Till innehåll
Stöd och service Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Dygnsvila

Aktuellt just nu:

Visualisering av schema

Hantering i Heroma

Oförutsedd händelse och kompenserande vila

Medarbetarens dygnsvila kan tillfälligt förkortas av en oförutsedd händelse, om så skett ska kompenserade vila förläggas för att säkerställa medarbetarens möjlighet till återhämtning.

Visualisering av särskild händelse

Instruktion - oförutsedd händelse som bryter 11 timmars dygnsvila (66 552)

Läkare

Från den 1 februari 2024 gäller regelverket om dygnsvila även läkare. Alla verksamheter som har läkare behöver förbereda sig inför införandet.

Som stöd har vi tagit fram ett verktyg för att visualisera förläggning av arbetstid, dygnsvila, veckovila samt jour och beredskap. 

I våra verksamheter använder vi olika begrepp vid olika typer av förläggning av jour och beredskap, dock finns bara två begrepp enligt avtal: jour och beredskap. Vid behov finns en lathund som tydliggör vilken typ av förläggning som är jour respektive beredskap. 

Bakgrund och införande

Region Västmanland vill skapa ett långt och hållbart arbetsliv för alla medarbetare. Hur arbetstiden läggs och vilken möjlighet vi har till återhämtning påverkar vår hälsa. Det gäller vid alla arbetstider; skift- och nattarbete, oregelbundna arbetstider och flexibla och gränslösa arbetstider.

Omställningen till de nya reglerna om dygnsvila är stor och komplex. Olika verksamheter påverkas på olika sätt och det finns inte en lösning som passar alla. För läkarna gäller reglerna från 1 februari 2024, för alla andra från 1 oktober 2023. I takt med att reglerna träder i kraft kommer fler utmaningar att identifieras och vi behöver hjälpas åt för att hantera dem.

FAQ Dygnsvila – Avtal och regelverket

FAQ Dygnsvila – Beredskap

FAQ Dygnsvila – Riskbedömning

FAQ Dygnsvila – Schemaläggning

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English