Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nationellt kliniskt kunskapsstöd

I kvalitetssäkringsprocessen för Nationellt kliniskt kunskapsstöd för primärvården har regioner, myndigheter, andra nationella kunskapsstöd och expertgrupper möjlighet att lämna kommentarer till ansvarig ämnesgrupp innan rekommendationerna godkänns för publicering.

Respektive ämnesgrupp ansvarar för att det nationella innehållet är aktuellt, multidisciplinärt, tillämpbart i hela landet och att det stämmer med nationella riktlinjer.

Ditt uppdrag är att bedöma:

  • Är innehållet relevant och ändamålsenligt?
  • Finns det några oklarheter i faktainnehållet?
  • Är rekommendationerna tillräckligt tydliga?

Tänk på att granskningen bara gäller nationellt innehåll som respektive landsting/region kan komplettera med egna tillägg. Du kan skicka in svar på frågor och egna kommentarer under hela granskningstiden. Länken till granskningsvyn slutar att fungera när granskningstiden är slut. Granskningen sker i webbläsaren utan inloggning (och fungerar bäst med Google Chrome). Under granskningstiden kan alla granskare se alla kommentarer.

Frågor om innehållet ställer du till ämnesgruppen via granskningsvyn. Frågor om funktionerna i granskningsvyn kan du ställa till regionens kontaktperson eller mejla till den nationella stödfunktionen för kunskapsstödet, kunskapsstod@skr.se

Aktuella granskningar av Nationellt kliniskt kunskapsstöd

Klicka på dokumentnamnet för att påbörja granskning. Länkningen fungerar bara till de dokument som inte passerat slutdatum.

Aktuella granskningar Slutdatum för granskning Ämnesgrupp
     
Faryngotonsillit 2020-10-13 Öron, näsa och hals
KOL-exacerbation 2020-10-12 Andningsvägar
Dupuytrens kontraktur 2020-10-02 Rörelseorganen
Pneumoni 2020-10-05 Infektion och smittskydd
Tuberkulos 2020-10-05 Infektion och smittskydd
Kronisk trötthetssyndrom, ME 2020-10-05 Nervsystem och smärta
Lungödem 2020-10-05 Hjärta och kärl
Hudmelanom 2020-10-05 Hud och kön
Astma 2020-09-30 Andningsvägar
Käkledsbesvär 2020-09-30 Öron, näsa och hals
Ganglion 2020-09-28 Rörelseorganen
Gynekomasti 2020-09-28 Endokrina organ
Sköldkörtelcancer 2020-09-28 Endokrina organ
Herpes simplex 2020-09-21 Hud och kön
Bröstcancer 2020-09-27 Kvinnohälsa
     

 

