Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Primärvården

Här samlar vi information som rör primärvården inom Region Västmanland.

ACG-CNI - Listningsinformation

ACG-CNI

2020

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

2019

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Listningsinformation

Beräkning av antal listade/vårdcentral görs en gång i månaden. Mättilfället är alltid den 1:a i varje månad

2020

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

 

2019

December

November

Oktober

September

Augusti

Juli

Juni

Maj

April

Mars

Februari

Januari

Allmänläkarkonsulter

Allmänläkarkonsulter, 42200

Allmänläkarkonsultuppdraget, 20893

Nedan hittar du den instruktion som beskriver rutinerna vid revidering eller framtagande av nya samverkansdokument

Framtagande av samverkansdokument doknr 20102

Kvalitetsprojekt + Ersättning för auskultation

Kvalitetsprojekt inom primärvården

Syftet med att bevilja ersättning till olika kvalitets- och utvecklingsprojekt är att främja ett aktivt utvecklingsarbetearbete och förbättra vården i det dagliga arbetet för våra patienter inom vårdcentralens uppdrag. 16 500 kr utbetalas efter godkänd anökan och 16 500 kr vid redovisning av utvecklingsprojektet på Kvalitetsdagen. Sammanlagt utgår maximalt 33 000 kr.

Villkor för ansökan                  

Projekten ska ha en tydlig kvalitetsprofil och ska syfta till att förbättra vårdens innehåll och/eller dess processer. Projekten ska presenteras vid den Västmanländska kvalitetsdagen.

Ansökningarna tas emot löpande och ska innehålla följande:

  • Klart avgränsat vårdområde
  • Bakgrund
  • Syfte
  • Genomförande
  • Förväntat resultat 

Ansökningsblankett - Kvalitetsprojekt

Kvalitetspriset 2019

De kvalitetsarbeten som presenteradses på Kvalitetsdagen den 11 oktober 2018 kan nomineras till kvalitetspriset. Uppföljningen syftar till att lyfta fram de kvalitetsarbeten som varit särskilt framgångsrika så att dessa får spridning i hela primärvården. Utifrån insända redovisning kommer KU-rådet tilldela två kvalitetspris. Bedömningen grundar sig på:

  • Mätbara värdeskapande resultat utifrån målet med projektet.
  • Releveans för överförbarhet det vill säga möjlighet att sprida inom primärvården.

Redovisningen som utgör grund för nomineringen skickas till Vårdvalsenheten. Fyll i formulärent nedan. Senast den 31 augusti måste er redovisning vara Vårdvalsenheten tillhanda. Pristagarna presenteras på Kvalitetsdagen den 17 oktober 2019.

Underlag för nominering av Kvalitetspriset - Uppföljning av tidigare redovisade kvalitetsarbeten

Ansökan om ersättning för auskultation vid specialistmottagning

Vårdvalet ersätter kompetensutveckling i form av auskultation vid specialistmottagning omfattande en halv eller en hel dag med 2 500 kronor respektive 5 000 kr. Ansökan ska vara tillstyrkt av vårdcentralens verksamhetschef och attesterad av handledare eller motsvarande på specialistmottagningen.

Blankett - ersättning för auskultation

Kvalitetsdagen

Kvalitetsdagen 15 oktober 2020

Inspirationsföreläsningar

  • Allt kommunicerar. Alltid! Vad kommunicerar du? - Kjell Dahlin, föreläsare
  • Förbättringsarbete - blir det verkligen bättre? - Malin Helander

Kvalitetsdagen 17 oktober 2019

Program

Inledning

Highlights från året som gått, Utredningen Digifysiskt vårdval, Anders Ahlgren, chef Vårdvalsenheten

