Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Närbild på barn som leker

Tandvård

Sidan med regelverk och information om:

 

 • Allmäntandvård barn och unga

 • Tandreglering

 • Uppsökande verksamhet och nödvändig tandvård för äldre och funktionshindrade

 • Forskning och utveckling inom tandvård

Barntandvård

Region Västmanland har valfrihetssystem (enligt Lag om valfrihetssystem - LOV) när det gäller allmäntandvård för barn och unga i Västmanland. Det innebär att barn och unga själva får välja vilken klinik/tandläkare de vill behandlas av, om tandläkaren har avtal med Region Västmanland.

Barn och unga som är folkbokförda i Västmanland omfattas av den avgiftsfria tandvården, från och med det kalenderår de fyller tre år till och med det år de fyller 23 år.

För de personer som inte gör ett aktivt val av vårdgivare, ska Region Västmanland tillhandahålla ett så kallats ickevalsalternativ. Folktandvården Västmanland AB har befolkningsansvaret för alla barn och unga. De barn som idag inte själva väljer vårdgivare, listas på Folktandvården Västmanland AB.

Information om regelverk, ersättning, hur ansökan lämnas med mera finns i förfrågningsunderlaget nedan:

1  Inbjudan att lämna ansökan och ansökningsförfarande

2  Uteslutning och krav på leverantören

3  Kravspecifikation

4  Mall LOV-Avtal

5  Företags- och kontaktuppgifter

5  Undertecknande av ansökan

Ansökan görs direkt i upphandlingsverktyget TendSign
Konto behövs för att kunna göra ansökan i TendSign. Länk för att registrera konto.

 Bilagor
Bilaga 1 Tandvårdsprogram - avgiftsfri tandvård
Bilaga 2 Bettutvecklingskontroller
Bilaga 3 Avsaknad permanenta tänder
Bilaga 4 Tandvård och profylax
Bilaga 5 Ortodontiska konsultationer
Bilaga 6 Akuttandvård barn
Bilaga 7 Epidemiologisk rapport - uppföljningsvariabler
Bilaga 8 Epidemiologisk rapport - blankett
Bilaga 9 Förhandsbedömning
Bilaga 10 Omlistning/Övertagande tandvårdsansvar
Bilaga 11 Uteblivande
Bilaga 12 Avlistning
Uppförandekod
Vårdplan & beslutsstöd

 

Ersättning 2020

Ersättning 2021

Instruktioner och blanketter

Uppsägning av avtal 

 

Tandreglering

Region Västmanland har inom specialiserad ortodontivård valfrihet enligt Lagen (2008:962) om valfrihetssystem (LOV). Barn och unga i åldern 3-23 år, vilka av Specialisttandvården i Region Västmanlands urvalstandläkare valts ut för ortodontibehandling, kan välja bland de ortodontispecialister som har avtal med Region Västmanland.

Ortodontist som önskar avtal med Region Västmanland ska lämna ansökan om avtal gällande valfrihetssystemet för ortodonti.

Information om krav, urvalssystem, ersättning, hur ansökan lämnas med mera finns i förfrågningsunderlaget nedan:

1 Inbjudan att lämna ansökan

2 Uteslutning och krav på leverantören

3 Kravspecifikation

4 Mall LOV-Avtal

5 Företags- och kontaktuppgifter 

6 Undertecknande av ansökan

Ansökan görs här i upphandlingsverktyget TendSign
Konto behövs för att kunna göra ansökan i TendSign. Länk för att registrera konto.

Uppsägning av avtal

 

Uppsökande verksamhet

Folktandvården Västmanland AB ansvarar för övriga områden i Västerås samt kommunerna i resten av länet. 
L&B Dental Group ansvarar för områdena Bäckby, Vallby, Centrum, Skallberget och Malmaberg inom Västerås kommun.

Tandvårdsstödets mål

I samband med sjukdom och funktionshinder ökar risken för skador i munnen. Målet med tandvårdsstödet är att öka välbefinnandet och höja livskvalitetén hos äldre och funktionshindrade. Personen får själv välja vilken tandläkare som ska utföra den nödvändiga tandvården.

Beslut om nödvändig tandvård

Kommunens biståndshandläggare, LSS-handläggare, enheteschef eller i vissa fall sjuksköterska har bedömt omfattningen av vård- och omsorgsbehovet.

Kontaktuppgifter

Folktandvården Västmanland AB: Annette Holmén, äldresamordnare 021-17 56 66 och Anna-Karin Wagner, chefstandläkare 021-17 50 56

L&B Dental Group HB: Verksamhetsansvarig Anne du Rées, tfn 08-767 01 60, anne@dentalgroup.nu
Samordnare Sissel Waering, tfn 08-767 01 60, sissel@dentalgroup.nu

Allmänna frågor Har du allmänna frågor om tandvårdsstödet, kontakta: Tandvårdsenheten
via e-post:  tandvardsenheten@regionvastmanland.se
via telefon: Carina Nydestedt, adm.sekr 021-17 47 38 eller
Eva Sandberg, chef/bedömningstandläkare, 021-17 48 45 

Informationsbroschyr

Instruktioner och blanketter

FoU Tandvård

FoU-anslag

Region Västmanland stimulerar utvecklingsarbete med betoning på kliniknära forskning. Det är särskilt viktigt att uppmuntra allmäntandläkare att komma igång med forskningsprojekt. Följande FoU-områden prioriteras

 • Projekt med klar folkhälsoinriktning
 • Projekt med hälsofrämjande inriktning
 • Projekt med fokus på äldre i tandvården
 • Projekt inriktat på undersöknings- och behandlingsmetoder

Länets tandvårdspersonal, privat som offentlig, skall kunna få stöd för verksamhetsnära projekt. Dessa medel är främst till att stödja tidiga projekt. Regionen skall ha tillgång till resultaten, för potentiell användning inom vården och ansvarar för att resultaten blir tillgängliga för alla.

Medlen som avsätts skall huvudsakligen användas till

 • Kostnader vid genomförande av FoU-arbetet (utbetalas till sökandes klinik) - Intäktsbortfall vid planering och genomförande av FoU-projekt  - Initialkostnader t ex etikprövning och andra ansökningar - FoU-råd, sammankomster med FoU-inriktning

Ansökan om medel kan göras fortlöpande under året. Följande procedur skall följas

 • Hämta Ansökningsblanketten för FoU-medel och Mall för Projektplan som också innehåller instruktioner och anvisningar.
 • Den ifyllda ansökningsblanketten och Projektplanen sänds till FoU-samordnaren på e-postadress goran.isacsson@regionvastmanland.se  och underskriven originalhandling till: Specialisttandvården Bettfysiologi, Västmanlands sjukhus, Box 1185, 72189 Västerås.
 • FoU-samordnaren gör en bedömning och sänder sedan ansökan vidare till Tandvårdsenheten som formellt fattar beslut.
 • Tandvårdsenheten returnerar beslutsbesked till sökande och FoU-samordnaren.
 • Sökande rekvirerar beslutade medel från tandvårdsenheten med angivande av konto och objekt.

Regionen finansierar forskning i huvudsak via Centrum för Klinisk Forskning, CKF och via RegionalaForskningsRådet Uppsala/Örebro, RFR-U/Ö.


Kontakt:

Carina Nydestedt

Administrativ sekreterare
021-17 47 38

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Vi använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer i vår Cookie policy och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.