Till innehåll
Stöd och service Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Processarbete

Alla verksamheter har behov av att genomföra olika former av förbättringsarbete.

Ibland är det små och snabba förbättringsarbeten som kan genomföras utan så mycket struktur, eller med hjälp av exempelvis ständiga förbättringar. Andra förbättringsarbeten är komplexa och omfattande, och då kan det vara lämpligt att bedriva dem i projektform med hjälp av regionens projektmodell Projektil, läs mer om projektarbete här. 

En process är ett nätverk av sammanhängande aktiviteter som upprepas i tiden, vars syfte är att skapa värde för externa och interna kunder utifrån deras behov. Ett sätt att skapa mer kunskap om ett arbetssätt är att kartlägga processen. Man kan ha flera syften med att kartlägga. Ett syfte kan vara att beskriva ett gemensamt, överenskommet arbetssätt som exempelvis ska publiceras i ledningssystemet. Ett annat syfte kan vara att tydliggöra en problembild och då kan en mer detaljerad kartläggning vara önskvärd.

Processöversyn används för att identifiera bakomliggande orsaker till varför en process inte fungerar som önskat samt identifiera och genomföra förbättringar. Det går att få stöd i sådant arbete enligt regionens modell för processöversyn.

VIRA

VIRA styr arbetet med integrerade strategiska analyser avseende risker och möjligheter på övergripande strategisk nivå inom Region Västmanland.

Direktlänk till IT-stöd VIRA

Från 2020 dokumenteras och diarieförs alla VIRA analyser i IT stöd för VIRA inklusive det som kallas förenklad VIRA. 

VIRA kontaktpersoner 
  • Emma Behrens, emma.behrens@regionvastmanland.se - Övergripande regionen
  • Karolina Sivert, karolina.sivert@regionvastmanland.se - Övergripande regionen
  • Lena Svanbom, lena.svanbom@regionvastmanland.se - Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
  • Anders Mårdh, anders.mardh@regionvastmanland.se - Centrala patientsäkerhetsteamet
  • Veronica Daag, veronica.daag@regionvastmanland.se - Område Akutsjukvård
  • Sanna Eriksson, sanna.Eriksson@regionvastmanland.se - Kollektivtrafikförvaltningen
  • Claes Regnander, claes.regnander@regionvastmanland.se - Förvaltningen för fastighet och service
  • Jenny Lithén, jenny.c.lithen@regionvastmanland.se - Förvaltningen för digitaliseringsstöd
  • Robert Hultqvist, robert.hultqvist@regionvastmanland.se - Centrum för ekonomi
  • Jenny Lindmark, jenny.lindmark@regionvastmanland.se - Projektkontoret

 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English