Nära vård i Västmanland, Mattias Damberg, tf/bitr förvaltningsdirektör PPHV

Inspirationsföreläsningar

Nationellt PrioriteringsCentrum - forskning, utbildning, projekt - Per Weitz

Stress och utmattningssyndrom, Stressmottagningen, Kerstin Jeding

Kvalitetspriset 2019

PM, Medicinska rutiner på SÄBO – Prima familjeläkarmottagning

Prediabetes grupputbildning – Ängsgårdens vårdcentral

Auskultation

Hudfotografering

Smärtrehab

Vårdcentralernas presentationer av sina kvalitetsarbeten

1. KOL-Skola, Läkargruppen

2. Balansträning för att dämpa fallrädsla, Achima Care Köpings vårdcentral

3. Projektplan för utsättande av insomningstabletter, Ängsgårdens vårdcentral

4. Drop-in, Kolsva vårdcentral

5. Förbättrad rutin för stöd till läkare, övrig personal och anhöriga i samband med dödsfall, Prima vårdcentral

6. Forma en hållbar livsrytm, Citypraktiken

7. Kurs vid långvarig stress och ångest, Servicehälsan

8. Hypertoni - årlig kontroll hos distriktssköterska, Kolsva vårdcentral

9. Kontaktsjuksköterska vid psykisk ohälsa, Prima vårdcentral

 

 

Kvalitetsdagen den 11 oktober 2018

Program

Inledning - Anders Ahlgren, chef Vårdvalsenheten

Inspirationsföreläsningar

Sjukförsäkringen och försäkringskassans ansvar - Riitta Högberg och Sonja Jernberg, samverkansansvariga sjukförsäkring Västmanland

Samordnad utveckling för god och nära vård - Anna Nergårdh, Regeringens utredare för samorndad utveckling för god och nära vård

Vårdcentralernas presentationer av sina kvalitetsprojekt

1. Framtagande och användande av blankett som underlag för sjukskrivning - Prima VC
2. Gynekologiska cellprovskonotroller - Kungsörs VC
3. Stress, nedstämdhet och oro under graviditet och nyföddhetsperiod  - Capio VC Västerås City
4. Fysisk aktivitet för nydebuterade diabetiker - Hallstahammar-Kolbäck VC
5. Prediabetes  - Ängsgårdens VC
6. PM SÄBO - Prima VC
7. Opportunistisk screening för förmaksflimmer - Läkargruppen
8. Fysioterapeutisk intervention för patienter med KOL - Citypraktiken
9. Information om hälsobefrämjande egenvård - Servicehälsan
10. Friskare Norberg - Norberg VC
11. Hjärtsviktsmottagning - Capio VC Vallby
12. Subcutan perifer infart, smärtskattning vid palliativ vård i livets slut på SÄBO - Capio VC Västerås city
13. Grupputbildning diabetes - Citypraktiken

 

Samverkansdokument och instruktioner

Alla styrande dokument, instruktioner och samverkansdokument hittar du i ledningssystemet. Nedan har du direktlänkar till respektive dokumentgrupp. Om du vill söka efter dokument i ledningssystemt så måste du logga in på följande adress http://ledningssystemet.regionvastmanland.se

Samverkansdokument

Instruktioner

Mödrahälsovård

Barnhälsovård

VIP-rådet

Nedan kan du ta del av minnesanteckningar från VIP-rådet (Vårdstöd IT Primärvård). VIP-rådet består av reprepsentanter från samtliga vårdgivare inom primärvården i Västmanland samt av medarbetare från Centrum för digitalisering och Vårdvalsenheten. VIP-rådet träffas 1 gång/månad.

2020

2020-06-09
Minnesanteckningar 9 juni
Bilaga: Fristående förmulärtjänster

2020-05-19
Minnesanteckningar 19 maj
Bilaga: Presentation

2020-04-21
Minnesanteckningar 21 april
Bilaga: Presentation

Instruktioner:
Kopppla ihop vårdtjänst, kontakttyp och besökstyp i Cosmic för primärvården, 49775
Märkning av hemsjukvårdspatient, 42595

2020-02-25
Minnesanteckningar 25 februari
Bilaga: Information papperslös provhantering
Bilaga: Information Journalia

2020-01-21
Minnesanteckningar 21 januari
Bilaga: Acceptans VIP-råd
Bilaga: Ny läsvy i journalen - CD1

2019

2019-12-17 Minnesanteckningar

2019-11-19 Minnesanteckningar

2019-10-22 Minnesanteckningar
Bilaga: Auricula
Instruktion: Diagnosregistrering, 45590
Instruktion: Koppla ihop kontakttyp, vårdtjänst och besökstyp i Cosmic för Primärvården, 49775

2019-09-17 minnesanteckningar

2019-08-27 minnesanteckningar
Bilaga: Ärendebeskrivning SKL - meddelande - utveckling av digitala vårdtjänster

