Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Utbildningar

Nedan listas de vanligaste ubildningarna riktade till medarbetare på vårdcentral.

Astma och KOL

7,5 hp vårdvetenskap (MDH) 

7,5 hp medicinsk vetenskap (MDH)

Kompetenskrav: 15 hp 

Målgrupp: Sjuksköterska

Kostnad: Nej

Utbildningsplats: MDH eller annan högskola/universitet

Ansökan: Utbildningen söks i konkurrens via antagning.se

Kontaktperson MDH: Studievägledare eleonore.mihaljuk@mdh.se

Diabetes

Uppdragsutbildning på Mälardalens högskola 7,5 + 7,5 hp

Kompetenskrav för diabetessköterska: 22,5 hp 

Målgrupp: Sjuksköterska

Kostnad: Nej

Anmälan: Erik Hedström, Vårdval primärvård (endast för studerande från Region Västamanland)

Diplomerad tobaksavvänjare

Diplomerad tobaksavvänjare

Grundutbildning

Utbildningsplats: Region Örebro län, universitetssjukhuset

Grundkrav: Egen nikotinfrihet

Kostnad: Ja, fakturan ställs till Vårdval primärvård (referensnr: 1730030)

Ansökan: Region Örebro län, universitetssjukhuset

 

Diplomeringsutbildning

Utbildningsplats: Region Örebro län, universitetssjukhuset

Grundkrav: Godkänd grundutbildning och egen nikotinfrihet

Kostnad: Ja, fakturan ställs till Vårdval primärvård (referensnr: 1730030)

Ansökan: Region Örebro län, universitetssjukhuset

 

Kontaktperson: Tobakssavvänjare Örebro, Jesper Hellberg

15-metoden

15-metoden 

(anmäl ett vårdteam eller enskild medarbetare)

Utbildningsplats: Riddargatan 1, mottagningen för alkohol och hälsa, Stockholm

Anmälan: Riddargatan 1

Kostnad: Ja, fakturan ställs till Vårdval primärvård (ref.nr 1730030)

Krav: Det bör finnas ett vårdteam utbildat i 15-metoden på varje vårdcentral

Kontaktuppgifter: Olle Wiklund

 

Förskrivare av tekniska hjälpmedel

Förskrivarutbildning grund

Utbildning: Löpande e-utbildning 30 min

Anmälan: Kompetensplatsen Hjälpmedelscentrum

Kostnad: Nej

 

Förskrivarutbildning webSesam

Utbildningsplats: Heldag på Hjälpmedelscentrum

Anmälan: Kompetensplatsen Hjälpmedelscentrum

Kostnad: Nej

 

Förskrivning av hjälpmedel

Utbildning: Socialstyrelsens löpande e-utbildning

Anmälan: Socialstyrelsen 

Kostnad: Nej

 

Förskrivning av förbrukningsartiklar

Utbildning: Socialstyreslens löpande e-utbildning

Anmälan: Socialstyrelsen

Kostnad: Nej

 

Bra att veta om hjälpmedel för vård- och omsorgspersonal

Utbildning: Socialstyrelsens löpande e-utbildning

Anmälan: Socialstyrelsen

Kostnad: Nej

 

Produktutbildningar

Utbudet skiftar och fylls på kontinuerligt, se Hjälpmedelscentrum

Utbildningsplats: Utbildningscentrum (fd Lärcentrum)

Förkunskaper: Förskrivarutbildning grund och webSesam

Kostnad: Nej

 

Kontaktuppgifter: Hjälpmedelscentrum, sektionsledare Inger Ackander

 

Hälsosamtalsledare för 50-åringar

Utbildning till hälsosamtalsledare

(Av regionen anvisad obligatorisk utbildning till hälosamtalsledare)

Förkunskaper: MI-utbildning

Anmälan: Kompetensplatsen

Kostnad: Nej

Kontaktuppgifter: Ann Braneby och Erik Hedström

Inkontinens

Rekommenderad kompetens för inkontinenssköterska är minst 7,5 hp. Kontaktperson inom Region Västmanand är inkontinenssamordnare Merima Palic.

Se utbildningar nedan:

Kurspaket kompetensområdet vård och behandling vid blås- och tarmdysfunktion 7,5 hp

Utbildning: Högskolan Dalarna, distansundervisning

Förkunskaper: Grundläggande behörighet

Kostnader: Nej

Ansökan: Antagning.se

 

Förskrivning av förbrukningsartiklar vid inkontinens och diabetes 7,5 hp

Utbildning: Högskolan i Skövde, distansundervisning

Förkunskaper: Sjuksköterskeexamen samt svenska motsvarande grundläggande behörighet på grundnivå

Kostnader: Nej

Ansökan: Antagning.se

 

Inkontinens och inkontinensvård 7,5 hp

Utbildningsplats: Linköpings universitet

Förkunskaper: 180 hp godkända varav 90 hp i huvudområdet omvårdnad eller fysioterapi där självständigt arbete 15 hp på fördjupningsnivå ingår. 6 månaders yrkeslivserfarenhet på heltid som sjuksköterska eller fysioterapeut. Godkänd engelska och svenska motsvarande behörighet på grundnivå. 

Kostnad: Nej

Ansökan: Antagning.se

 

Omvårdnad och behandling vid inkontinens 7,5 hp

Utbildningsplats: Högskolan Väst

Förkunskaper: Fullgjorda kursfordningar om 120 hp varav 90 hp inom området omvårdnad eller motsvarande samt legitimerad sjuksköterska.

Kostnad: Nej

Ansökan: Antagning.se

Rehabkoordinator

Försäkringsmedicinsk utbildning för rehabkoordinatorer

(Av regionen anvisad utbildning)

Utbildningsplats: Utbildningsenheten (fd Lärcentrum)

Målgrupp: Utbildningen vänder sig till deltagare som är utsedda att arbeta som rehabkoordinatorer för att lära sig mer om försäkringsmedicinska regler och riktlinjer. Rehabkoordinatorer inom Region Västmanland. 

Förkunskaper: Innan utbildningen ska du ha tagit del av SKRs webbutbildning - rehabiliteringskoordinering 

Kostnad: Nej

Anmälan: Kompetensplatsen 

 

Smittskydd och vårdhygien

Smittspårningsutbildning

Målgrupp: Sjuksköterska ansvarig för smittskydd och strama

Smittskydd och vårdhygien

Målgrupp: Läkare ansvarig för smittskydd, vårdhygien och strama 

Vårdhygien, grundutbildning för hygienombud inom primärvården 

Målgrupp: Sjuksköterska/undersköterska ansvarig för vårdhygien 

Basala hygienrutiner och klädregler - regionövergripande kompetenskort (löpande e-utbildning) 

Målgrupp: Sjuksköterska/undersköterska ansvarig för vårdhygien

Spol- och diskdesinfektor - regionövergripande kompetenskort (löpande e-utbildning)

Målgrupp: Sjuksköterska/undersköterska ansvarig för vårdhygien

Kompletterande utbildning i hygienrutiner (löpande e-utbildning)

Målgrupp: Sjuksköterska/undersköterska ansvarig för vårdhygien

Anmälan: Kompetensplatsen

Kostnad: Nej

Kontaktuppgifter: smittskydd@regionvastmanland.se