Till innehåll
Stöd och service Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Kompetensförsörjning

Region Västmanland behöver säkerställa att vi har rätt kompetens för vårt uppdrag idag och i framtiden. Det sker på många sätt, bland annat genom en strukturerad kompetensförsörjningsprocess som beskriver kompetensbehovet på kort och lång sikt.

Kompetensförsörjningsprocess

Regionens kompetensförsörjningsprocess är återkommande och syftar till att beskriva regionens kompetensbehov på både kort och lång sikt.

Arbetssättet i kompetensförsörjningsprocessen är ett verktyg för dig som chef att strukturerat och systematiskt arbeta med strategisk kompetensförsörjning. I processen analyseras verksamhetens kompetensbehov och tillgänglig kompetens, och utifrån det utformar ni en kompetensförsörjningsplan.

Processen genomförs på verksamhets-, förvaltnings- och regionnivå och går i takt med din ordinarie planeringsprocess med verksamhetsplanering och budget.

Arbetssättet ger dig också en möjlighet att ”skicka vidare” behov av kompetensförsörjningsinsatser till både förvaltnings-, region- och den politiska nivån.

Kompetensmodell

Kompetensmodellen hjälper dig som chef att se gruppens gemensamma kompetens och hur kompetensen behöver utvecklas över tid. Modellen är även ett underlag inför medarbetarsamtalen där du och din medarbetare gemensamt kan diskutera kompetensutveckling framåt. För medarbetaren är kompetensmodellen en kompass för att kunna se vart hen står i sin utveckling.

Respektive yrkesgrupps kompetensmodell är generell för hela regionen och tillämpas bland annat genom medarbetarsamtal där ni utifrån verksamhetens mål arbetar fram en individuell kompetensutvecklingsplan för dina medarbetare.

Inom varje kompetensmodell kan ni göra verksamhetsspecifika tillägg för att synliggöra specifika kompetensbehov som är viktiga för just din verksamhet. Ni gör tilläggen själva och ni ansvarar för att göra dem kända hos era medarbetare och lokalt fackliga.

Till varje kompetensmodell hör en mängd olika dokument, kompetensbeskrivningar per yrke, självskattningsformulär per yrke och yrkesspecifik folder. Ni hittar kompetensmodellerna med tillhörande dokument nedan och även i Ledningssystemet.

Morgondagens chef

Är du nyfiken på att arbeta som chef/ledare? Morgondagens chef är en återkommande del av Region Västmanlands chefsförsörjningsprocess och vänder sig till medarbetare med vilja och potential att söka anställning som chef.

Rekrytering till Morgondagens chef sker vartannat år, nästa ansökningsperiod öppnar 22/12. Annons kommer då finnas på sidan för lediga tjänster. 

​​​​​​​Om morgondagens chef

Syftet är att identifiera, utveckla och förbereda dig som medarbetare för ett framtida chefsuppdrag. Utbildningen utgår från Region Västmanlands chefsprofil och UL - Utvecklande ledarskap.  Vårt mål är att ge kunskap och en tydlig bild av vilka utmaningar ett chefsåtagande i regionen som politiskt styrd organisation innebär samt ge insikt kring dina egna förutsättningarna och vilja att leda utifrån Region Västmanlands chefsprofil (stolt, modig, närvarande, relationsskapande, utvecklingsorienterad och resultatinriktad) kopplat till chefskriterierna (chefskompetenserna, social kompetens och stresshanteringsförmåga). 

​Ansökan

Annonslänk publiceras under länkar när ansökningstiden öppnar. Glöm inte att din chef måste ha skrivit ett rekommendationsbrev innan du kan söka. 

Utbildningsenheten

Utbildningsenheten arbetar med utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser för chefer, medarbetare, elever och studenter. Vi samverkar med regionens kommuner, lärosäten och universitet. Våra utbildningar sker med olika lärformer, från längre utbildningsprogram, lärarledda utbildningar till hybrid- och onlineutbildningar.

Alla utbildningsinsatser sker utifrån en pedagogisk plattform som grundar sig i regionens värdegrund. Många av utbildningsinsatserna sker med hjälp av medarbetare i regionens olika verksamheter som bidrar med sin kunskap och kompetens. 

Administration, studierektorskansli och utbildningslokaler för teoretiska utbildningar finns vid  Ingång 21, Västmanlands sjukhus Västerås 
 
Kontakta oss gör du enklast via utbildningsenheten@regionvastmanland.se
Är du student eller elev kan du kontakta oss via studierektor.vfu@regionvastmanland.se
 

Medarbetarsamtal

Regionens verksamheter ska utgå ifrån regionens vision och värdegrund. Dessa ligger till grund för vart vi ska, hur vi är och agerar gentemot varandra, våra invånare och alla andra som kommer i kontakt med organisationen. Inom regionen arbetar vi för att skapa hälsofrämjande arbetsplatser där medarbetare och chefer mår bra, trivs och utvecklas.

Regelbundna samtal och återkommande dialog mellan dig och din chef är en förutsättning för att tillsammans kunna driva och utveckla verksamheten. På så vis mår vi bra och trivs tillsammans på jobbet. Medarbetarsamtalet består av fyra delar;

  • Arbetssituation och arbetsmiljö samt hälsa
  • Förväntningar gällande ditt bidrag till verksamhet och mål
  • Återkoppling mellan medarbetare och chef
  • Individuell kompetensutvecklingsplan

Vid samtalet ska även förväntningar på kommande arbete dokumenteras och ditt bidrag till verksamhetens mål ska tydliggöras. En individuell kompetensutvecklingsplan upprättas i dialog mellan dig och din chef. Under samtalet finns det även möjlighet att ha fokus på återkoppling mellan dig och din chef. 

Regionen pausar sponsrad grundutbildning

Efter diskussioner med Hälso- och sjukvårdens utbildningsråd har det beslutats att arbetet för Investera för framtiden inte kommer att finansiera grundutbildning under 2024. Istället prioriteras vidare- och specialistutbildning. Ny utvärdering sker inför 2025.

Alla medarbetare som tidigare beviljats sponsring för grundutbildning behåller sponsringen tills utbildningen är slut.

Sponsrad specialistutbildning- Sjuksköterska

Årligen ges möjligheten att som allmänsjuksköterska att ta steget till att bli specialistsjuksköterska. Utbildningsstart hösten 2024.

Läs mer under flikarna nedan. Kontakta rekrytering@regionvastmanland.se om du har vidare frågor.

Professionsprogrammet - nyexaminerad sjuksköterska

Som anställd hos oss deltar du som är nyexaminerad sjuksköterska i ett obligatoriskt professionsutvecklingsprogram. Syftet med programmet är att komplettera klinikens introduktion för att stärka och stödja dig som sjuksköterska i arbetsledarrollen och bidra till trygghet i din yrkesprofession samt öka arbetstillfredsställelsen.

Läs mer om programmet i vår digitala folder.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English