Avslut

En arbetstagare kan alltid, oavsett orsak, säga upp sin anställning, men måste följa uppsägningstiderna. En arbetsgivare kan endast säga upp en arbetstagare vid särskilda situationer. Vad som gäller vid uppsägningar redovisas under respektive rubrik. Här finns även information om vad som gäller vid dödsfall, byte av tjänst och betygsutfärdande.

Arbetsgivarens uppsägning

En arbetsgivare kan endast säga upp en arbetstagare vid särskilda situationer.

​​​En arbetsgivare kan

  • säga upp en arbetstagare enligt 7-11 §§ LAS. Med uppsägningen följer då en uppsägningstid. Uppsägningen kan ske antingen på grund av arbetsbrist eller personliga förhållanden. För uppsägningen krävs "saklig grund".
  • säga upp en arbetstagare som uppnått LAS-åldern enligt 33 § LAS. ​​
  • avskeda en medarbetare enligt 18 § LAS. Anställningen kan upphöra omedelbart efter avskedandet. För avskedande krävs att arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren.
  • avsluta en provanställning utan särskilda skäl med en månads uppsägningstid.

En visstidsanställning upphör utan uppsägning efter sista anställningsdagen.

Byte av tjänst inom regionen

Att byta tjänst inom Region Västmanland innebär att fortsätta vara anställd men byta arbetsplats. Vid byte av tjänst behöver medarbetaren inte säga upp sin anställning.

Medarbetare i Region Västmanland har möjlighet att byta tjänst genom att söka och sen erbjudas de tjänster som annonseras på Lediga Jobb.

När medarbetaren ska byta tjänst fyller hen i blanketten Uppsägning egen begäran/Byte av tjänst. Blanketten lämnas till nuvarande chef. Nuvarande chef och mottagande chef bestämmer tillsammans när bytet ska ske.

Vid byte av tjänst tar medarbetaren med sig sina sparade semesterdagar och kompensationsledighet.

Arbetstagarens uppsägning

En arbetstagare kan alltid, oavsett orsak, säga upp sin anställning, men måste följa uppsägningstiderna.

En anställd har rätt att säga upp sig från sin anställning med iakttagande av de uppsägningstider som regleras i § 33 Allmänna bestämmelser (AB).

Uppsägningstider med mera framgår av riktlinje, se länk till höger.

Betyg/Intyg

Betyg skrivs när en tillsvidareanställning eller en visstidsanställning som varat längre än 6 månader upphör. Vid anställningar kortare än sex månader kan ett tjänstgöringsintyg utfärdas.

Det är chef som skriver betyget. Kontakta verksamhetsnära HR-konsult för stöd i hanteringen.

För tjänstgöringsintyg kontaktas ert Löneteam.

Dödsfall

​​​​När en medarbetare avlider är det viktigt att göra saker i rätt ordning och på rätt sätt.

För arbetstagare som avlider är dagen för dödsfallet sista anställningsdag.

En hjälp till åtgärderna efter dödsfallet är instruktionen Första hjälpen och krisstöd samt medarbetares bortgång. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English