 Avslutade granskningar

Dokument Slutdatum för granskning Ämnesgrupp
Förmaksflimmer 2020-09-14 Hjärta och kärl
Diabetesketoacidos 2020-09-13 Endokrina organ
Hypoglykemi vid diabetes 2020-09-13 Endokrina organ
A-B-C-D-E, systematisk undersökningsteknik 2020-09-13 Akuta tillstånd
Maligna lymfom och kronisk lymfatisk leukemi 2020-09-08 Blod och koagulation
Akut leukemi 2020-09-08 Blod och koagulation
Matstrups- och magsäckscancer 2020-09-08 Mage och tarm
Tjock- och ändtarmscancer 2020-08-31 Mage och tarm
Analcancer 2020-08-31 Mage och tarm
Buksarkom 2020-08-31 Mage och tarm
Bukspottkörtelcancer 2020-08-31 Mage och tarm
Levercancer 2020-08-31 Mage och tarm
Gallblåse- och gallvägscancer 2020-08-31 Mage och tarm
Neuroendokrina buktumörer 2020-08-31 Mage och tarm
Hjärtstopp 2020-08-16 Barn- och ungdomshälsa
Barn som far illa 2020-08-16 Barn- och ungdomshälsa
Kroniskt obstruktiv lungsjukdom 2020-08-16 Andningsvägar
Stroke och tia, uppföljning 2020-08-16 Nervsystem och smärta
Endometerios 2020-08-16 Kvinnohälsa
Vulvacancer 2020-08-16 Kvinnohälsa
Mycoplasma genitalium 2020-06-23 Hud och kön
Fetma hos barn 2020-06-21 Barn- och ungdomshälsa
Lymfogranulom, veneriskt 2020-06-20 Hud och kön
Sarkoidos 2020-06-18 Andningsvägar
Äggstockscancer 2020-06-17 Kvinnohälsa
Livmoderkroppscancer 2020-06-17 Kvinnohälsa
Livmoderhalscancer 2020-06-17 Kvinnohälsa
Psoriasis 2020-06-16 Hud och kön
Candidakolpit 2020-06-15 Kvinnohälsa
Ångest och oro, palliativ vård 2020-06-15 Palliativ vård
Riskbruk av alkohol 2020-06-12 Levnadsvanor
Tobaksbruk 2020-06-12 Levnadsvanor
Essentiell tremor 2020-06-12 Nervsystem och smärta
Hypogonadism hos män 2020-06-12 Mäns hälsa
Krampanfall 2020-06-12 Nervsystem och smärta
Primär immunbrist hos barn 2020-06-12 Barn- och ungdomshälsa
Stroke och TIA, akut 2020-06-12 Nervsystem och smärta
Prolaps 2020-06-11 Kvinnohälsa
Mensförskjutning 2020-06-11 Kvinnohälsa
Dysmenorré 2020-06-11 Kvinnohälsa
Akromioklavikularledssjukdomar 2020-06-11 Rörelseorganen
Hyperprolaktinemi 2020-04-06 Endokrina organ
Ohälsosamma matvanor 2020-04-03 Levnadsvanor
Sköldkörtelrubbning hos barn 2020-03-30 Barn- och ungdomshälsa
Svampinfektioner i hud, naglar och munhåla 2020-03-24 Hud och kön
Furunkel och karbunkel 2020-03-16 Infektioner och smittskydd
Erysipelas 2020-03-16 Infektioner och smittskydd
Lus- och loppbett 2020-03-16 Hud och kön
Pityriasis rosea 2020-03-16 Hud och kön
Pitytiasis versicolor 2020-03-16 Hud och kön
Hepatit A 2020-03-11 Infektioner och smittskydd
Bettskador 2020-03-09 Infektioner och smittskydd
Influensa 2020-03-09 Infektioner och smittskydd
HIV-infektion 2020-03-09 Infektioner och smittskydd
Rosacea 2020-03-09 Hud och kön
Sömnstörning, palliativ vård 2020-03-09 Palliativ vård
Nedsatt lukt- och smaksinne 2020-02-28 Öron, näsa och hals
Trumhinneperforation 2020-02-28 Öron, näsa och hals
Urinvägsinfektion hos män 2020-02-25 Infektioner och smittskydd
Adenoidhypertrofi 2020-02-20 Öron, näsa och hals
Klamydia 2020-02-18 Hud och kön
Urinvägsinfektioer hos kvinnor 2020-02-20 Infektioner och smittskydd
Mässling 2020-02-17 Barn- och ungdomshälsa
Påssjuka 2020-02-17 Barn- och ungdomshälsa
Röda hund 2020-02-17 Barn- och ungdomshälsa
Vattkoppor 2020-02-17 Barn- och ungdomshälsa
TBE, fästingburen hjärninflammation 2020-02-16 Infektioner och smittskydd
Skelning 2020-02-09 Ögon
Hypoglykemi hos barn med diabetes 2020-02-02 Barn- och ungdomshälsa
Diabetesketoacidos hos barn 2020-02-02 Barn- och ungdomshälsa
Urinvägsinfektion hos barn 2020-02-02 Barn- och ungdomshälsa
