Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nära vård

Nära vård är en hälso- och sjukvård med primärvården som bas, i samspel med sjukhus och kommunala insatser och som tydligt utgår från patientens behov. Med nära vård kommer vården närmare patienten.