Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Utbildningar

Nedan listas de vanligaste ubildningarna riktade till medarbetare på vårdcentral.

Astma och KOL

Ingen kurs är planerad för höstterminen 2021

7,5 hp vårdvetenskap (MDH) 

7,5 hp medicinsk vetenskap (MDH)

Kompetenskrav: 15 hp 

Målgrupp: Sjuksköterska

Kostnad: Nej

Utbildningsplats: MDH eller annan högskola/universitet

Ansökan: Utbildningen söks i konkurrens via antagning.se

Kontaktperson MDH: Studievägledare eleonore.mihaljuk@mdh.se

Diabetes

Uppdragsutbildning på Mälardalens högskola 7,5 + 7,5 hp

Kompetenskrav för diabetessköterska: 22,5 hp 

Målgrupp: Sjuksköterska

Kostnad: Nej

Anmälan: Marina Johannesson (endast för studerande från Region Västamanland)

Diplomerad tobaksavvänjare

Diplomerad tobaksavvänjare

Utbildningarna är tillfälligt inställda pga pandemin!

Grundutbildning

Utbildningsplats: Region Örebro län, universitetssjukhuset

Grundkrav: Egen nikotinfrihet

Kostnad: Ja, fakturan ställs till Vårdval primärvård (referensnr: 1730030)

Ansökan: Region Örebro län, universitetssjukhuset

 

Diplomeringsutbildning

Utbildningsplats: Region Örebro län, universitetssjukhuset

Grundkrav: Godkänd grundutbildning och egen nikotinfrihet

Kostnad: Ja, fakturan ställs till Vårdval primärvård (referensnr: 1730030)

Ansökan: Region Örebro län, universitetssjukhuset

 

Kontaktperson: Tobakssavvänjare Örebro, Jesper Hellberg

15-metoden

15-metoden 

(anmäl ett vårdteam eller enskild medarbetare)

Utbildningsplats: Riddargatan 1, mottagningen för alkohol och hälsa, Stockholm

Anmälan: Riddargatan 1

Kostnad: Ja, fakturan ställs till Vårdval primärvård (ref.nr 1730030)

Krav: Det bör finnas ett vårdteam utbildat i 15-metoden på varje vårdcentral

Kontaktuppgifter: Olle Wiklund

 

Förskrivare av tekniska hjälpmedel

Kontaktuppgifter: Hjälpmedelscentrum, sektionsledare Inger Ackander

 

Förskrivarutbildning grund (obligatorisk)

Utbildning: Löpande e-utbildning 30 min

Anmälan: Kompetensplatsen Hjälpmedelscentrum

Kostnad: Nej

 

Förskrivarutbildning webSesam

Utbildningsplats:  Heldag, genomförs via Teams under pandemin

Kursdag / Sista anmälningsdag     

25/2; sista anmälningsdag 18/2

30/3; sista anmälningsdag 23/3

28/4; sista anmälningsdag 21/4

26/5; sista anmälningsdag 19/5

17/6; sista anmälningsdag 10/6

Anmälan: Kompetensplatsen Hjälpmedelscentrum

Kostnad: Nej

 

Förskrivning av hjälpmedel

Utbildning: Socialstyrelsens löpande e-utbildning

Anmälan: Socialstyrelsen 

Kostnad: Nej

 

Förskrivning av förbrukningsartiklar

Utbildning: Socialstyreslens löpande e-utbildning

Anmälan: Socialstyrelsen

Kostnad: Nej

 

Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal

Utbildning: Socialstyrelsens löpande e-utbildning

Anmälan: Socialstyrelsen

Kostnad: Nej

 

Produktutbildningar

Utbudet skiftar och fylls på kontinuerligt, se Hjälpmedelscentrum

Utbildningsplats: Utbildningscentrum (fd Lärcentrum)

Förkunskaper: Förskrivarutbildning grund och webSesam

Kostnad: Nej

 

Förskrivarens dag

Vartannat år finns möjlighet att uppdatera sina kunskaper på Förskrivarens dag. Det är inte fastställt om eller hur dagen kommer att genomföras 2021. 

 

 

 

Hållbarhet

Hållbarhet (e-utbildningar)

Ansökan: Kompetensplatsen

  • Grundläggande miljöutbildning (alla medarbetare)
  • Fördjupad miljöutbildning (chefer)
  • Läkemedel och miljö (förskrivare av hjälpmedel)
  • Hbtq (alla medarbetare)
  • Barnrättspilot (för de med uppdrag som barnrättspilot)
  • Barnets rättigheter (grund, alla medarbetare)
  • Prövning av barnets bästa (fortsättning)
  • Nationella minoriteter och regionens ansvar (alla medarbetare)
  • Grundläggande utbildning för tolkanvändare

Hälsosamtalsledare för 50-åringar

Föreläsning om riktade hälsosamtal

(e-utbildning inför utbildning till hälsosamtalsledare)

Anmälan: Kompetensplatsen

Målgrupp: Vårdnära medarbetare

Kostnad: Nej

 

Utbildning till hälsosamtalsledare

(Av regionen anvisad obligatorisk utbildning till hälosamtalsledare)

Förkunskaper: MI-utbildning samt genomförd e-utbildning "Föreläsning om riktade hälsosamtal", se ovan.

