Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners

Tandvård

Information för dig som vill teckna avtal gällande tandvård för barn och unga vuxna samt för dig som behandlar personer med tandvårdsstöd.

 

Patientavgifter 2021-03-10, för personer mellan 24-84 år

  • Bedömning av munhälsotillstånd, alla yrkeskategorier (munhälsobedömning) - 0 kr
  • Allmäntandläkare, nödvändig tandvård, tandvård som led i en sjukdomsbehandling eller tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning - 170 kr
  • Specialisttandläkare, nödvändig tandvård, tandvård som led i en sjukdomsbehandling, tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning - 340 kr
  • Tandhygienist, nödvändig tandvård, tandvård som led i en sjukdomsbehandling, tandvård vid långvarig sjukdom eller funktionsnedsättning - 170 kr
  • Uteblivet besök i tandvården, vid tandvårdsstöd - 270 kr alt. 440 kr

Barntandvård

Region Västmanland har valfrihetssystem (enligt Lag om valfrihetssystem - LOV) när det gäller allmäntandvård för barn och unga i Västmanland. Det innebär att barn och unga själva får välja vilken klinik/tandläkare de vill behandlas av, om tandläkaren har avtal med Region Västmanland.

Barn och unga som är folkbokförda i Västmanland omfattas av den avgiftsfria tandvården, från och med det kalenderår de fyller tre år till och med det år de fyller 23 år.

För de personer som inte gör ett aktivt val av vårdgivare, ska Region Västmanland tillhandahålla ett så kallats ickevalsalternativ. Folktandvården Västmanland AB har befolkningsansvaret för alla barn och unga. De barn som idag inte själva väljer vårdgivare, listas på Folktandvården Västmanland AB.

Information om regelverk, ersättning, hur ansökan lämnas med mera finns i förfrågningsunderlaget nedan:

1  Inbjudan att lämna ansökan och ansökningsförfarande

2  Uteslutning och krav på leverantören

3  Kravspecifikation

4  Mall LOV-Avtal

5  Företags- och kontaktuppgifter

5  Undertecknande av ansökan

Ansökan görs direkt i upphandlingsverktyget TendSign
Konto behövs för att kunna göra ansökan i TendSign. Länk för att registrera konto.

 Bilagor
Bilaga 1 Tandvårdsprogram - avgiftsfri tandvård
Bilaga 2 Bettutvecklingskontroller
Bilaga 3 Avsaknad permanenta tänder
Bilaga 4 Tandvård och profylax
Bilaga 5 Ortodontiska konsultationer
Bilaga 6 Akuttandvård barn
Bilaga 7 Epidemiologisk rapport - uppföljningsvariabler
Bilaga 8 Epidemiologisk rapport - blankett
Bilaga 9 Förhandsbedömning
Bilaga 10a Omlistning/Övertagande tandvårdsansvar
Bilaga 10b Symfoni omlistning/Pålistning tandvård
Bilaga 11 Uteblivande
Bilaga 12 Avlistning

Allmänna villkor och tjänster
Uppförandekod
Vårdplan & beslutsstöd

Ersättning 2021
Ersättning 2022

Instruktioner och blanketter

Uppsägning av avtal 

 

Tandreglering

Region Västmanland har inom specialiserad ortodontivård valfrihet enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga i åldern 3-23 år, vilka av Specialisttandvården i Region Västmanlands urvalstandläkare valts ut för ortodontibehandling, kan välja bland de ortodontispecialister som har avtal med Region Västmanland.

Ortodontist som önskar avtal med Region Västmanland ska lämna ansökan om avtal gällande valfrihetssystemet för ortodonti.

Information om krav, urvalssystem, ersättning, hur ansökan lämnas med mera finns i förfrågningsunderlaget nedan:

1 Inbjudan att lämna ansökan

2 Uteslutning och krav på leverantören

3 Kravspecifikation

4 Mall LOV-Avtal

5 Företags- och kontaktuppgifter 

6 Undertecknande av ansökan

Ansökan görs här i upphandlingsverktyget TendSign
Konto behövs för att kunna göra ansökan i TendSign. Länk för att registrera konto.

Uppsägning av avtal

 

Uppsökande verksamhet

Folktandvården Västmanland AB ansvarar för övriga områden i Västerås samt kommunerna i resten av länet. 
L&B Dental Group ansvarar för områdena Bäckby, Vallby, Centrum, Skallberget och Malmaberg inom Västerås kommun.

Tandvårdsstödets mål

I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. Målet med tandvårdsstödet är att öka välbefinnandet och höja livskvalitetén hos äldre och funktionshindrade. Personen får själv välja vilken tandläkare som ska utföra den nödvändiga tandvården.

Beslut om nödvändig tandvård

Kommunens biståndshandläggare, LSS-handläggare, enheteschef eller i vissa fall sjuksköterska har bedömt omfattningen av vård- och omsorgsbehovet.

Kontaktuppgifter

Folktandvården Västmanland AB: Annette Holmén, äldresamordnare 021-17 56 66 och Anna-Karin Wagner, chefstandläkare 021-17 50 56

L&B Dental Group HB: Verksamhetsansvarig Anne du Rées, tfn 08-767 01 60, anne@dentalgroup.nu
Samordnare Sissel Waering, tfn 08-767 01 60, sissel@dentalgroup.nu

Allmänna frågor Har du allmänna frågor om tandvårdsstödet, kontakta: Tandvårdsenheten
via e-post:  tandvardsenheten@regionvastmanland.se
via telefon: Carina Nydestedt, adm.sekr 021-17 47 38 eller
Eva Sandberg, chef/bedömningstandläkare, 021-17 48 45 

Informationsbroschyr

Instruktioner och blanketter

IT-system för adm/ekonomi - Symfoni

Symfoni används vid administration av tandvård för barn och unga, samt vuxentandvård som finansieras av Region Västmanland bl a vid:

  • förhandsbedömningar som ska till Tandvårdsenheten.
  • Uppsökande verksamhet följer upp patienter som ska munhälsobedömas. Kontaktinformation till patienter hämtas från Symfoni.
  • Registrering av EPI-rapporter samt fakturering.

Tandvårdsstödsintyg

Biståndshandläggare, LSS-handläggare och sjuksköterskor vid särskilda boenden använder Symfoni för att bevilja tandvårdsstödet.

Behörighet

För att nå tjänsterna krävs personlig inloggning med eTjänstekort (privata beställer kortet t ex via Praktikertjänst, Svensk E-identitet eller annan) samt behörigheter upplagda av Tandvårdsenheten.  

Länk vidare under varje rubrik:

- Utbildningskatalog - Kompetensplatsen, val: "Ta endast del av öppna e-utbildningar". Där finns utbildningar, en för kommunanvändare och den andra för vårdgivare.

- Beställning av behörighet till Symfoni

- Direktinloggning till portalen

Support

Kontakta regionens IT-support 021-17 35 00, knappval 2.


Kontakt:

Carina Nydestedt

Administrativ sekreterare
021-17 47 38

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.