Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Webbplatser och tillgänglighet

Region Västmanland förvaltar och utvecklar en stor del webbsidor med olika målgrupper och innehåll.

Kommunikationsenheten ansvarar för utveckling och riktlinjer för innehåll på webbplatsen. Redaktörer och faktaägare i de olika verksamheterna ansvarar för textinnehåll och faktagranskning.

Tillgänglighet

Alla våra om webbar omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att vår digitala information behöver vara anpassad för användare med funktionsnedsättningar eller andra hinder.

Webbläsare

Webbplatsen fungerar bäst i följande webbläsare: Chrome, Firefox, Internet Explorer från version 11 och Microsoft Edge.

Regionwebben

Innehållet på Region Västmanlands webbplats riktar sig främst till invånare, jobbsökande och medier/opinionsbildare.

Webbplatsen ska ge snabb service och vägledning till alla som söker information kring regionens uppdrag och arbete, och som vill följa vad som är på gång i regionen. Vi vill att det ska vara enkelt att ta del av innehållet oavsett vilken enhet du använder, eller vilka förutsättningar du har. Vi strävar efter att följa riktlinjer för offentliga webbplatser och att löpande förbättra tillgängligheten och upplevelsen av webbplatsen. Den fungerar bäst i följande webbläsare: Chrome, Firefox, Internet Explorer från version 11 och Microsoft Edge.

Här kan du läsa mer om www.regionvastmanland.se.

Syskonwebbar

På regionwebben finns även följande syskonwebbar:

Vårdgivarwebben

Vårdgivarwebben - För vårdgivare och samarbetspartners är till för dig som är privat eller offentlig vårdgivare och för dig som samverkar inom området hälsa och vård i Region Västmanland. Här samlar vi information, riktlinjer, instruktioner, checklistor och anvisningar.

Länkar till riktlinjer i Centuri

När instruktioner, riktlinjer eller checklistor finns i Centuri (ledningssystemet) länkar vi dit. Beroende av vilken webbläsare du använder öppnas dokumenten direkt på sidan eller sparas ner på din enhet.

Här kan du läsa mer om www.regionvastmanland.se/vardgivare.

Intranätet

Region Västmanlands intranät är din digitala arbetsplats. Här hittar du information om din anställning, interna riktlinjer och processer och håller dig uppdaterad om driftinformation, händelser och nyheter. Med ett öppet intranät kan regionen nå alla grupper som är beroende av tillgång till information eller tjänster utan specifika lösningar för alla grupper. Redan idag har Region Västmanland en roll som leverantör av information och tjänster till bland annat privata vårdgivare och kommuner. 

Informationsmängder som behöver vara hemliga ska hanteras därefter. Till exempel genom att ligga som dokument i ledningssystemet eller i andra typer av tjänster som kräver autentisering. 

Information i flöden på förvaltnings- och verksamhetsnivå visas inte längre på intranätets startsida. För att komma åt de flödena loggar du in i Microsoft 365

Att tillgänglighetsanpassa dokument

Dokument som publiceras på en webbplats ska vara tillgänglighetsanpassade. Det betyder att de ska kunna läsas av alla oavsett funktionsnedsättning. Se hur du gör för att få ett dokument tillgänglighetsanpassat. 

Tillgänglighet på webben

Region Västmanland ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att regionens digitala information behöver vara anpassad för användare med funktionsnedsättningar eller andra hinder.

Som redaktör på någon av Region Västmanlands webbar behöver du genomgå utbildning i Klarspråk. Kursen är kostnadsfri och du hittar den här. Du hittar också en handbok i klarspråk och checklista på Kommunikationsplatsen

Du kan i vissa fall behöva åtgärda brister i ditt innehåll för att det ska kunna publiceras och visas för besökare med en funktionsnedsättning. Se vad som gäller för olika typer av webbinnehåll och hur du gör för att säkerställa att ditt material är godkänt för publicering.  

Hur du tillgänglighetsanpassar din webb på webbriktlinjer.se

Myndigheten för digital förvaltning ger vägledning och stöd för tillgänglighetsarbete för webbplatser, appar och andra digitala plattformar. 

Kunskap och stöd (digg.se)

PDF och dokument på webben

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på hur vi publicerar information på våra webbplatser. Det innebär att vi bör undvika att publicera PDFer och övriga dokument då de sällan är tillgängliga. Dessutom försvårar det sökbarheten och att komma åt för användare som surfar via en mobiltelefon eller saknar programvara som behövs för att öppna dokumentet. Därför ska information i första hand publiceras i vanligt textinnehåll på en webbsida.

Det säger lagen om digital tillgänglighet

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Det ska vara lätt att läsa och lätt att förstå informationen. Dessutom ska det vara möjligt att använda alla funktioner via tangentbord och röststyrning samt lyssna till innehåll via ett uppläsande verktyg. Läs mer om lagen hos Myndigheten för digital förvaltning.

Översättning

Här kan du läsa om hur du kan arbeta med översättningar och regionens rekommendationer om språk, arbetssätt med mera. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English