Anmälan: Kompetensplatsen

Målgrupp:  Vårdnära medarbetare

Kostnad: Nej

Kontaktuppgifter: Ann Braneby 

Inkontinens

Rekommenderad kompetens för inkontinenssköterska är minst 7,5 hp. Kontaktperson inom Region Västmanand är inkontinenssamordnare Merima Palic.

Se utbildningar nedan:

Inkontinens och inkontinensvård 7,5 hp

Utbildning: Linköpings univerisitet

Studieort: Norrköping, kvartsfart-dagtid.

Anmälningsperiod: 15 september-15 oktober 2020

https://liu.se/utbildning/kurs/8fa262

Ansökan: Antagning.se

 

Vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion 7,5 hp

Utbildning: Högskolan Dalarna, distansundervisning

Förkunskaper: Grundläggande behörighet

Kostnader: Nej

Ansökan: Högskolan Dalarna - Antagning.se

 

Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes 7,5 hp

Utbildning: Högskolan i Skövde, distansundervisning

Förkunskaper: Sjuksköterskeexamen samt svenska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Kostnader: Nej

Ansökan: Antagning.se

 

Omvårdnad och behandling vid inkontinens 7,5 hp

Utbildningsplats: Högskolan Väst

Studieort: Trollhättan

Anmälningsperiod: 15 september-15 oktober 2020

Förkunskaper: Fullgjorda kursfordningar om 120 hp varav 90 hp inom området omvårdnad eller motsvarande samt legitimerad sjuksköterska.

Kostnad: Nej

Ansökan: Antagning.se

 

Inkontinenshjälpmedel grund

Utbildning: Löpande e-utbildning 60 min

Grundkrav: Socialstyrelsens e-utbildning "Förskrivning av förbrukningsartiklar" och utbildning i portalen Guide.

Om du saknar 7,5 hp högskoleutbildning i Inkontinens och kontinensbevarande vård ska du även genomföra en digital grundutbildning i urinvägarnas anatomi och fysiologi, se på Kompetensplatsen. 

Anmälan: Kompetensplatsen

 

Inkontinenshjälpmedel fortsättning

Grundkrav: Genomgått förskrivarutbildning grund

Plats: Hjälpmedelscentrum; Signalistgatan 2, Västerås. Lärarledd, 4 tim

Nästa utbildning 4 maj, sista anmälningsdag 27 april

Anmälan: Kompetensplatsen

 

Inkontinensombud – grund (Löpande e-utbildning, 60 min)

Anmälan: Kompetensplatsen

 

Inkontinensombud – fortsättning

Lärarledd, 4 tim

Plats: Hjälpmedelscentrum, Signalistgatan 2, Västerås

Nästa utbildning: 28 april, sista anmälningsdag 21 april

Grundkrav: Genomgått Inkontinensombud grund (e-utbildning).

Anmälan: Kompetensplatsen

 

Urinvägarnas fysiologi och anatomi

Filmad föreläsning för dig som inte gått inkontinens utbildningen på 7,5 HP

Anmälan: Kompetensplatsen

Rehabkoordinator

Försäkringsmedicinsk utbildning för rehabkoordinatorer

(Av regionen anvisad utbildning)

Utbildningsplats: Utbildningsenheten (fd Lärcentrum)

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till deltagare som är utsedda att arbeta som rehabkoordinatorer för att lära sig mer om försäkringsmedicinska regler och riktlinjer. Rehabkoordinatorer inom Region Västmanland. 

Förkunskaper: Innan utbildningen ska du ha tagit del av SKRs webbutbildning - rehabiliteringskoordinering 

Nästa utbildning 20 april, sista anmälningsdag 13 april. Ändring av upplägg/tillfälle kan ske beroende på pandemiläget.

Kostnad: Nej

Anmälan: Kompetensplatsen 

 

Smittskydd och vårdhygien

Smittspårningsutbildning

Målgrupp: Sjuksköterska ansvarig för smittskydd och strama

Smittskydd och vårdhygien

Målgrupp: Läkare ansvarig för smittskydd, vårdhygien och strama 

Vårdhygien, grundutbildning för hygienombud inom primärvården

Inga datum planerade för våren 2021. Nya hygienombud ombeds kontakta hygiensjuksköterskorna för introduktion.

Målgrupp: Sjuksköterska/undersköterska ansvarig för vårdhygien 

Basala hygienrutiner och klädregler - regionövergripande kompetenskort (löpande e-utbildning) 

Målgrupp: Sjuksköterska/undersköterska ansvarig för vårdhygien

Spol- och diskdesinfektor - regionövergripande kompetenskort (löpande e-utbildning)

Målgrupp: Sjuksköterska/undersköterska ansvarig för vårdhygien

Kompletterande utbildning i hygienrutiner (löpande e-utbildning)

Målgrupp: Sjuksköterska/undersköterska ansvarig för vårdhygien

Hygienombudsträffar

Planeras preliminärt via Teams i april 2021 under pandemin. För mer info kontakta hygiensjuksköterskorna.

Anmälan: Kompetensplatsen

Kostnad: Nej

Kontaktuppgifter: smittskydd@regionvastmanland.se

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.