Till innehåll
Stöd och service Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Resursenheten

Vårt uppdrag är att stödja enheterna med tillfällig bemanning.

Vi finns i ett 60 - tal enheter idag främst inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen. 

Vi ger stöd genom:

 • Intern bemanning av sjuksköterskor, undersköterskor och vårdnära
  administration vid ordinarie medarbetares korttidsfrånvaro.
 • Vi administrerar avrop av extern bemanning av sjuksköterskor och läkare. Resursenheten lämnar avrop till aktuella leverantörer, granskar svaren, kontrollerar fakturor och förmedlar till avropande enhet.
 • Tillfälliga extra uppdrag utifrån förvaltningens behov av stöd.

Kontakta oss gärna om ni behöver stärka upp med tillfällig hjälp men saknar upplärda medarbetare ur pool.

Vi är en del i regionens chefsstöd och samverkar med andra stödfunktioner.

Intern bemanning - pool

I vår interna bemanningspool arbetar ett 80 – tal undersköterskor, sjuksköterskor och medicinska sekreterare. Medarbetarna arbetar länsövergripande.

Sjuksköterskor

I vår pool arbetar ett 15 - tal sjuksköterskor. Varje sjuksköterska går på 4 - 7 avdelningar. 

Undersköterskor

Hos oss arbetar ett sextiotal undersköterskor som får genomgå vårt utbildningspaket bestående av både e-utbildningar och praktiska utbildningar. Varje undersköterska kan gå på upp till 18 avdelningar.

Undersköterskorna har regionövergripande delegeringar i 7 medicinska arbetsuppgifter: 

 • Urinvägskateterisering  
 • Sondmatning  
 • Skötsel av patienter med tracheostomi  
 • Registrering av vilo-EKG  
 • Kapillär provtagning  
 • Venös provtagning  
 • Patientidentifikation samt applicering av ID-band

De har även utbildning i hur man tar NEWS kontroller.

Medicinska sekreterare/vårdnära administration VNA

Vi kan hjälpa till med medicinska sekreterare och administrativa assistenter

Behöver ni hjälp att skriva diktat, journalföra, hantera tidsbokning eller andra administrativa uppgifter såsom receptionsarbete/kassa är ni välkomna att vända er till oss.

Resursenhetens bemanningsservice

De administrativa assistenterna på bemanningen beställer behörigheter till våra medarbetare, schemalägger i Vikariebanken, planerar upplärningar och de matchar verksamheternas beställningar med tillgänliga medarbetare i Vikariebanken.

Beställning av medarbetare läggs i systemstödet Vikariebanken. 

Kontaktuppgifter till enhetscheferna

Våra enhetschefer är kontaktpersoner mot specifika enheter

Lisa Dunbäck är kontaktperson mot Akutmottagningen Köping, Avdelning 1 Sala, Avdelning 3 Köping, Forskningsmottagningen, Infektionsavdelningen, Intensivvårdsavdelningen, Kirurgavdelning 6 och 8, Kirurgiska observationsplatser (KOP), Kirurgmottagningen, Kärlkirurgiavdelning 5, Laboratioriemedicin Köping och Västerås, Ortopedoperation, Reumatologimottagningen, Sjukvårdens larmcentral, Uppvakningsavdelningen, Urologavdelningen, Urologmottagningen, Vårdgarantienheten och Öron Näsa Halsmottagningen.

Kontaktuppgifer till Lisa

Telefonnummer 021 - 17 61 19                                                                     

Mail: lisa.dunback@regionvastmanland.se

Susana Lopéz är kontaktperson mot AkutStroke- och Neurologiavdelningen, Avdelning 64, Avdelning 69, Avdelning 85, Barnmottagningen BlodMagTarm- och reumatologiavdelningen, Bröstradiologiska enheten, Centrala Journalutlämningen, DiabetesNjur- och Lungavdelningen, Förlossningsavdelningen, Geriatiska mottagningen, Hematologiskdagvårdsavdelning, Hjärtavdelningen, Hudmottagningen, Klinisk patologiavdelningen, Kvinnoklinikens mottagning, Medicinskaakutvårdsavdelning, Medicinmottagningen, Medicinmottagningen Sala, Kvinnoklinikens mottagning, Närvården Bäckby och Herrgärdet, Ortopedmottagningen, Rättspsykiatri Sala, Vuxenpsykiatri administration.

Kontaktuppgifter till Susana

Telefonnummer 021 - 17 55 80                                                                     

Mail: susana.lopez@regionvastmanland.se

Josefin Eriksson Hammer är kontaktperson mot Akutmottagningen, Avdelning 80, Avdelning 91,Avdelning 93, Avdelning 95, Avdelning 96, Avdelning 97, Elektiv Ortopedisk Enhet, Fagersta Avdelning 1, Geriatrikavdelningen, Habiliteringen, Jourmottagningen, Närvårdsavdelningen Västerås, Ortopedavdelningen, Palliativa avdelningen, Psykiatriska akutmottagningen, Rehabmedicinska avdelningen och Närvården Råby/Asylhälsan.

Kontaktuppgifter till Josefin

Telefonnummer 021 - 17 52 52                                                                     

Mail: josefin.eriksson@regionvastmanland.se

Vikariebanken - Bokningssystem

I Vikariebanken beställer enheter korttidsvikarie från Resursenhetens bemanningspool. Resursenheten lägger in medarbetarnas scheman och de timanställda lägger in de tider de kan arbeta i Vikariebanken. Bemanningsservice matchar beställningen med tillgänglig vikarie och medarbetaren får mail/sms vid bokning. Medarbetaren kan även logga in i systemet eller appen och se sitt schema och bokningar.

Kostnaden för för bokade korttidsvikarier sker via Heroma.

Öppna Vikariebanken

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English