Obstipation, palliativ vård 2020-01-27 Palliativ vård
Klåda, palliativ vård 2020-01-27 Palliativ vård
Gastroenterit 2020-01-26 Infektioner och smittskydd
Bukaortaaneurysm 2020-01-20 Hjärta och kärl
Borrelia 2020-01-13 Infektioner och smittskydd
Andningsbesvär, palliativ vård 2019-12-23 Palliativ vård
Illamående, palliativ vård 2019-12-23 Palliativ vård
Bartolinit 2019-12-16 Kvinnohälsa
Salpingit 2019-12-16 Kvinnohälsa
Bakteriell vaginos 2019-12-16 Kvinnohälsa
Njurtransplanterad 2019-12-16 Njurar och urogenitala organ
Njursvikt, kronisk 2019-12-16 Njurar och urogenitala organ
Njrsvikt, akut 2019-12-16 Njurar och urogenitala organ
Inomhusmiljö och hälsa 2019-12-12 Arbets- och miljömedicin
Cancer utan känd primärtumör 2019-11-29 Cancersjukdomar
Akne 2019-11-25 Hud och kön
Anafylaxi hos barn 2019-11-18 Barn- och ungdomshälsa
Liktorn 2019-11-18 Hud och kön
Smärta, palliativ vård 2019-11-17 Palliativ vård
Allvarliga ospecifika symtom som kan bero på cancer 2019-11-14 Cancersjukdomar
Mitralisinsufficiens 2019-11-13 Hjärta och kärl
Aortastenos 2019-11-13 Hjärta och kärl
Prostatacancer 2019-11-10 Mäns hälsa
Sinuit 2019-11-07 Öron- näsa och hals
Stelkramp 2019-11-01 Infektionser och smittskydd
Axelledsartros 2019-10-27 Rörelseorganen
Astma hos barn, akuta anfall 2019-10-20 Barn- och ungdomshälsa
Pneumoni hos barn 2019-10-20 Barn- och ungdomshälsa
Viruskrupp hos barn 2019-10-20 Barn- och ungdomshälsa
Instabilitet i axelled 2019-10-17 Rörelseorganen
Skelett- och mjukdelssarkom 2019-10-07 Rörelseorganen
Bältros 2019-09-30 Infektioner och smittskydd
Huvud- och halscancer 2019-09-13 Öron- näsa och hals
Tillvästrubbningar hos barn 2019-08-25 Barn och ungdomshälsa
Sepsis 2019-08-25 Infektion
Bröstsmärta och hjärtklappning hos barn 2019-06-23 Barn och ungdomshälsa
Blåsljud hos barn 2019-06-23 Barn och ungdomshälsa
Rosacea 2019-05-12 Hud och kön
Vitiligo 2019-05-12 Hud och kön
Hosta, palliativ vård 2019-05-06 Palliativ vård
Anemi hos barn 2019-04-29 Barn och ungdomshälsa
Funktionell buksmärta hos barn 2019-04-15 Barn och ungdomshälsa
Förstoppning hos barn 2019-04-15 Barn och ungdomshälsa
Borrelia 2019-04-08 Infektion och smittskydd
Huvudvärk hos barn 2019-03-18 Barn och ungdomshälsa
Migrän hos barn 2019-03-18 Barn och ungdomshälsa
Spänningshuvudvärk hos barn 2019-03-18 Barn och ungdomshälsa
Artros 2019-03-11 Rörelseorganen
Knäledsartros 2019-03-11 Rörelseorganen
Höftledsartros 2019-03-11 Rörelseorganen
Fotledsartros 2019-03-11 Rörelseorganen
Tumbasartros 2019-03-11 Rörelseorganen
Njurcancer 2019-02-24 njurar och urogenitiala organ
Peniscancer 2019-02-24 njurar och urogenitiala organ
Prostatacancer 2019-02-24 njurar och urogenitiala organ
Urinblåse- och urinvägscancer 2019-02-24 njurar och urogenitiala organ
Svettningar, palliativ vård 2019-02-25 Palliativ vård
Stjärtfluss hos barn 2019-01-14 Infektioner och smittskydd
Smärta, palliativ vård 2019-01-14 Palliativ vård
Akut buksmärta hos barn 2019-01-13 Barn och ungdomshälsa
Diarré hos barn 2019-01-13 Barn och ungdomshälsa
Kräkningar hos barn 2019-01-13 Barn och ungdomshälsa
Laktosintolerens hos barn 2019-01-13 Barn och ungdomshälsa
Testikelcancer 2019-01-13 Njurar och urologi
Hjärntumör 2019-01-13 Nervsystem och smärta
Hydrocele, spermatocele och varikocele 2019-01-13 Mäns hälsa
Långvarig neuropatisk smärta 2018-12-23 Nervsystem och smärta
Långvarig nociceptiv smärta 2018-12-23 Nervsystem och smärta
Långvarig nociplastisk smärta 2018-12-23 Nervsystem och smärta
Smärtanalys 2018-12-23 Nervsystem och smärta
Svår smärta och opoidbehandling 2018-12-23 Nervsystem och smärta
