Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Medicinsk teknik

Medicinsk Teknik är den serviceenhet inom regionen som har serviceansvaret för huvuddelen av den medicintekniska utrustning som används på olika kliniker, vårdavdelningar och hos familjeläkare.

I ledningssystemet finns Medicinteknisk handbok, den är avsedd att användas som ett verktyg för klinikerna för att underlätta en säker hantering av medicinteknisk utrustning.

Medicinsk Teknik erbjuder alla som har uppdrag som Medicintekniska samordnare utbildning 2 gånger/år. En gemensam Teamsyta för Medicintekniska samordnare och apparatansvariga finns. För åtkomst till Teamsytan, lägg ett ärende i Medusa med önskan om medlemskap i teamsgruppen.

Nya arbetssätt 2024

Investeringsarbete

Verksamheten kravställer vilken medicinsk teknik som behövs och Medicinsk Teknik:

  • bjuder in till behovsgenomgång och tar fram underlag baserat på statistik
  • registrerar all information i investeringsverktyget, kvalificerar investeringsansökningar, medverkar vid prioritering.
  • bistår vid nyttokalkyler som ska tas fram för nyinvesteringar
  • avropar godkänd investering i investeringsverkstyget och koordinerar med Inköp.
  • koordinerar eller projektleder vid behov upphandlingar av medicinteknisk utrustning mot verksamhet, Inköp och övriga teknikorganisationer
  • registrerar och koordinerar akuta investeringsansökningar

Inköp

Vid behov av inköp under 1 prisbasbelopp kontaktas Medicinsk Teknik, genom ett ärende i Medusa, som ombesörjer inköp och koordinerar med Inköp.

Serviceavtal

Medicinsk Teknik tecknar serviceavtal på medicinteknisk utrustning. Om det finns befintliga serviceavtal ska dessa lämnas till Medicinsk Teknik.

Ekonomi

Kostnader för medicintekniska tjänster som service, underhåll, reservdelar och serviceavtal betalas av Medicinsk Teknik och internfaktureras ut till berörd Verksamhet. Det gäller även en del avskrivningar och inköp av medicinteknisk utrustning.

Gemensam förvaltning av medicinsk teknik

Tillvägagångssätt vid anmälan till Läkemedelsverket och tillverkaren vid fel, eller risk för fel, på medicintekniska produkter enligt HSLF-FS 2021:52

Alla avvikelser/risker där medicinteknisk utrustning är involverad ska meddelas till Medicinsk Teknik, så snart som möjligt. När det gäller dödsfall och allvarlig skada eller risk för detta, vid användning av medicintekniska produkter, gör Medicinsk Teknik en anmälan till Läkemedelsverket och tillverkaren. Om utrustningen är egentillverkad görs anmälan till Läkemedelsverket och IVO. 

Via Medicinsk Teknik rapporteras avvikelser också vidare till den nationella avvikelsedatabasen för medicintekniska produkter, Reidar.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English