2019-06-13 minnesanteckningar
Bilaga: Förändringar i e-tjänsten journalen 
Bilaga: Information BVC statistik och DUVA-rapporter
Bilaga: Kontakttyp besökstyp vårdtjänst
Bilaga: Stramas åtkomst Medrave och PvK
Bilaga: Uppgradering till Cosmic R8.2

2019-05-02

2019-03-19
Bilaga: Primärvårdskvalitet? - Läkemedelskommittén och Strama

2019-02-21
Bilaga: Riskanalys - papperslös provtagning
Bilaga: Sammanfattning enkät till laboratoriepersonal - papperslös provtagning
Bilaga: Av- och ombokade besök
Bilaga: Inför sjukskrivning - formulärtjänst

2019-01-31
Bilaga: Sökrodet Diagnos
Bilaga: Korttids läkaranteckningar
Bilaga: Papperslös provtagning processen i VIP-råd
Bilaga: Elektronisk journal

2018-12-20

2018-11-28
Bilaga: Förslag på hur internetbaserat stöd och behandling ska dokumenteras i Cosmic och följas upp i RV
Bilaga: Verksamhetsrapport SVF primärvården i Duva

2018-10-16

2018-09-27
Bilaga: Framtagna formulär

2018-08-29
Bilaga: Digitala vårdmöten
Bilaga: Webbtidbok

2018-05-31
Bilaga: Formulärtjänster
Bilaga: Dataskyddsförordningen
Bilaga: Utvidgad uppföljning i primärvården

2018-04-26
Bilaga: Webbtidbok förvaltning - förslag
Bilaga: Handlingsplan - Patientmiljarden

2018-03-27
Bilaga:  Rapport från eknät - Region Västmanland digitalisering 2018

2018-02-14
Bilaga: Statusrapport digitaliseringsstöd i primärvården
Bilaga: Pilot sammanhållen jourmal mellan Västerås Stad och Region Västmanland
Bilaga: Tillgänglighet i primärvården
Bilaga: Kassavalidering
Bilaga: Kassavalidering slutsats
Bilaga: Elektroniska intyg

2018-01-25
Bilaga: Sammanställning workshop, listning på läkare
Bilaga: Diagnossättning andra yrkesgrupper
Bilaga: Helpdesk statistik

Vårdvalsinformation

Här finner ni alla informationsbrev från Vårdvalsenheten samlade. Om något nummer saknas i nummerserien nedan så beror det på att dessa informationsbrev ej längre är aktuella och därför borttagna.

2020

Nr 26 - Kvalitetsdagen 15 oktober (länk för anmälan i brevet)
Bilaga: Program kvalitetsdagen

Nr 25 - Återstart av verksamhet

Nr 24 - Översynsarbetet primärvårdsprogrammet
Bilaga: Forskningspersonsinformation

Nr 23 - Ny information gällande provtagning av barn och unga vid Covid-19

Nr 22 - Provtagning av barn och unga för nukleinsyrapåvisning vid Covid-19 (EJ AKTUELLT)
Bilaga: Information som skickats ut till bland annat skolchefer

Nr 21 - Screeningprovtagning efter sjukhusvård samt nytt om visir
Bilaga: RV-covid-19 REgionövergripande rutiner

Nr 20 - Smittspårning och labb-remisser vid Covid-19
Bilaga: Coronavirus 2019 - provtagningsstrategi
Bilaga: Covid-19 Regionövergripande rutiner
Bilaga: Hygienrutiner vid misstänkt eller konstaderad Covid-19 inom hemtjänst och hemsjukvård
Bilaga: Hygienrutiner vid misstänkt eller konstaterad Covid-19 inom SÄBO, Korttids samt LSS
Bilaga: Information till dig med bekräftad Covid-19
Bilaga: Information till dig med symptom på Covid-19 som har lämnat PCR-prov
Bilaga: Information till dig som är i närkontakt till person med Covid-19
Bilaga: PCR-provtagning och uppföljning SARS-CoV-2 RV
Bilaga: Smittspårning vid Covid-19 inom vård och omsorg i Västmanland

Nr 19 - Diagnoskodning Covid-19

Nr 18 - Antikroppstest till medarbetare

Nr 17 - Utvidgad provtagning och ersättning till primärvården
Bilaga: Ansvarsfördelning provtagning SARS-CoV2 PCR

Nr 16 - Diagnos- och KVÅ-koder för barnhälsovården i Västmanland
Bilaga: Lathund diagnos- och KVÅ-koder BHV

