produktåtgång under en tidsperiod samt bestämma antal uttag för patienten.

En förskrivning är, precis som tidigare, giltig i ett år.

Ändringen ger andra förskrivare/beställare möjlighet att göra uttag på en förskrivning från andra mottagningar.

Instruktionsfilmer

Observera! I instruktionsfilmen ”Skapa iterativ förskrivning” säger man att vårdtagare eller anhöriga kan göra avrop. Detta är inte möjligt i den nya versionen av Guideportalen. På filmerna förekommer även produkter som vi inte har upphandlade i våra län.

Utbildningar

Socialstyrelsens webbutbildning Förskrivning av förbrukningsartiklar

Kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion 7,5 hp

Kurspaket 7,5 hp  Kurspaketet är ett fristående (kostnadsfritt) paket, där tre kurser ingår: Vård och behandling vid blåsdysfunktion 4,5 hp, Katetervård och behandling 1,5 hp samt Vård vid tarmdysfunktion 1,5 hp. Det går inte att anmäla sig till endast en av kurserna. Saknar du en eller två kurser i paketet anmäler du dig ändå till hela kurspaketet. Kursen startar v 36.
Anmälan

Grundutbildning i Guide

Utbildningen vänder sig enbart till förskrivare och kommer att genomföras via Skype. Det finns 20 platser per tillfälle och det är först till kvarn som gäller. Välj något av följande datum:

  • 16 september kl. 14-15, anmälan senast den 9 september
  • 17 september kl. 14-15, anmälan senast den 9 september
  • 20 oktober kl. 10-11, anmälan senast den 13 oktober
  • 21 oktober kl. 10-11, anmälan senast den 13 oktober

Maila din anmälan och ange vilket datum du är intresserad av till kundservice.guide@onemed.com. Välkommen med din anmälan!

Kartläggning och underlag

Produktkataloger

Vissa produkter i katalogen är markerade med en stjärna. Markeringen innebär att särskild kompetens, till exempel uroterapeut, specialistläkare inom urologi eller gynekologi, är nödvändig för att kunna bedöma behov, göra utprovning samt informera patienten om hantering av produkten. Förskrivning ska därför ske i samråd med den tidigare nämnda kompetensen.

Absorberade

Urologi

Dispens

Dispens kan sökas vid medicinska skäl då det upphandlade sortimentet inte täcker individens behov. Behovsbedömning och utprovning inom upphandlat sortiment ska föregå ansökan. Dispenspris medför ofta en högre kostnad för hjälpmedlet och ska därför tillstyrkas av verksamhetschef med kostnadsansvar. Förskrivaren har uppföljningsansvar.

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel

Förskrivarmaterial

Checklista för utredning och blanketter för mätning

Mer stöd till dig som är förskrivare

Kunskapsunderlag för adekvat omhändertagande vid blåsdysfunktion

Information till patient

Kateterfakta.nu

Statistik

Inkontinensstatistik pivottabeller 2020

Inkontinensstatistik pivottabeller 2019

Inkontinensstatistik pivottabeller 2018


Kontakt

Merima Palic

Inkontinenssamordnare
021 - 17 46 37