Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Bakgrund och utgångspunkter HOS 2029

Förvaltningsledningen har tagit fram ett material om hälso- och sjukvårdens utveckling fram till 2029 utifrån olika perspektiv. Det kommer att bearbetas i flera olika forum i syfte att ta fram en tydlig, välgrundad och genomarbetad färdplan och målsättning.

Vårdutbud2029 jan24

Verksamhetschefer, enhetschefer, medarbetare, invånare och regionens politiker i form av majoritet och opposition har i flertalet dialoger och workshops gett sin input. Allt i syfte att landa en beslutad och handlingsinriktad färdplan för utvecklingen som behöver ske de närmsta åren.

Utgångspunkter i arbetet:

  • Vi behöver kunna möta invånarnas behov med hög tillgänglighet och hög kvalitet. Vården blir alltmer specialiserad, och vi behöver kunna upprätthålla både kompetens och kvalitet i smala områden. Samtidigt behöver generalistkompetensen i vården öka för att bättre möta patienter med komplexa behov och många sjukdomar.
  • Förflyttningen mot nära vård avspeglar sig i hela hälso- och sjukvårdssystemet, även för den specialiserade vården där digitalisering och mobilitet ger nya möjligheter att förebygga, följa och behandla kroniska och akuta sjukdomar.
  • Invånarnas möjligheter till egenvård och delaktighet ska stärkas, för enkla tillstånd som man kan behandla själv men också för kroniska sjukdomar. Patienternas förmåga att själva – med stöd av vården – följa, identifiera och behandla avvikelser kan tryggas med förändrade arbetssätt och digitala stöd.
  • Genom att arbeta tillsammans över organisationsgränserna, både inom regionen och tillsammans med andra vårdgivare, skapas möjligheter för en sömlös vård som ger hög kvalitet för invånarna och effektiva och meningsfulla arbetssätt för utförarna. Särskilt viktigt är samarbetet med kommunerna.
  • Vi strävar efter att arbeta uppströms med att främja hälsa, förebygga ohälsa, och identifiera sjukdom tidigt. Det innebär en förflyttning av resurser och uppdrag från specialiserad vård till närsjukvård och primärvård, i syfte att så mycket vård som möjligt omhändertas på rätt nivå direkt.
  • Primärvården ska stärkas för att kunna utgöra navet i systemet. Bara det som måste ske på sjukhus ska ske där.
  • Utbudsstrukturen kommer att ses över. Vanligt förekommande vård ska ske så nära invånarna som möjligt. Invånarna behöver samtidigt vara beredda på att åka lite längre för ”sällanvård”. Sällanvård behöver vara koncentrerad, ofta till en plats, för att hålla kvalitet, effektivitet och kompetens.
  • Digitaliseringen är ett huvudspår i verksamhetsutvecklingen av hälso- och sjukvården. Den digitala vägen är förstahandsvalet för invånarna att komma i kontakt med vården. Digitala verktyg stödjer patienternas egenvård och bidrar till att omfördela vårdens resurser.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English