Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

För medarbetare inom hälso- och sjukvården

Här hittar du som medarbetare inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) information från ledningen. Informationen riktar sig till alla områden; Akutsjukvård, Medicinsk diagnostik och teknik samt Nära vård.

HoS2029

Hälso- och sjukvårdens målbild för 2029

Nu startar utvecklingsarbetet som ska resultera i att målbilden för 2029 blir verklighet. Det är många parallella arbeten som berör alla delar inom vården och ska resultera i förändringar och nya arbetssätt i syfte att vården ska kunna möta ett ökat behov med fortsatt hög kvalitet.

Läs mer om HoS2029 här. 

Ekonomiåtgärder för hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Just nu står vi inför stora ekonomiska utmaningar. Prognosen visar att Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i år beräknas få ett underskott på 1035 miljoner kronor. Samtidigt är vi omkring 300 fler årsarbetare än 2019, utan att den vård vi ger till invånarna har ökat på motsvarande sätt. Dessutom finns en kraftig ökning av inhyrd personal jämfört med tidigare år.  

Uppdrag till alla verksamheter:  

  • Alla verksamheter behöver arbeta med restriktivitet, vilket innebär att minska resor, övernattningar och externa möten.  
  • Antal medarbetare ska på förvaltningsnivå minska varje månad, ingen verksamhet får bli fler såvida det inte finns beslutade och finansierade omflyttningar. 
  • Fortsatt arbete med att bli oberoende av hyrpersonal. Alla verksamheter ska minska användningen av hyrpersonal per månad. Läs mer om arbetet under oberoende av hyrpersonal.   
  • Alla enheter ska arbeta med förbättringsarbete/aktiviteter som med mätbara ekonomiska resultat ska syfta antingen till: minskade kostnader, ökad kapacitet med befintliga resurser och/eller kvalitetsförbättringar som leder till ekonomiska effekter.  

Dessa fyra områden kommer att följas månadsvis, och uppföljning med diagram och statistik från verksamhetsnivå till övergripande nivå kommer att visas på intranätet. 
 
Lars Almroth, hälso- och sjukvårdsdirektör

HSF nyckeltal

Dashboarden visar nyckeltal och målvärden för hela Hälso- och sjukvårdsförvaltningen med möjlighet att filtrera ner på kliniknivå. 

Till nyckeltalen

Förbättringsarbete

Att arbeta med ständiga förbättringar och verksamhetsutveckling är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra vårt uppdrag när samhället och förutsättningarna förändras. Genom förbättringsarbete utvecklar vi verksamheten och skapar värde för invånarna.

Det finns flera modeller, verktyg och mallar som underlättar oavsett om du driver ett förbättringsarbete, arbetar i projektform eller utvecklar processer. Storlek och komplexitet i en förändring påverkar vilka arbetssätt och verktyg som är lämpliga.

Som stöd för att jobba med utveckling och förbättring finns utbildningar i både  förbättringskunskap och regionens projektmodell.

Insatsområden och aktiviteter

I förvaltningsplanen sidan 24- 25 presenteras våra insatsområden och prioriterade aktiviteter. 

  • Omställning till framtidens hälso- och sjukvård
  • Personcentrering
  • Hälsofrämjande och förebyggande arbete
  • Tillgänglig, säker och effektiv vård
  • Säkra kompetensförsörjning

 

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English