Nr 15 - Primärvårdens ansvar för förskrivning av larm på LSS-boende

Nr 14 - Provtagning för Covid-19 SÄBO i Region Västmanland
Bilaga: Folkhälsomyndigheten - Provtagning för Covid-19 inom särskilt boende för äldre

Nr 13 - Rehabilitering efter covid-19

Nr 12 - Registrering av provtagning mellan läkarbesök

Nr 11 - Riktlnjer gällande barnmorskemottagningarna under coronapandemin
Bilaga: Tillfällig riktlinje för prioritering avseende barnmorskemottagningarnas verksamhet, dok.nr 52148
Bilaga: Tillfällig riktlinje till barnmorskor på barnmorskemottagningar i Region Västmanland, dok.nr 52149

Nr 10 - Ny rutin för ersättning av kvalificerad telefonkontakt - samma textmeddelande på alla vårdcentralers telefonrådgivning

Nr 9 - Information rörande Covid-19, vårdgivarwebben, registreringar mm

Nr 8 - MedRave vårdgivarfilter

Nr 7 - Dödsfall i hemmet, viktiga rutiner och instruktioner

Nr 6 - Remisser gällande personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Nr 5 - Verksamhetsdialog våren 2020

Nr 4 - Suicidprevention

Nr 3 - Personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp
Bilaga: Nyhetsbrev 1, personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp

Nr 2 - Registrera diagnos- och KVÅ-koder inom BHV och MHV

Nr 1 - Nytt ekonomiskt ersättningssystem för barnmorskeverksamheten från 1 januari 

2019

Nr 18 - Grundutbildning diagnosregistrering
Bilaga: Inbjudan till utbildning i diagnosregistrering

Nr 17 - Samverkan vid utskrivning

Nr 16 - Ersatt av infobrev nr 17

Nr 15 - Barmorskeuppdraget - samverkan och bemanning
Bilaga: Instruktion "Samverkan mellan vårdcentraler avseende barnmorskemottagning, dok.nr 34238"

Nr 14 - Utredning av misstänkt utvecklingsstörning hos vuxna - nytt avtal

Nr 13 - Privata specialistmottagningar - Cosmic

Nr 12 - Plentkliniken

Nr 11 - Sommaren 2019

Nr 10 - Diagnos och/eller KVÅ-kodning barnmorskor och BVC-sköterskor - Förstärkt vårdgaranti och utvidgad primärvårdsuppföljning

Nr 9 - Dermatoskop
Bilaga: Instruktion reparation av dermatoskop Canfield VEOS, 46605

Nr 8 - Stöd och behandling
Bilaga: Stöd och behandling (iKBT) - Riktlinje, 45526
Bilaga: Stöd och behandling (iKBT) - Support, 45537

Nr 7 - Nyhetsbrev Elektronisk journal

Nr 6 - Breddinförande RGS webb

Nr 5 - Verksamhetsdialog 2019 inklusive bokningsschema

Nr 4 - Förtydligande av rutiner för samverkan vid utskrivning för slutenvård avseende medicinskt ansvar
Bilaga: Brev med förtydligande av rutiner

Nr 3 - Hänvisning till tandvården från primärvården
Bilaga: Hänvisningsblankett

Nr 2 - Utredning psykisk utvecklingsstörning
Bilaga: Underlag för remiss till psykolog för utredning utvecklingsstörning hos vuxna, nr 33383

Nr 1 - Cellprovtagning och gynekologisk cellprovskontroll

2018

Nr 20 - Förstärkt vårdgaranti i primärvården
Bilaga: Frågor och svar - förstärkt vårdgaranti

Nr 19 - Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, bemanning jul och nyår 2018
Bilaga: Samverkan M-FLE vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård, 45063
Biaga: Övergripande vårdsamordnare under jul och nyår 2018, 45297

Nr 18 - Utbildning inom hjärt- och lungräddning

Nr 17 - Ny rutin för kommunikation vid utskrivning medicinskt ansvar 
Bilaga: Instruktion "Kommunikation samverkan vid utskrivning medicinskt ansvar dok.nr 44934"

Nr 16 - Ersättning influensavaccination

Nr 15 - Nationellt Kliniskt Kunskapsstöd, NKK

Nr 14 - Bildhantering vid remiss
Bilaga: Instruktionen "Bildhantering vid remiss i Cosmic till hudkliniken med tumörfrågställning från primärvården, 32164"

