Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners

Sjukvårdens larmcentral

Sjukvårdens larmcentral startades 2015 och är den första i Sverige som drivs av regionerna själva.

Larmcentralerna i Uppsala, Västmanland och Sörmland betjänar cirka 960 000 invånare och ansvarar för bedömning och prioritering av 112-samtal gällande sjukvård, ambulansbeställning samt dirigering av ambulanser i de tre länen.

Larmcentralerna i de tre regionerna Uppsala, Västmanland och Sörmland ska vid alla tider på dygnet, ta emot samtliga inkommande samtal och anrop, handlägga och dokumentera samtliga ärenden och larma ut. Larmcentralerna ska även prioritera patienter och dirigera rätt resurser till rätt plats på kortast möjliga tid.

Alarmering

Sjukvårdens larmcentral ansvarar för utalarmering av länets ambulanser samt räddningstjänstens sjukvårdslarm (IVPA) i delar av länet.

Larmcentralen ansvarar för att larma tjänsteman i beredskap (TIB) som initierar beredskaps- och katastroflarm för regionen. Ambulanschef i beredskap (ACIB) larmas via larmcentralen när behov finns för akut resursförstärkning vid till exempel större händelser.

Ambulansdirigering

Ambulansdirigenten ansvarar för att fördela och samordna länets ambulanser. Det innebär ett ansvar för att beredskapsläge upprätthålls i länen, att närmaste ambulans används vid prio 1-uppdrag och att samarbeta med andra myndigheter, exempelvis räddningstjänst och polis.

Larmcentralen använder sig av det nationella kommunikationssystemet Rakel, vilket används både vid utalarmering av ambulanser och vid samverkan med räddningstjänst och polis.

Kompetens

Larmoperatörens uppdrag är att utföra medicinsk bedömning av patientens tillstånd samt prioritering. Samtliga larmoperatörer är legitimerade sjuksköterskor med minst två års erfarenhet från akutsjukvård. Varje samtal resulterar i en bedömning, prioritering och åtgärd. Larmoperatörens uppgift är att hjälpa patienten till rätt vårdnivå med hjälp av ett unikt medicinskt beslutsstöd som är framtaget av ambulansöverläkarna i Region Uppsala, Västmanland & Sörmland.

Larmcentralen har en medicinskt ledningsansvarig läkare (MLA). MLA är medicinskt ansvarig för verksamheten och tillser att medarbetarna har fullgod medicinsk kunskap och det stöd som behövs för uppdraget. MLA ansvarar för och är med och driver den medicinska utvecklingen av verksamheten samt forskning och kompetensutveckling av medarbetare.

Organisation

Sjukvårdens Larmcentral (SvLc) är en primär och integrerad del av sjukvården, gemensam för Region Västmanland, Region Uppsala och Region Sörmland. I alla tre regioner tillhör Sjukvårdens larmcentral Ambulanssjukvården.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English