Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Lönebildning

Regionen strävar efter en långsiktig, sammanhållen, tydlig och transparant lönebildningsprocess. Den innefattar alla våra verksamheter och innebär både löneöversyn och nylönesättning men även hur vi arbetar på lång sikt med vår önskvärda lönebild och lönespridning.  Det är en del av vår verksamhetsutveckling och är ett styrmedel som hjälper oss i att rekrytera, behålla och utveckla våra medarbetare. Lönen ska vara individuell och differentierad och spegla kompetens, prestation och måluppfyllelse.

 

Löneöversyn 2024

Avtalsrörelsen som pågått under våren har fördröjt regionens löneprocess och den löneöversyn som vi normalt sett har innan sommaren har fått stå tillbaka.

Vi planerar nu för att löneöversynen sker under hösten där arbetet drar igång för er chefer i mitten av augusti och med en utbetalning av ny lön i oktober för alla utom Läkarna vars löner blir klara i november.

Kommunal har en del som ska betalas ut som individgaranti och den utbetalningen sker på junilönen. Resterande fördelas individuellt i ordinarie process.

Det kommer att bjudas in till avtalskonferenser där vi mer i detalj går igenom vad som gäller.

Kort vad de olika avtalen har för konstruktion gällande belopp:

  • AKV (SSR, Vision, Ledarna): 1 årsavtal som följer industrins märke på 3,3%
  • Akademikeralliansen (SACO): Tillsvidareavtal utan angiven nivå
  • Läkarförbundet: 1 årsavtal som följer industrins märke på 3,3%
  • Sveriges Lärare: 1 årsavtal som följer industrins märke på 3,3%
  • Kommunal: 1 årsavtal med krontalsbelopp 985 kr varav 450 kr är en individgaranti som betalas ut på junilönen.
  • Vårdförbundet: Avtalslöst och ännu inget avtal klart.

Hålldatum för dig som lönesättande chef visas nedan. För er som har medarbetare som är organiserade i Kommunal kommer det i år ske fördelningsförhandlingar lokalt.

12 augusti: Heroma lönesättning öppnas för dig som chef
6 september: Sista dagen för att lägga in nya löner i Heroma
7-20 oktober: Du som chef meddelar ny lön till dina medarbetare
21 oktober: Ny lön syns i Heroma
25 oktober: Ny lön betalas ut

Lönekriterier

Genom regionövergripande lönekriterier vill Region Västmanland som arbetsgivare visa på vilka gemensamma förväntningar som finns på medarbetare som jobbar hos oss. Kriterierna utgår från regionens vision, värdegrund och mål och på så vis kan de kopplats till verksamheternas uppdrag och mål.

Övergripande lönekriterier ska bidra till tydlighet för alla medarbetare gällande vilka grundläggande förväntningar som finns, oavsett var och med vad medarbetaren jobbar. Det blir på detta sätt tydligt vilken typ av medarbetare regionen behöver för att utvecklas och nå övergripande mål, samt trygga regionens gemensamma utgångspunkt – Livskraft för framtiden.

Lönekriterierna gäller samtliga medarbetare inom Region Västmanland, som inte innehar personal- och arbetsmiljöansvar.

Regionövergripande lönekriterier

Lönekriterierna är slutsamverkade och kan nu implementeras och användas i lönesamtalet 2023. Det betyder att implementeringen behöver vara klar innan medarbetarsamtalen 2022 påbörjas och senast inför medarbetarsamtalen 2023.

 

Lönestatistik

Region Västmanland

Under året publiceras lönestatistik för de största yrkesgrupperna i Region Västmanland.
Uppgifterna baseras på månadsanställda, chefer är inte inkluderade.

Lönestatistik Region Västmanland 2023-09-01.

Region Västmanland i jämförelse

En gång om året får vi åtkomst till sammanställd lönestatistik för samtliga regioner i Sverige. Dessa kan då jämföras med läget för Region Västmanland.

Lönestatistik 2023 (RV-Mellansverige)

Lönestatistik 2022

Utbildning Lönebildning för chefer

På Kompetensplatsen hittar du utbildningen Lönebildning för chefer. Utbildningen är obligatorisk för alla lönesättande chefer inom Region Västmanland och vänder sig till regionens chefer som har fullt ansvar för verksamhet, ekonomi samt medarbetare och i och med det är lönesättande chefer.

Utbildningens syfte är att ge är en djupare förståelse för att sätta rätt lön och de omgivande faktorer som chefer har att förhålla sig till. Målet är att efter genomförd utbildning ha god kun­skap om samtliga centrala och lokala faktorer som påverkar den lokala lönebildningen samt att utbildningen ska bidra till trygghet i rollen som lönesättande chef.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English