Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Patientavgifter

Patientavgifterna i Region Västmanland gäller alla som är bosatta eller folkbokförda i Sverige. För personer från andra länder gäller särskilda regler.

Hur stor avgiften är beror på om vården ges på en vårdcentral eller på en sjukhusmottagning och vilken sorts vård som ges. Avgift gäller från den dag patienten fyller 20 år till och med patienten fyller 85 år.

Avgifterna gäller för vård i Region Västmanlands egen regi och privata vårdgivare som regionen har avtal med.

Patientavgifterna beslutas av regionfullmäktige. 

Särskilda regler för personer från andra länder

Region Västmanland har en skyldighet att ge omedelbar, nödvändig vård oavsett betalningsförmåga och även om man inte är bosatt i Sverige. Men alla har inte rätt till subventionerad vård. Olika grupper av patienter har olika stor rätt till vård, och behöver betala olika mycket för vården.

För att kunna informera patienten om förväntad kostnad behöver du så tidigt som möjligt ta reda på vilken grupp som patienten tillhör, ta hjälp av Vem är patienten? - kartläggningsstöd

Patientinformation

Patienter hänvisas till information på 1177.se:

Patientavgifter i Västmanland

Vård om du är asylsökande eller saknar tillstånd för att vistas i Sverige

På Kommunikationsplatsen finns utskriftsbar patientinformation 

Förändringar av patientavgifter 2024

Den 1 januari sker följande förändringar i patientavgifter:

  • Slutenvårdsavgiften höjs med 10 kronor till 130 kronor per vårddygn.
  • Nivån för högkostnadsskydd höjs med 100 kronor till 1 400 kronor.
  • Avgift för recept på annan grund än sjukdom höjs med 20 kronor till 170 kronor

Avgift för ambulanssjukvård, 340 kronor, införs under 2024.

Förändring av patientavgifter från och med 1 januari 2024 - Region Västmanland (regionvastmanland.se)

Kontakta oss för frågor

Avgiftsfrågor

Har du frågor om regelverk kring patientavgifter och vad en patient ska betala i en viss situation?

Vårdavgiftsgruppen ger vägledning till verksamheten i tillämpning av patientavgifter.

Använd funktionsbrevlåda vardavgifter@regionvastmanland.se

Registreringsfrågor

För frågor om registrering i Cosmic kontakta Cosmic-supporten.

Svenska patienter

Patienter som är bosatta eller folkbokförda i Sverige betalar ordinarie patientavgift enligt Region Västmanlands regelverk.

Asylsökande, gömda och tillståndslösa

Vård som inte kan anstå

För vård som inte kan anstå betalar vuxna asylsökande, gömda och tillståndslösa ett subventionerat pris.

Läkarbesök: 50 kronor

Annan sjukvårdande behandling: 25 kronor

Barn upp till den dag de fyller 20 år är avgiftsfria.

Vård som kan anstå

För vård som kan anstå betalar asylsökande, tillståndslösa och gömda samma patientavgifter som en västmanlänning. Det innebär att barn och unga vuxna får avfgiftsfri vård på samma villkor som västmanlänningar.

Asylsökande, gömda och tillståndslösa har rätt att få förebyggande barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering samt vård vid graviditet och förlossning utan avgift. De ska också erbjudas vård mot smittfarliga sjukdomar och en hälsoundersökning utan kostnad. Barn och ungdomar under 20 år ska erbjudas vård på samma villkor som de barn och ungdomar som är folkbokförda i länet.

Ersättning

Varje klinik/mottagning har rätt att få ersättning för de kostnader som avser vård som inte kan anstå till asylsökande, tillståndslösa och gömda. Ersättningen för vård betalas ut från Regionala utvecklingsförvaltningen, verksamheten Hållbarhet, utan ansökan, förutsatt att registreringen i Cosmic är korrekt.

Du hittar stödjande dokument med koppling till asylsökande, nyanlända, gömda och tillståndslösa i Ledningssystemet.

Frikort, högkostnadsskydd

Asylsökanden, tillståndslösa och gömda i Västmanlands län som betalar ordinarie patientavgift för vård som kan anstå, kan registrera kostnaden för besöken i ett högkostnadskort för att sedan kunna få ett frikort. Mer information om detta kan fås av Asyl- och integrationshälsan på telefon 021-17 60 00.

Turist, utländska medborgare

För turist, utländsk medborgare gäller olika regler för akut, nödvändig och planerad vård. Reglerna för patientavgift är olika beroende på vilket land personen kommer ifrån. 

Utvandrad svensk medborgare - utlandssvensk

Patient med svenskt personnummer som är bosatt utomlands. Dessa personer visas som utvandrad i Cosmic.

Sök upp det land där personen är bosatt för att se vad som gäller, EU/EES-land, konventionsland och övriga länder.

Identifiering

För att styrka medborgarskapet ska svenskt pass uppvisas. Passets giltighet kan kontrolleras här: Kontrollera giltigheten för svenska pass och nationella ID-kort (polisen.se)

Särskilda patientkategorier

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English