Till innehåll
Stöd och service Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Inköp, upphandling och avtal

Region Västmanlands Inköp styrs av flera lagar och regler, det är därför viktigt att vi gör på rätt sätt. På denna sida hittar du information om hur du ska gå till väga när du ska göra olika typer av inköp.

avtalsdatabasen kan du söka upphandlade varor och tjänster. Hur du gör själva beställningen står beskrivet i avtalet.

Innan du lägger beställning av förbrukningsvaror hos Inköp, kontrollera att inte varan finns i ert lokala e-handelsförråd

Inköp 0-100 000kr

Börja med att se om det du söker finns i avtalsdatabasen. Där framgår bl.a. vilka artiklar och vilka leverantörer vi har upphandlade samt hur du lägger en beställning.

Inköp av varor och tjänster ska i första hand göras elektroniskt via beställningssystemet Agresso. Där hittar du även blanketten för beställning av varor och tjänster där avtal saknas.

Beställning via Agresso

Här lägger du din beställning i Agresso.

Här hittar du mer information kopplad till Agresso ex:
Rekvisition, behörighetsbeställning, utbildning, felanmälan, support mm. 

Beställning via e-post

Här hittar du blanketten för inköpsuppdrag, för dig som ännu inte har behörighet att beställa i Agresso.

Särskild rutin för investering

Utrustning som räknas som investering följer en egen rutin för inköp. 
Se avsnitt Investering/medicinteknisk utrustning nedan.

Inköp > 100 000kr

Börja med att se om det du söker finns i avtalsdatabasen. Där framgår bl.a. vilka artiklar och vilka leverantörer vi har upphandlade samt hur du lägger en beställning.

Vid inköp över 100 000kr ska Inköp alltid kontaktas, använd denna blankett.

Särskild rutin för investering

Utrustning som räknas som investering följer en egen rutin för inköp. 
Se avsnitt Investering/medicinteknisk utrustning nedan.

Investering/ medicinteknisk utrustning

Kriterier för att aktivera en investering i Region Västmanland

- Nyttjandeperioden överstiger 3 år
- Anskaffningsvärdet överstiger 1 prisbasbelopp (2023: 52 500kr)

Beställning

- Medicinteknisk utrustning under 52 500kr beställer du genom att fylla i och skicka in ett inköpsuppdrag till inkopsuppdragltv@regionsormland.se.

- Medicinteknisk utrustning över 52 500kr räknas som investering och ska ansökas om, och beställas, i PerMit. (Länk)

E-handel/Agresso

Video som kräver cookies

I systemet Agresso/ERP kan du som användare både hantera fakturor och beställa, det krävs en typ av behörighet för att kunna utföra dessa aktiviteter i systemet.

Logga in i agresso/ERP

E-handelsförråd

Logistik erbjuder e-handelsförrådslösningar på en abonnemangsnivå för förbrukningsvaror. Logistiks personal sköter påfyllnad av förrådet enligt överenskommen tjänst. I tjänsten ingår bland annat inventering och saldokontroll 

För ytterligare information kontakta enhetschef på telefon 73876 eller per mail tobias.blomqvist@regionvastmanland.se 

 Kontakt vid ny eller förändrad tjänst  

Om ni är intresserad av våra lösningar eller vill förändra din nuvarande lösning så kontakta din kundansvarig. Kontaktuppgifter till Logistik finns i varje lokalt e-handelsförråd. 

Prismodell 

Kontakta enhetschef för offert 

Utbildningar

Inköp och e-handel erbjuder olika typer av både generella och skräddarsydda utbildningar.
Se ytterligare information under respektive block.

Maila oss om ni önskar boka utbildningsinsats, ställa frågor eller vill förmedla synpunkter gällande Inköps utbildningar.
Kontaktperson: lisette.hultgren@regionsormland.se

Meddela gärna även om ni har övrigt utbildningsbehov.


Utbildning i fakturahantering och beställning för dig som arbetar i Agresso/ERP hittar du i utbildningskatalogen.

Varuförsörjningen

Varuförsörjningen arbetar för att alla inköp ska ske med kvalitet och säkerhet.
Varuförsörjningen har som uppdrag att ansvara för upphandling och logistik av förbrukningsvaror till vården och tandvården.

Deras mål är att alla inköp och upphandlingar sker med hänsyn till
• Funktion
• Kvalitet
• Säkerhet
• Totalkostnad och miljö

Kontakta varuförsörjningen

Frågor om avtalat sortiment
Om du har frågor som rör det avtalade sortiment, kan du med fördel kontakta Varuförsörjningens kundtjänst på telefonnummer 018-611 66 87.

Frågor och synpunkter
Har du frågor och synpunkter gällande avtal eller produkter är du välkommen att fylla i blanketten synpunkter på produkt och maila den till upphandling@varuforsorjningen.se .
Du kan även kontakta eller besöka administratör Birgitta Heimann som sitter vid ingång 18 i sjukhuset.
Kontaktuppgifter till Birgitta Heimann
Telefon: 021-176753
E-post: birgitta.heimann@regionvastmanland.se

Problem med vara, reklamation eller avvikelse
Om du har problem med en vara som du beställt via Varuförsörjningens avtal (gäller både de som beställts via apotektjänst och direkt från leverantör) så skriver du ut en reklamationsblankett. Skicka den ifyllda blanketten tillsammans med den felaktiga produkten/förpackningen med internposten till adressen som står på reklamationsblanketten.

Om du är intresserad kan du läsa mer om Varuförsörjningens hemsida

Upphandlingsarbete

I alla våra kategorier arbetar vi tillsammans med representanter från vården/tandvården eller annan berörd personal, som till exempel städ, kök eller transport i så kallade expertgrupper. Det är verksamheten som vet vilka behov som finns medan vi på Varuförsörjningen kan inköp och upphandling, därför är det viktigt att vi arbetar tillsammans för att nå ett så bra resultat som möjligt.

Expertgruppen utses bland annat av beredningsgruppen med representanter från alla regioner samt från en av regionen utsedd person. Om du vill delta i någon av våra upphandlingar, kontakta din närmsta chef. Det är viktigt att personer som är utsedda att delta har mandat att fatta beslut kring upphandlingen för sin egen verksamhet och sin region. På Varuförsörjningens hemsida kan du se vilka upphandlingar vi planerar att göra under året.

Som deltagare i en expertgrupp förväntas du bidra med dina kunskaper kring vilka behov som finns i verksamheten. Du ska hjälpa till att skapa en kravspecifikation som ligger till grund för det som upphandlas och hjälpa till vid utvärderingen av inkomna anbud.
Du förväntas också hjälpa till att sprida information om de nya avtalen i din organisation och att delta vid uppföljning av avtalen.

Informationssäkerhet i upphandling

I samband med inköp och upphandling kan ett Pubavtal (Personuppgiftsbiträdesavtal) komma att behövas beroende på vilka uppgifter som kommer att tillgängliggöras för leverantören.

Information och checklista avseende informationssäkerhet och Pubavtal hittar du här.

Information i detta block är under bearbetning, kommer att kompletteras.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.