Till innehåll
Stöd och service Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Webbar

Region Västmanland förvaltar och utvecklar en stor del webbsidor med olika målgrupper och innehåll.

Kommunikationsenheten ansvarar för utveckling och riktlinjer för innehåll på webbplatsen. Redaktörer och faktaägare i de olika verksamheterna ansvarar för textinnehåll och faktagranskning.

Tillgänglighet

Alla våra om webbar omfattas av lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att vår digitala information behöver vara anpassad för användare med funktionsnedsättningar eller andra hinder, läs mer om tillgänglighet på webben här.

Webbläsare

Webbplatsen fungerar bäst i följande webbläsare: Chrome, Firefox, Internet Explorer från version 11 och Microsoft Edge.

Regionwebben

Innehållet på Region Västmanlands webbplats riktar sig främst till invånare, jobbsökande och medier/opinionsbildare.

Webbplatsen ska ge snabb service och vägledning till alla som söker information kring regionens uppdrag och arbete, och som vill följa vad som är på gång i regionen. Vi vill att det ska vara enkelt att ta del av innehållet oavsett vilken enhet du använder, eller vilka förutsättningar du har. Vi strävar efter att följa riktlinjer för offentliga webbplatser och att löpande förbättra tillgängligheten och upplevelsen av webbplatsen. Den fungerar bäst i följande webbläsare: Chrome, Firefox, Internet Explorer från version 11 och Microsoft Edge.

Här kan du läsa mer om www.regionvastmanland.se.

Vårdgivarwebben

Vårdgivarwebben - För vårdgivare och samarbetspartners är till för dig som är privat eller offentlig vårdgivare och för dig som samverkar inom området hälsa och vård i Region Västmanland. Här samlar vi information, riktlinjer, instruktioner, checklistor och anvisningar.

Länkar till riktlinjer i Centuri

När instruktioner, riktlinjer eller checklistor finns i Centuri (ledningssystemet) länkar vi dit. Beroende av vilken webbläsare du använder öppnas dokumenten direkt på sidan eller sparas ner på din enhet.

Här kan du läsa mer om www.regionvastmanland.se/vardgivare.

Intranätet

Region Västmanlands intranät är din digitala arbetsplats. Här hittar du information om din anställning, interna riktlinjer och processer och håller dig uppdaterad om driftinformation, händelser och nyheter. Med ett öppet intranät kan regionen nå alla grupper som är beroende av tillgång till information eller tjänster utan specifika lösningar för alla grupper. Redan idag har Region Västmanland en roll som leverantör av information och tjänster till bland annat privata vårdgivare och kommuner. 

Informationsmängder som behöver vara hemliga ska hanteras därefter. Till exempel genom att ligga som dokument i ledningssystemet eller i andra typer av tjänster som kräver autentisering. 

Information i flöden på förvaltnings- och verksamhetsnivå visas inte längre på intranätets startsida. För att komma åt de flödena loggar du in i Microsoft 365

1177.se/vastmanland

1177 är hela Sveriges samlingsplats för information och tjänster inom hälsa och vård.

​​​​​​​​​​​På webbplatsen 1177.se kan våra invånare läsa om sjukdomar, behandlingar, regler och rättigheter eller ställa en anonym fråga och få ett personligt svar. Här finns också information om våra vårdmottagningar och 1177.se är också vägen in för patienterna att använda e-tjänster för att kontakta vården. Läs mer om 1177 på 1177.se>

Om du vill få din information publicerad på 1177.se kan du ta kontakt med 1177-redaktionen för att komma vidare i processen. Du kan då mejla till redaktion1177@regionvastmanland.se​

Läs mer om artiklar och lokala tillägg här. 

Att tillgänglighetsanpassa dokument

Dokument som publiceras på en webbplats ska vara tillgänglighetsanpassade. Det betyder att de ska kunna läsas av alla oavsett funktionsnedsättning. Se hur du gör för att få ett dokument tillgänglighetsanpassat. 

Tillgänglighet på webben

Region Västmanland ska följa lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Det innebär att regionens digitala information behöver vara anpassad för användare med funktionsnedsättningar eller andra hinder.

Som redaktör på någon av Region Västmanlands webbar behöver du genom utbildning i Klarspråk. Kursen är kostnadsfri och du hittar den här. Du hittar också en handbok i klarspråk och checklista på Kommunikationsplatsen

Du kan i vissa fall behöva åtgärda brister i ditt innehåll för att det ska kunna publiceras och visas för besökare med en funktionsnedsättning. Se vad som gäller för olika typer av webbinnehåll och hur du gör för att säkerställa att ditt material är godkänt för publicering.  

Hur du tillgänglighetsanpassar din webb på webbriktlinjer.se

Myndigheten för digital förvaltning ger vägledning och stöd för tillgänglighetsarbete för webbplatser, appar och andra digitala plattformar. 

Kunskap och stöd (digg.se)

Översättning

Här kan du läsa om hur du kan arbeta med översättningar och regionens rekommendationer om språk, arbetssätt med mera. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English