Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Kommunikations- och mediautbildningar

Kommunikationsenhetens utbildningserbjudande

Region Västmanland är en organisation med verksamheter som kommunicerar hela tiden! Alla chefer och medarbetare, varje dag. På sjukhusen, i bussar, i korridoren, på mötet, i receptionen, i telefonen, på nätet och i informationsutskick. Utan att kommunicera kan vi inte bedriva vår verksamhet.

Kommunikationsenheten erbjuder kommunikationsstöd genom ett flertal utbildningar. Dessa är till för att stötta verksamheter att utveckla sitt eget kommunikationsarbete. Nedan finns en kort presentation av utbildningsutbudet, planerade datum och länk till anmälan.

Att leda med kommunikation

Den här utbildningen är en del av regionens chefsprogram och ingår i chefsprogram 1 för dig som är ny som chef. Kursen är obligatorisk kunskap för chefer.

Utbildningen är en orientering i chefens kommunikativa ledarskap och förmågor samt det kommunikationsansvar du har som chef för din verksamhet i Region Västmanland. Vilka förväntningar som finns på dig som chef att leda med kommunikation, en genomgång av olika kommunikationsverktyg och stöd du kan få i din kommunikation.

Utbildningen hanterar ej träning i svåra samtal eller medarbetarsamtal.

Utbildningen genomförs digitalt och är uppdelad på två tillfällen. Du behöver kunna delta på båda tillfällena.

Tillfälle 1 är ett teoretiskt block där vi bland annat pratar om kommunikation som ledarskapsverktyg.

Tillfälle 2 är ett praktiskt block där vi övar på att tänka kommunikation. Deltagare får gärna ta med ett eget case/en kommunikationsinsats ni har framför er och öva på detta. Saknar ni ett eget case kan vi hjälpa till med ett fiktivt eller gammalt case att använda till övningen.

Utbildningen innehåller bland annat:

  • Region Västmanlands ledarskapsprofil
  • Region Västmanlands centrala budskap och kanaler för ledningskommunikation
  • Kommunikativa uppgifter/förmågor/behov för en chef
  • Träna några kommunikationsverktyg och modeller ur chefens verktygslåda

Anmäl dig till utbildningen här!

Att leda förändring med kommunikation

Den här utbildningen riktar sig till dig som är chef, projektledare, förändringsledare eller verksamhetsutvecklare. Utbildningen fokuserar på förändringskommunikation i praktiken och stöttar och orienterar dig som chef, projektledare och förändringsledare i hur du leder förändring med hjälp av kommunikation. 

Här lägger vi mycket vikt på vilka kommunikationsinsatser som krävs i förändringskurvans olika delar, vinster med planerad kommunikation och vi jobbar oss igenom en kommunikationsplan steg för steg inför kommande och planerade kommunikationsinsatser man har med sig som case från verksamheten

Utbildningen ger dig förståelse för förändringsarbetets faser samt vilka kommunikationsinsatser som används i de olika faserna. Kommunikation är ditt viktigaste verktyg för att genomföra förändringar och för att få med människor i förändringen.

Utbildningen genomförs digitalt och är uppdelad på två tillfällen. Du behöver kunna delta på båda tillfällena.

Tillfälle 1 är ett teoretiskt block där vi bland annat pratar om förändringskurvan, möta motstånd och vilken kommunikationsinsats som passar bäst i förändringskurvans olika stadier. 

Tillfälle 2 är ett praktiskt block där vi övar på att tänka kommunikation som ska driva och leda till förändring. Deltagarna arbetar med ett gemensamt case under hela det andra passet, för gemesamt lörande och erfarenhetsutbyte.

Den här utbildningen finns även i en komprimerad variant anpassad för förändringsprojekt inom HSF där pågående förändringsarbete blir case för  kommunikationsplaneringen. Utbildningen omfattar en halvdag och är lärarledd digital via Teams.  

Anmäl dig till utbildningen här!

Att vara talesperson i media

Många är talespersoner i media i sina yrkesroller t. ex. chefer, sakkunniga och projektledare. Utbildningen ger dig förståelse för rollen som talesperson i Region Västmanland och en orientering i olika media, medias logik och olika målgruppers medievanor. Du får verktyg för att formulera dina budskap, samt konkreta tips inför ditt möte med media.

