Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Samverkan vid utskrivning

Den 1 januari 2018 trädde Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård ikraft. Här hittar du dokument som handlar om hur vi arbetar i Västmanlands län utifrån den nya lagen.

Lagen syftar till att patienter som inte längre har behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna den på ett tryggt och säkert sätt. Målgruppen är alla personer, oavsett ålder och boendeform som ska skrivas ut från sluten hälso- och sjukvård och som har behov av insatser från socialtjänsten, den kommunalt finansierade hälso- och sjukvården och/eller landstingsfinansierad öppenvård. Det primära syftet är att uppnå en god sammanhållen vård och omsorg för målgruppen utifrån varje individs behov och förutsättningar. Målet är att personer med behov av insatser från regionen och kommunerna får en god vård och omsorg och en socialtjänst av god kvalitet efter utskrivning från slutenvård.

Se ett lyckat exempel på samverkan vid utskrivning

Tanken med filmen är att inspirera till förbättrad samverkan, som är en av ”lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvårds” största intention. Alla runt om i länet/landet har olika förutsättningar och man måste därför själv omsätta arbetssätten till det bästa möjliga.

En annan del som filmen visar är att det aldrig är försent. I detta fall lades ganska mycket resurser på Berits utskrivning och planering. Trots att Berit hade både ålder (87 år) och sjukdom emot sig lyckades hon ändå, med god hjälp från verksamheterna, träna sig tillbaka till ett aktivt liv där hon idag enbart har kvar trygghetslarmet.


Kontakt

Ewa Göransson

Bitr. Områdeschef
021 - 17 64 47