Kompetensförsörjningskommunikation och arbetsgivarvarumärke

För att Region Västmanland ska uppfattas och upplevas som en attraktiv arbetsgivare i en allt hårdare konkurrens behöver vi ett tydligt arbetsgivarvarumärke. Så fortsätter vi attrahera, rekrytera, utveckla och behålla medarbetare.

Ett tydligt arbetsgivarvarumärke ger oss en stabil grund, en utpekad riktning och en gemensam historia att berätta. Det ger oss samsyn och kontinuitet i vår kommunikation och gör att vi kan öka vår interna stolthet och bygga en starkare vi-känsla för alla verksamheter i regionen.

Tillsammans gör vi skillnad. Varje dag. På riktigt.
Så kan vi sammanfatta budskapet i vårt arbetsgivarvarumärke.

Vi lyfter våra medarbetare, både på bild och med citat och berättelser. När vi ska berätta om oss som arbetsgivare gör vi det utifrån tre så kallade varumärkesassociationer: Nära, Utvecklande och göra skillnad.

I region Västmanland ägs arbetet med arbetsgivarvarumärket till lika delar av HR och Kommunikation. Här kan du läsa mer om hur arbetet med kompetensförsörjningskommunikationen fungerar och om vårt arbetsgivarvarumärke.

Arbetsgrupp och styrgrupp

Arbetet med kompetensförsörjningskommunikation utgår ifrån en styrgrupp och en arbetsgrupp med representanter från HR och Kommunikation.

Medlemmar styrgrupp

• Elin Brozén, verksamhetschef Kommunikation
• Hanna Larsson, Enhetschef HR-service
• Frida Proos, HR-strateg, Centrum för HR stab
• Elin Godin, HR-konsult HR-service
• Sofie Pettersson, Kommunikationsutvecklare, Kommunikaitonsenheten.

Syftet med styrgruppen att skapa en samsyn och en prioritering utifrån regionens övergripande mål och våra verksamheters kompetensförsörjningsbehov. Arbetsgruppen består av Frida Proos, Elin Godin och Sofie Pettersson. Arbetsgruppen planerar och genomför kommunikationsinsatser och finns som stöd i kommunikationsfrågor som rör regionen som arbetsgivare.

Exempel på kommunikationsinsatser:

  • Samordnar deltagande på skolor, universitet och rekryteringsmässor.
  • Samarbetar med Mälardalens universitet och till exempel studentföreningen för sjuksköterskor. 
  • Administrerar och utvecklar våra digitala kanaler som:
  • Samarbetar med länets studie- och yrkesvägledare, till exempel genom studiebesök och inspirationsdagar.
  • Planerar och genomför regiongemensam praovecka för ungdomar. 

Strategisk inriktning, varumärkeshandbok och grafisk manual

Arbetet med arbetsgivarvarumärket finns idag beskrivet i flera olika dokument, bland annat en strategisk plan och en varumärkeshandbok. I den strategiska planen beskrivs vad som styr arbetet, målgrupper, kontaktytor, strategier med mera.

Varumärkeshandboken beskriver arbetet mer praktisk och innehåller bland annat exempel på vilka bilder vi använder i vår kommunikation, vilken färg och form våra annonser har och hur vi pratar om regionen i olika kanaler. 

För dig som arbetar med att producera kommunikationsmaterial finns också en grafisk manual.

Nyhetsbrev

Ungefär en gång per termin kommer ett nyhetsbrev med en uppdatering av aktuella händelser, event att boka sig på med mera. Här kan du läsa de tidigare nyhetsbreven:

Nyhetsbrev oktober 2022: På gång inom arbetsgivarkommunikation 
Nyhetsbrev maj 2022: På gång inom arbetsgivarkommunikation 

Nyhetsbrev maj 2023:På gång inom Kompetensförsörjningskommunikation

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English