Till innehåll
Stöd och service Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Film

Checklista vid beställning av filmproduktion

 • Fundera kring vilket behov film löser ut och om det är nödvändigt med en film på grund av att det är för komplicerat att beskriva budskapet i text.

 • Ta fram en kommunikationsstrategi innan du kontaktar filmbyrå. Fundera på filmens syfte, målgrupp, budskap, kanalval och filmens längd.

 • Filmen ska vara tillgänglighetsanpassad så att vem som helst kan ta del av innehållet oavsett funktionsvariation. Planera för detta redan när du skriver manuset. Om filmen eller direktsändningen till exempel innehåller ett diagram eller annan illustration kan den beskrivas av den eller de som talar i filmen.

 • Undertexter ska levereras i separat fil.

 • Filmen efterföljer regionens grafiska profil med rätt färger och logotyp.

Tillgänglighetsanpassad video på webben

Video som publiceras på webben ska alltid uppfylla lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att alla, oavsett funktionsvariation, ska kunna ta del av det som sägs och visas i video.

 • Video ska alltid ha undertexter. Bedömning av målgrupp för video bör göras för eventuell syn- och teckentolkning.
 • Undvik inbränd text, om inte formatet kräver det, tex film till väntrum. Om du ska använda inbränd text ska den vara tillräckligt stor och ha bra kontrast, rekommendationen är vit text på svart bakgrund.
 • Innehåll i filmen som inte beskrivs med tal ska ha ett särskilt ljudspår med syntolkning, alternativt en detaljerad textbeskrivning av det som visas i filmen.
 • Inspelade direktsändningar ska textas inom 14 dagar efter för sändningstillfället om det ska publiceras för eftersändning.
 • Beskriv alla ljud av betydelse.
 • Begränsa blinkande element i video.

Videolagring och strömning av film på webben

Lagkrav för videolagring och strömning

Dataskyddsförordningen (GDPR) och webbtillgänglighetsdirektivet (WCAG 2.1 AA) ställer krav på hur Region Västmanland lagrar och strömmar video på webben. Därför ersätts Youtube av plattformen Mediaflow som uppfyller kraven.

Mediaflow

Mediaflow är den plattform där vi lagrar videor. Framför allt videor som ska visas på någon av våra webbplatser.

Övriga videoplattformar

Microsoft Stream

Microsoft Stream kan användas för intern användning och delning av video. Användarstöd och support för verktyget får du via Förvaltningen för Digitaliseringsstöd.

Youtube

Youtubekanalen används inte längre då plattformen inte efterlever GDPR- eller tillgänglighetskraven. I stället ska du använda Mediaflow eller Microsoft Stream för lagring och delning av video.

Youtube kan i vissa fall användas som kanal i marknadsförings- eller kampanjsyfte. Då krävs det att det finns en kommunikationsplan som är förankrad med kommunikationsenheten.

Kommunikationsplatsen

Kommunikationsplatsen används inte längre för videolagring. Där kan du som vanligt fortsätta skapa digital kommunikation, trycksaker, skicka nyhetsbrev och få tillgång till bildbiblioteket.

Format/dimensioner för video på webb

1920x1080

Tillgänglighet på webben

Region Västmanland ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att regionens digitala information behöver vara anpassad för användare med funktionsnedsättningar eller andra hinder.

Som redaktör på någon av Region Västmanlands webbar behöver du genom utbildning i Klarspråk. Kursen är kostnadsfri och du hittar den här. Du hittar också en handbok i klarspråk och checklista på Kommunikationsplatsen

Du kan i vissa fall behöva åtgärda brister i ditt innehåll för att det ska kunna publiceras och visas för besökare med en funktionsnedsättning. Se vad som gäller för olika typer av webbinnehåll och hur du gör för att säkerställa att ditt material är godkänt för publicering.  

Hur du tillgänglighetsanpassar din webb på webbriktlinjer.se

Myndigheten för digital förvaltning ger vägledning och stöd för tillgänglighetsarbete för webbplatser, appar och andra digitala plattformar. 

Kunskap och stöd (digg.se)

Mediaflow ersätter Youtube

Region Västmanlands Youtubekanal avvecklas och ersätts av det nya videoverktyget Mediaflow. De som har filmer lagrade på Youtube behöver se över om de ska arkiveras eller flytta över till Mediaflow.

Dataskyddsförordningen (GDPR) och webbtillgänglighetsdirektivet (WCAG 2.1 AA) ställer krav på hur Region Västmanland hanterar filmer. Därför avvecklas lagring av filmer på Youtube förutom i särskilda fall vid marknadsföring- eller kampanjsyfte. Då krävs det att det finns en kommunikationsplan som är förankrad med kommunikationsenheten.

Youtubekanalen rensas och filmerna flyttas antingen över till Mediaflow eller arkiveras hos Regionarkivet. För att flytta över filmer till Mediaflow behöver du först kvalitetsgranska filmerna utifrån nedan checklista och sedan höra av dig till Kommunikationsenheten. När filmer laddas upp i Mediaflow skapas en ny videolänk till filmen som kan användas för att sprida den till tilltänkt målgrupp.

Filmer som inte tas i anspråk arkiveras.

Checklista för film

 • Filmen ska ha ett större syfte och värde. Det vill säga att filmen är nödvändig då det inte är lika lätt att informera med text.
 • Det finns en kommunikationsstrategi för filmen med tilltänkt målgrupp, syfte, budskap osv.
 • Det finns medverkansavtal för samtliga personer som är med i filmen.
 • Filmen har undertexter i en separat fil och är inte inbränd i filmen. Det gäller framför allt för filmer som ska publiceras på en webbplats för att följa tillgänglighetslagen.
 • Filmen efterföljer regionens grafiska profil med rätt färger och logotyp
 • Filmen är producerad med hög kvalitet.
 • Läs mer om att beställa och producera film

Kontakt

Mejla Kommunikationsenheten vid inventering av filmer. Vi hjälper till att arkivera filmer eller att flytta över dem till Mediaflow. Skicka gärna med länkar till filmerna det gäller.

kommunikation@regionvastmanland.se

Digitalt medverkansavtal i Mediaflow

I Mediaflow inhämtas medverkansavtal för personer som medverkar i film. Samtycket sker via en digital signeringstjänst där mottagaren får en länk via sms eller e-post, läser och kontrollerar uppgifterna i avtalet och signerar med BankID.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English