Till innehåll
Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Så fungerar regionen

Spela film

Det här är Region Västmanland

Region Västmanland är till för dig som bor i Västmanland - vi verkar för att du ska kunna bo, arbeta, leva, utvecklas och trivas i länet. Det är också du som är med och påverkar hur regionen styrs.

Region Västmanland ansvarar för hälso- och sjukvård och tandvård i Västmanland. Vi ansvarar även för att planera och samordna utvecklingen i länet.

Vi är en politiskt styrd organisation och vart fjärde år röstar du som bor i Västmanland till regionfullmäktige, i landstingsvalet. Regionens verksamhet finansieras i huvudsak via landstingsskatten, som under mandatperioden
2014-2018 är 10,88 %.

Så fungerar politiken

Vår vision - livskraft för framtiden

All vår verksamhet ska utgå ifrån regionens vision och värdegrund.

Vi växer hållbart och sätter hälsan främst. Vi skapar möjligheter och modiga lösningar. Vi ger förutsättningar för utveckling i en levande demokrati. Tillsammans bryter vi ny mark och förflyttar gränser. I det vardagliga och i det övergripande. I det som är nära och det som är långsiktigt. Vi är mitt i livet och samhället, och gör skillnad varje dag. Vi är livskraft för framtiden. Vi är Västmanland.

Värdegrund

Region Västmanland ska alltid utgå från att alla människor är lika värda och ska bemötas med respekt. Alla människor ska ges förutsättningar för god livskvalitet. En viktig faktor för livskvalitet är samverkan mellan alla involverade parter. Regionen ska hushålla med de gemensamma resurserna och fördela dessa efter behov.

Hälsa, sjukvård och tandvård

Vårt mål är att länets alla invånare ska ha en god hälsa och tillgång till en vård som är jämlik, tillgänglig och patientsäker. Vår verksamhet inom detta område omfattar allt från vård och hälsofrämjande arbete till forskning och utvecklingsarbete.

Det finns fyra sjukhus i länet, varav två är så kallade akutsjukhus:

  • Sjukhuset i Fagersta, Bergslagssjukhuset
  • Sjukhuset i Köping (akutmottagning)
  • Sjukhuset i Sala
  • Sjukhuset i Västerås (akutmottagning, länssjukhus)

Läs mer om vårt ansvarsområde hälsa och vård

Folktandvården Västmanland på 1177.se

Information och e-tjänster för din hälsa och vård finns på 1177.se

Utvecklingen i länet

Region Västmanland har ett dynamiskt näringsliv med hög kompetens och vi är Sveriges ledande exportlän. Inom regionen finns effektiva kommunikationer, en god hälso- och sjukvård, attraktiva boendemiljöer och goda utbildningsmöjligheter. Tillsammans med det strategiska läget bidrar detta till att skapa en attraktiv region. Vi ansvarar för den regionala utvecklingen i länet.

Läs mer om vårt regionala utvecklinguppdrag

Trafik

Varje dag sker ungefär 38 000 resor inom Västmanland med tåg eller buss. Vårt uppdrag är att se till att vi har en väl fungerande kollektivtrafik och transportinfrastruktur i regionen.

Den allmänna kollektivtrafiken i Västmanland drivs under varumärket VL.

Samhällsplanering och trafik

Kultur

Region Västmanland och kommunerna i länet arbetar tillsammans för att du som invånare i Västmanland ska ha tillgång till ett rikt och varierat kulturutbud. Vårt arbete utgår från Västmanlands regionala kulturplan.

Vi använder kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt.
Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Mer om våra kakor