Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Dygnsvila

Aktuellt just nu:

  • För läkare börjar de nya reglerna gälla 1 februari och arbete pågår för att möta de nya reglerna. Vid frågor och behov av stöd kontakta er verksamhetsnära HR-konsult. 
  • Vi har fått ta del av exempel på scheman från Region Västerbotten, de finns på intranätet under läkare. Använd dem gärna som inspiration. 
  • Instruktionen om 66 552 Oförutsedd händelse som bryter 11 timmars dygnsvila har uppdaterats gällande kompenserande vila.

Läkare

Från den 1 februari 2024 gäller regelverket om dygnsvila även läkare. Alla verksamheter som har läkare behöver förbereda sig inför införandet.

Vad är dygnsvila?

Medarbetare ska ha 11 timmar sammanhängande ledighet under varje period om 24 timmar.

Arbete och dygnsvila ska förläggas alternerade så att arbete och vila regelbundet följer på varandra.

Veckovila

I första hand, så långt som möjligt, ska 47 timmars vila (veckovila + dygnsvila) förläggas. Där det inte är möjligt att fullt ut förlägga vecko- och dygnsvilan efter varandra, ska minst 36 timmars vila förläggas.

  • Om de planerade 47 timmarna inte uppnås på grund av en oförutsedd händelse, och medarbetaren fortfarande erhåller minst 36 timmar sammanhängande vila, ska ingen kompensation utgå.
  • Om vilan blir mindre än 36 timmar på grund av en oförutsedd händelse ska tiden kompenseras. Hur kompensation ska ske är inte fastställd i lag eller avtal och frågan har lyfts till SKR. Tills annat besked kommer ska den kompenserande vilan förläggas i samband med nästkommande veckovila eller senast inom 14 dagar.

Visualisering av schema

Oförutsedd händelse och kompenserande vila

Medarbetarens dygnsvila kan tillfälligt förkortas av en oförutsedd händelse, om så skett ska kompenserade vila förläggas för att säkerställa medarbetarens möjlighet till återhämtning.

Visualisering av särskild händelse

Instruktion - oförutsedd händelse som bryter 11 timmars dygnsvila (66 552)

Jour och beredskap

Hantering i Heroma

Bakgrund och införande

Region Västmanland vill skapa ett långt och hållbart arbetsliv för alla medarbetare. Hur arbetstiden läggs och vilken möjlighet vi har till återhämtning påverkar vår hälsa. Det gäller vid alla arbetstider; skift- och nattarbete, oregelbundna arbetstider och flexibla och gränslösa arbetstider.

Omställningen till de nya reglerna om dygnsvila är stor och komplex. Olika verksamheter påverkas på olika sätt och det finns inte en lösning som passar alla. För läkarna gäller reglerna från 1 februari 2024, för alla andra från 1 oktober 2023. I takt med att reglerna träder i kraft kommer fler utmaningar att identifieras och vi behöver hjälpas åt för att hantera dem.

FAQ Dygnsvila – Avtal och regelverket

FAQ Dygnsvila – Beredskap

FAQ Dygnsvila – Riskbedömning

FAQ Dygnsvila – Schemaläggning

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English