Till innehåll
Stöd och service Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Film, fotografering och mediabank

Region Västmanlands bildmanér

Foto är en viktig del i hur vi syns visuellt. När vi jobbar med foton har vi flera saker att ta hänsyn till. Det handlar både om hur de ser ut och vad de förmedlar, kopplat till vårt varumärke. Du kan läsa mer om våra riktlinjer för bilder nedan.
Om du behöver generella råd och stöd kopplat till fotoinköp kan mejla till kommunikation@regionvastmanland.se

Bild-och mediabibliotek, fotografering

Viktigt att tänka på vid användning av bilder i ditt material:

Använd bilder från Bild- och Mediabanken i Kommunikationsplatsen.
Där är alla bilder säkrade mot både juridik och riktlinjer. Biblioteket uppdateras med nya foton löpande, både köpta och internt fotograferade bilder. Saknar du bilder kan du kontakta kommunikation@regionvastmanland för stöd och hjälp vid inköp av bilder.

Ladda upp egna bilder för användning i Kommunikationsplatsen.
Vill du använda en bild som inte finns i bildbanken i Kommunikationsplatsen kontaktar du kommunikation@regionvastmanland.se för att få hjälp med uppladdning av egna bilder. Då laddas dina bilder upp förutsatt att behörighet och medverkansavtal för aktuell bild är i sin ordning.

Säkra alltid upphovsrätten!
Publicera aldrig en bild om du inte vet vem som äger upphovsrätten till bilden eller om du inte har rättighet att använda den. Detta gäller oavsett användningsområde, både internt och externt material, få eller många mottagare.

Barn på bild
Enligt barnkonventionen anses bilder och andra personuppgifter om barn särskilt skyddsvärda. Barn kan ha svårare att förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och förstå vilken rätt till skydd de har för sina uppgifter. Därför har Region Västmanland beslutat att inte fotografera barn i vår verksamhet. På så sätt undviker vi potentiella risker och bevarar barnens integritet.
Barn under 13 år ska inte medverka på bilder fotograferade av Region Västmanland. Fotografier på barn köper vi istället in från bildbyrå och liknade leverantörer. 
När barn 13-18 år fotograferas krävs medgivande från båda vårdnadshavarna.

Tillgänglighetsanpassad video på webben

Video som publiceras på webben ska alltid uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna ta del av det som sägs och visas i video.

  • Video ska alltid ha undertexter. Bedömning av målgrupp för video bör göras för eventuell syn- och teckentolkning.
  • Undvik inbränd text, om inte formatet kräver det, tex film till väntrum. Om du ska använda inbränd text ska den vara tillräckligt stor och ha bra kontrast, rekommendationen är vit text på svart bakgrund.
  • Innehåll i filmen som inte beskrivs med tal ska ha ett särskilt ljudspår med syntolkning, alternativt en detaljerad textbeskrivning av det som visas i filmen.
  • Inspelade direktsändningar ska textas inom 14 dagar efter för sändningstillfället om det ska publiceras för eftersändning.
  • Beskriv alla ljud av betydelse.
  • Begränsa blinkande element i video.

Videolagring och strömning av film på webben

Lagkrav för videolagring och strömning

Dataskyddsförordningen (GDPR) och webbtillgänglighetsdirektivet (WCAG 2.1 AA) ställer krav på hur Region Västmanland lagrar och strömmar video på webben. Därför ersätts Youtube av plattformen Mediaflow som uppfyller kraven.

Mediaflow

Mediaflow är den plattform där vi lagrar videor. Framför allt videor som ska visas på någon av våra webbplatser.

Övriga videoplattformar

Microsoft Stream

Microsoft Stream kan användas för intern användning och delning av video. Användarstöd och support för verktyget får du via Förvaltningen för Digitaliseringsstöd.

Youtube

Youtubekanalen används inte längre då plattformen inte efterlever GDPR- eller tillgänglighetskraven. I stället ska du använda Mediaflow eller Microsoft Stream för lagring och delning av video.

Youtube kan i vissa fall användas som kanal i marknadsförings- eller kampanjsyfte. Då krävs det att det finns en kommunikationsplan som är förankrad med kommunikationsenheten.

Kommunikationsplatsen

Kommunikationsplatsen används inte längre för videolagring. Där kan du som vanligt fortsätta skapa digital kommunikation, trycksaker, skicka nyhetsbrev och få tillgång till bildbiblioteket.

Format/dimensioner för video på webb

1920x1080

Medverkansavtal för film och foto

Medverkansavtal
Tänk på att alltid upprätta ett medverkansavtal för de som medverkar på bild eller film. Medverkansavtal för personer som medverkar i bild inhämtas och lagras i videoverktyget Mediaflow.

Digital signering
Samtycket sker via en digital signeringstjänst där mottagaren får en länk via sms eller e-post, läser och kontrollerar uppgifterna i avtalet och signerar med BankID.

För att hantera medverkansavtal digitalt kontakta Kommunikationsenheten via
kommunikation@regionvastmanland.se.

Tillstånd
Vid fotografering i regionens lokaler kan tillstånd krävas.
Läs mer om fotografering, filmning och ljudupptagning inom regionens sjukhus här.
Tillståndsbevis för fotografering/filmning.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English