Utbildningen som omfattar ca 3 timmar genomförs digitalt via Teams och är lärarledd.

Anmälan till utbildningen via Kompetensplatsen.

Grundutbildning kommunikation - online

Utbildningen tar upp grunderna inom kommunikation och visar på vikten av att planera sina kommunikationsinsatser för bästa resultat. Utbildningen tar också upp hur kommunikationsarbetet styrs och genomförs i Region Västmanland både i verksamhet och regionövergripande.

Kommunikation skapar förutsättningar för en fungerande verksamhet och kan användas för att nå uppsatta mål. Utbildningen ger dig kunskap i hur du planerar kommunikationsinsatser i din verksamhet, vilka verktyg och mallar samt övrigt stöd som finns att få i kommunikationsprocessen.

Utbildningen genomförs online på Kompetensplatsen

Klarspråk - online

Vad och hur skriver du i din vardag? Är det information till patienter eller medarbetare? Skriver du platsannonser, nyhetsbrev eller rapporter? Oavsett vad du skriver är det viktigt att du tänker på hur du skriver din text så att du når fram till den som ska läsa.

I klarspråksutbildningen får du lära dig vad klarspråk är samtidigt som du utvecklar ditt eget skrivande. Målet med utbildningen är skapa förståelse om varför det är viktigt att du skriver vårdat, enkelt och begripligt som anställd i Region Västmanland.

Utbildningen genomförs online på Kompetensplatsen

Det finns också en handbok i klarspråk och checklista på Kommunikationsplatsen

Medieutbildning grundläggande - online

Om rättigheter och skyldigheter kopplat till media för dig som arbetar i en offentlig organisation. Den här utbildningen vänder sig till samtliga medarbetare i Region Västmanland.

Idag sker dialogen om vad som händer i regionen på flera sätt: i tidningar och radio, i bloggar och poddar och i mängder av sociala medier. Det innebär möjligheter, men väcker också frågor om hur man bäst ska, kan och får agera och kommunicera i en offentlig organisation.

Genom att förstå hur information och nyheter skapas, kommuniceras och sprids i både sociala medier och traditionell media får vi både som medarbetare och chefer mer kunskap och möjlighet till förberedelse.

Medieutbildningen innehåller exempelfilmer och ett antal övningsexempel, dessa kan genomföras både som självstudier och som en gemensam övning i er verksamhet eller på er enhet.

Syfte och lärandemål

Den här utbildningen är ett första steg för att alla medarbetare i Region Västmanland ska få veta mer om att kommunicera och föra dialog med media och via med med länets invånare. Deltagare får lära om vilka rättigheter och skyldigheter som följer oss som arbetar i en offentlig organisation.

Målsättningen med utbildningen är att deltagare genom mer kunskap ska känna sig trygg men också bli mer intresserad av att ha en bra dialog med media och allmänhet om vad vi i inom organisationen gör och varför, och vikten av att nå fram till invånarna i Västmanland med viktig och korrekt information.

Utbildningen genomförs online via Kompetensplatsen.

Redaktörsutbildning EPI/webb

För dig som arbetar med webbinnehåll i EPI. Förkunskapskrav på utbildning i klarspråk. 

Kontakta kommunikationsenheten för mer information: kommunikation@regionvastmanland.se

 

Sociala media

För mer information eller frågor om Region Västmanlands sociala mediekanaler, kontakta kommunikationsenheten. 

kommunikation@regionvastmanland.se

Kommunikationsenheten tipsar! Presentationsteknik – pedagogisk planering

Kommunikationsenheten tipsar!

Syftet med utbildningen: att ge tips om metod och modell för pedagogisk planering inför utbildningstillfälle och/eller muntlig presentation.

Målgrupp: Du som kontinuerligt undervisar och instruerar kollegor, patienter eller närstående.

Utbildningen genomförs på plats och är lärarledd.

Arrangör: Utbildningsenheten

Anmälan: Kompetensplatsen

Kommunikationsenheten tipsar! Presentationsteknik – presentation och dialog

Kommunikationsenheten tipsar!

Syftet med utbildningen är att ge förslag på praktiska tips och förhållningssätt för muntliga presentationer.

Utbildningen genomförs på plats och är lärarledd.

Arrangör: Utbildningsenheten

Anmälan: Kompetensplatsen

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English