Nr 13 - Kontroll av enstaka avvikande provsvar-mätvärde, ansvarsfördelning
Bilaga: Instruktionen "Kontroll av enstaka avvikande provsvar-mätvärde, ansvarsfördelning, 44058" 

Nr 10 - Egenvårdsintyg ny mall i Cosmic
Bilaga: Egenvård

Nr 8 - Nytt nationellt vårdprogram för cervixcancerscreening
Cervixcancerprevention, nationellt vårdprogram
Förtydligande gällande anmälan till utbildning - HKS

2018-06-18 Starten av vårdprogrammet cervixcancerprevention flyttas fram

Nr 7 - Personligt ombud
Bilaga: Informationsfolder - Personligt ombud

Nr 4 - Returer av välkomstbrevet
Bilaga: Välkomstbrevet
Bilaga: Instruktion, BVC:s ansvar för passivt listade barn

Vårdvalsrådet

Minnesateckningar från Vårdvalsrådet

2020

26 Augusti

Minnesanteckningar
Bilaga: Fristående formulärtjänst
Bilaga: Översyn primärvårdsprogrammet

17 juni

Minnesanteckningar
Bilaga: Samverkansdokument urologi
Bilaga: ST-läkare
Bilaga: Forskningssatsning i primärvården och tandvården

27 maj

Minnesanteckningar
Bilaga: Covid-19
Bilaga: Processöversyn barn och unga psykisk ohälsa
Bilaga: Digital rådgivningsmottagning 1177
Bilaga: Nationella riktlinjer för rörelseorganens sjumdomar - remissvar och enkät
Bilaga: Plan för revidiering av primärvårdsprogrammet
Bilaga: Huvudbetänkande God och Nära vård

29 april

Minnesanteckningar
Bilaga: STRAMA - åtgärdsförslag mot hög AB-användning

19 februari

Minnesanteckningar
Bilaga: Hälsoundersökningar Råby vårdcentral
Bilaga: Enskilda föräldrasamtal, PIFF

29 januari

Minnesanteckningar
Bilaga: Presentation Nära vård
Bilaga: Graviditetsdiabetes

2019

10 december
Bilaga: Kommunikation samverkan vid utskrivning
Bilaga: Nya standardiserade vårdförlopp
Bilaga: Resultatrapport, hälsoinriktat förbättringsarbete
Bilaga: ST-läkare - lägesbild
Bilaga: Information från KU-rådet 

12 november
Bilaga: Hälsosamtal 50 åringar prediabetes
Bilaga: Förbättringsarbete diabetes år 2020
Bilaga: Ersättning och prognos allmänläkemedel 2020
Bilaga: Utvärdering röntgen fysioterapi

15 oktober
Bilaga: Kompletterande utbildning för läkare med utlänsk examen
Bilaga: BUP - Triagemottagning
Bilaga: Cosmic Link - läkaransvaret vid utskrivning
Bilaga: Vårdvalsråd 2020

10 september
Bilaga: Graviditetsdiabetes vem gör vad
Bilaga: Nationell patientenkät
Bilaga: HLR i primärvården

20 augusti
Bilaga: Digital artrosskola
Bilaga: Smärtrehab 

18 juni
Bilaga: Diabetes redovisning utfall
Bilaga: Försäkringsmedicinsk kommitté
Bilaga: Projekt MKHV - Kontinuitet i vårdkedjan barn och unga
Bilaga: PrimärvårdsKvalite

7 maj
Bilaga: Information från ST-studierektorerna

9 april - workshop

12 mars
Bilaga: NDR - Statistik
Bilaga: Neurologiskt träningscenter

12 februari
Bilaga: Distriktssköterskeutbildning + VFU
Bilaga: Neurologiskt träningscenter
Bilaga: Stöd och behandling
Bilaga: Cytologprovernas kvalitet

8 januari
Bilaga: Klinisk farmaci i primärvården

2018

18 december
Bilaga: Anhörigstöd
Bilaga: Ersättning för läkemedel 2019
Bilaga: Samverkan vid utskrivning - supportgrupp

20 november
Bilaga: Förstärkt vårdgaranti, medicinsk bedömning
Bilaga: ST-läkare allmänmedicin
Bilaga: Telefontillgänglighet