Mortons neuralgi 2018-12-11 Rörelseorganen
Hammartå 2018-12-11 Rörelseorganen
Hallux rigidus 2018-12-11 Rörelseorganen
Hallux valgus 2018-12-11 Rörelseorganen
Hälsporre, plantarfasciit 2018-12-11 Rörelseorganen
Cerebral pares 2018-12-09 Habilitering
Flerfunktionsnedsättning 2018-12-09 Habilitering
Intellektuell funktionsnedsättning 2018-12-09 Habilitering
Ryggmärgsbråck hos vuxna 2018-12-09 Habilitering
Autism med intellektuell funktionsnedsättning 2018-12-09 Habilitering
Multipel skleros, MS 2018-12-02 Nervsystem och smärta
Astma hos barn 2018-11-25 Barn och ungdomshälsa
Purpura hos barn 2018-11-25 Barn och ungdomshälsa
Hälta hos barn 2018-11-25 Barn och ungdomshälsa
Fimosis hos barn 2018-11-25 Barn och ungdomshälsa
Ehlers-Danlos syndrom 2018-11-18 Nervsystem och smärta
Hypermobilitet 2018-11-18 Nervsystem och smärta
Otillräcklig fysisk aktivitet 2018-10-28 Levnadsvanor
Läkemedelsutlöst huvudvärk 2018-10-16 Nervsystem och smärta
Lumbago-ischias - misstänkt lumbalt diskbråck 2018-10-02 Rörelseorganen
Lumbago, ländryggssmärta utan utstrålning 2018-10-01 Rörelseorganen
Lumbal spinal stenos 2018-10-01 Rörelseorganen
Akuta synstörningar 2018-09-30 Ögon
Endokrin oftalmopati 2018-09-30 Ögon
Ögonlockssjukdomar 2018-09-30 Ögon
Ögonskador 2018-09-30 Ögon
Hepatit B 2018-09-15 Infektion och smittskydd
Sepsis 2018-09-15 Infektion och smittskydd
Urinvägsinfektion hos KAD-bärare 2018-06-11 Infektion och smittskydd
Urinvägsinfektion hos äldre 2018-06-11 Infektion och smittskydd
Urinvägsinfektion under graviditet 2018-06-11 Infektion och smittskydd
Herpes zoster oftalmicus 2018-05-15 Ögon
Rött öga med smärta 2018-05-15 Ögon
Rött öga utan smärta 2018-05-15 Ögon
Ögonbottenundersökning vid diabetes 2018-05-15 Ögon
Munbesvär, palliativ vård 2018-05-11 Palliativ vård
Benign prostatahyperplasi 2018-05-10 Mäns hälsa
Lymfödem, palliativ vård 2018-05-10 Palliativ vård
Nokturi och nokturn polyuri 2018-05-10 Njurar och urogenitala organ
Sterilisering hos män 2018-05-10 Mäns hälsa
Bältros 2018-05-07 Infektion och smittskydd
Hicka, palliativ vård 2018-04-20 Palliativ vård
Hyperkalcemi, palliativ vård 2018-04-20 Palliativ vård
Förvirring, palliativ vård 2018-04-19 Palliativ vård
Trigeminusneuralgi 2018-04-16 Nervsystem och smärta
Restless legs 2018-04-16 Nervsystem och smärta
Polyneuropati 2018-04-16 Nervsystem och smärta
Spänningshuvudvärk 2018-04-16 Nervsystem och smärta
Gastroenterit hos barn 2018-04-16 Barn och ungdomshälsa
Ryggmärgsbråck hos vuxna 2018-03-29 Habilitering
Intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna 2018-03-27 Habilitering
Cerebral pares hos vuxna 2018-03-23 Habilitering
Flerfunktionsnedsättning hos vuxna 2018-03-23 Habilitering
Hepatit C 2018-03-23 Infektion och smittskydd
Hortons huvudvärk 2018-03-21 Nervsystem och smärta
Epilepsi 2018-03-21 Nervsystem och smärta
Huvudvärk 2018-03-21 Nervsystem och smärta
Migrän 2018-03-21 Nervsystem och smärta
Parkinson och annan parkinsonism 2018-03-21 Nervsystem och smärta
Bäckenbottensmärtsyndrom 2018-03-20 Mäns hälsa
Erektil dysfunktion 2018-03-20 Mäns hälsa
Prostatit, bakteriell 2018-03-20 Mäns hälsa
Autism och intellektuell funktionsnedsättning hos vuxna 2018-03-16 Habilitering
Celiaki hos barn 2018-03-14 Barn och ungdomshälsa
Primär nokturn enures hos barn 2018-03-14 Barn och ungdomshälsa
Funktionell buksmärta hos barn 2018-03-14 Barn och ungdomshälsa
Urinvägsinfektion hos barn 2018-03-14 Barn och ungdomshälsa

Anna Lindberg

Redaktör Nationellt kliniskt kunskapsstöd
021-17 68 78