Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Vårdförbundets konflikt

Vårdförbundets medlemmar är uttagna i konflikt. Här samlar vi information om hur konflikten påverkar oss i Region Västmanland.

De stridsåtgärder som gäller är blockad mot över- och mertidsarbete och blockad mot nyanställning. Konflikten innebär att de som berörs inte får arbeta mer- eller övertid.

Förskjuten arbetstid räknas inte som mer- eller övertid. 

De yrkesgrupper som berörs är:

 • sjuksköterskor, 
 • barnmorskor
 • biomedicinska analytiker
 • röntgensjuksköterskor
 • chefer

Även ovanstående yrkesgrupper med specialistfunktion berörs.

Följande är undantagna:

 • Verksamhetschefer och förvaltningschefer (eller motsvarande ställning)
 • Medarbetare som regelmässigt företräder arbetsgivaren i kollektivavtalsförhandlingar.

Sidan uppdateras löpande.

Övertids- och mertidsarbete – vad gäller?

Medarbetare som berörs av blockaden

Sjuksköterskor, barnmorskor, biomedicinska analytiker och röntgensjuksköterskor (inklusive de med specialistfunktion) som är organiserade i vårdförbundet får inte arbeta mer eller övertid.

Oorganiserade

Oorganiserad medarbetare, eller medarbetare som är medlemmar i annat fackförbund ​ kan arbeta mer- eller övertid. De kan däremot hävda sin neutralitetsrätt.

Timanställda

Timanställda som är organiserade i Vårdförbunden kan arbeta på pass som är bokade innan blockaden, men inringning pass för pass är att anse som nyanställning och är alltså inte tillåtet.

Hyrpersonal

Hyrpersonal är inte anställda hos oss och påverkas alltså inte av blockaden.

Chefer

Chefer som är organiserade i Vårdförbunden kan inte arbeta mer- eller övertid. Varken i chefsuppdraget eller kliniskt. 

Verksamhetschefer, områdeschefer och förvaltningschefer är undantagna.

Förskjuten arbetstid

För att täcka vakanta pass kan vi under konflikten använda oss av förskjuten arbetstid, alltså att flytta pass från en tid till en annan.  

Den förskjutna arbetstiden får inte vara längre än det ursprungliga passet, eftersom det genererar övertid.  Förskjuten arbetstid som meddelas senare än 24 timmar passet börjar generarar övertidsersättning, men inte övertid enligt ATL, och påverkas alltså inte av blockaden.

Ta hjälp av ditt HR-stöd om du har frågor om hur du kan arbeta med förskjuten arbetstid under konflikten. 

Skyddsarbete (uppdaterad 25 april kl. 14:15)

Skyddsarbete

Skyddsarbete är sådant arbete som krävs för att förebygga fara för människor och skada på egendom. Det kan till exempel vara sådant arbete som måste utföras, till exempel på grund av lagkrav. Det är arbetsgivaren som beslutar om skyddsarbete. Arbetstagarorganisationen, alltså fackförbunden, har inte tolkningsföreträde. ​  

Innan man fattar beslut om skyddsarbete krävs en helhetsbedömning inom den kliniken som berörs. Innan beslut om skyddsarbete ska arbetsgivaren förhandla enligt MBL, vid akuta situationer kan detta göras i efterhand.  

Tidigare fanns information om att det skulle finnas utsedda, stående tider för förhandling under konflikten.  Nuvarande rutin är att du som chef ska kontakta ditt verksamhetsnära HR-stöd som kallar till förhandling vid behov.  (uppdaterat 25 april kl. 13:40) 

Rutin för skyddsarbete 

 1. Det är verksamhetschef som kan besluta om skyddsarbete. Om verksamhetschefen inte är närvarande, ska beslut om skyddsarbete vara tydligt delegerat till annan chef i verksamheten. Delegeringarna ska inte diarieföras  (informationen uppdaterad 25 april 9:50)

  Om situationer uppstår där det inte finns någon chef tillgänglig beslutar medicinskt ansvarig på plats om att arbetet ska genomföras. 


  Mall för delegering

 2. Om det finns möjlighet görs en MBL-förhandling innan beslutet. Det kan dock vara så att beslutet om skyddsarbete är så brådskande att det måste utföras innan en förhandling. Då sker den i stället i efterhand. Du som chef kontaktar HR-direkt som kallar facket till förhandling  

 3. De medarbetare som berörs kontaktas och informeras om att de är beordrade att utföra skyddsarbete. Arbetstagare, alltså våra medarbetare, är alltid skyldiga att utföra skyddsarbete när arbetsgivaren begär det.  

 4. Verksamhetschef skickar in ifylld blankett till HR-direkt, med en motivering till varför skyddsarbete behövs, och i vilken omfattning. Ta hjälp av din verksamhetsnära HR-konsult för att fylla i blanketten om du behöver.  
   
 5. Om den akuta situationen blir löst upphör skyddsarbete.  

 Blankett, begäran om förhandling om skyddsarbete

Du kan lämna begäran om förhandling på två sätt. Antingen genom en wordfil, eller ett webbformuklär. 

Begäran om förhandling om skyddsarbete webbformulär 

Begäran om förhandling om skyddsarbete - word

 

Frågor och svar (uppdaterad 24 maj)

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English