23 oktober
Bilaga: Hälsoinriktat arbete
Bilaga: Strukturerat arbetssätt med psykisk ohälsa på BMM (publiceras inom kort)
Bilaga: Förstärkt vårdgaranti
Bilaga: Samverkan vid utskrivning
Bilaga: Utbildningar (astma/KOL + demens)
Bilaga: Kostnader för webb-besök - utklipp ur delårsrapport 2 2018 Vårdval
Bilaga: Information från KU-rådet

18 september (mötet inställt)
Bilaga: Lägesbeskrivning, hälsoinriktat arbete
Bilaga: Inbjudan Kvalitetsdagen 11 oktober
Bilaga: Vårdvalsråd våren 2019

21 augusti
Bilaga: Information - samverkan vid utskrivning

19 juni
Bilaga: Ekonomiska förstärkningar 2018-2019
Bilaga: Dimensionering fysioterapeuter 2019
Bilaga: Vårdorsakat läkemedelsberoende
Bilaga: Uppföljningsrapport hälsosamtal 50-åringar
Bilaga: Information från KU-rådet

22 maj
Bilaga: ST-studierektorer - ST-läkarsituationen

17 april
Bilaga: Korttidsplatser
Bilaga: Munhälsa på vårdcentral
Bilaga: Resultatplan kvalitetsuppföljning diabetes
Bilaga: Mall för identiferade förbättringsområden diabetes
Bilaga: SciLife

 20 mars
Bilaga: Hantering av SIP i Prator - checklista
Bilaga: Vem gör ST i Västmanland och varför?
Bilaga: Gynekologisk cellprovskontroll - nytt vårdprogram
Bilaga: VFU - handlarutbildningar
Bilaga: VFU - Handledarkurs MDH
Bilaga: Nya läkemedelsförfattningen

20 februari
Bilaga: Tillsamman för psykisk hälsa seniorer
Bilaga: Information från KU-rådet och analysgruppen
Bilaga: Nulägesrapport NKK

23 januari
Bilaga: Hjärtsvikt samverkansdokument
Bilaga: Klagomålshantering
Bilaga: Processöversyn - Iatrogent av vården orsakat läkemedelsberoende 

2017

12 december
Bilaga: BU-hälsan, Flödesbeskrivning, Hänvisningsblankett, Kriterielista
Bilaga: Riktlinje Tyreoideasjukdom
Bilaga: Samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
Bilaga: Hälsosamtal 50 åringar

21 november
Bilaga: Dialogmöte olämpliga läkemedel för äldre

24 oktober
Bilaga: Prognos allmänläkemedem 2018
Bilaga: Lägesbild - stöd och behandling

19 september
Bilaga: Patientavgifter
Bilaga: Nationellt kliniskt kunskapsstöd
Bilaga: Diabetesstudie gravida

22 augusti
Bilaga: AH Äldre utskrivningsteam
Bilaga: Projekt stöd och behandling

20 juni
Bilaga: Processöversyn iatrogent - av vården utvecklat läkemedelsberoende
Bilaga: Demensteamet Västerås Stad - BPSD och Tidiga tecken

23 maj
Bilaga: Presentation från EKU
Bilaga: Patientsäkerhetskulturenkäten
Bilaga: Läkemedelsenheten informerar - NOAK
Bilaga: Information från KU-rådet

25 april - Vårdvalsråd samt workshop "Trygg och säker utskrivning"

21 mars
Bilaga: Information från KU-rådet och analysgruppen

21 februari
Bilaga: Integration
Bilaga: Integrerad rehabilitering
Bilaga: Läkemedelsrapporter
Bilaga: Sårcentrum
Bilaga: Samverkan vid utskrivning
Bilaga: Infomaterial - samverkan vid utskrivning
Bilaga: Nyhetsbrev - Trygg och effektiv vård
Bilaga: Presentation koordinator
Bilaga: Information från KU-rådet och analysgruppen

24 januari
Bilaga: Cytburken
Bilaga: Budget diabetes
Bilaga: Hälsosamtal 50 åringar
Bilaga: KU-rådet och analysgruppen
Bilaga: Mall-Personuppgiftsbiträdesavtal
Bilaga: Neurorehabilitering i Primärvården

Väntrums-tv

Här hittar du aktuellt innehåll till väntrums-tv.

Väntrums-TV covid-19 juli 2020 med film.pptx