Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Oberoende av hyrpersonal

Hälso- och sjukvårdsledningen beslutade under våren 2023 att förvaltningen kraftigt ska minska inhyrning med målet att bli oberoende.

Målet är att vara oberoende av hyrläkare och hyrsjuksköterskor september 2024. Vi är på god väg och har minskat inhyrningen med 60 årsarbetande hyrsjuksköterskor. 
Under 2023 hade vi dubbelt så många ansökningar till våra tjänster som specialistsjuksköterska. Hittills har ett 20-tal hyrsjuksköterskor valt anställning hos oss och färre medarbetare har valt att sluta hos oss.

Grunden för beslutet är

 • För patienterna: vi förbättrar patientsäkerheten, förbättrar kontinuiteten och stärker tryggheten i vården.
 • För medarbetarna: vi förbättrar arbetsmiljön, skapar förutsättningar för en stabil bemanning och ökar kontinuitet i arbetsgruppen.
 • För framtiden: vi får mer tid till långsiktigt utvecklingsarbete av såväl kompetens som verksamhet – det är vi som ska utveckla vår hälso- och sjukvård.
 • För ekonomin: hyrpersonal är dyrt och inte ett ansvarsfullt sätt att använda skattepengar på.

Nationellt hyravtal

Region Västmanland ansluter till det nationella avtalet för hyrpersonal vid två tillfällen under början av 2024. Läkare avropas från och med den 1 februari och sjuksköterskor avropas från och med den 15 mars. 

Vad förväntas av mig som chef?

Du förväntas följa beslut som tas i arbetet med oberoende hyr. Fortsätt att arbeta utifrån din handlingsplan och ta stöd från din chef eller ditt verksamhetsnära HR-stöd vid behov. Ta ett samtal med sjuksköterskor du gärna ser som framtida medarbetare.

Varför ska vi bli oberoende?

För att få en bättre arbetsmiljö och kontinuitet i vården samt att vi kan lägga kostnaderna för hyrpersonal på vår egna verksamhet.

Det finns flera skäl. Främst är det för att alla i Region Västmanland ska kunna få en god hälso- och sjukvård även i framtiden och för att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen i regionen.

För patienterna: Vi förbättrar patientsäkerheten, förbättrar kontinuiteten och stärker tryggheten i vården.

För personal: vi förbättrar arbetsmiljön, skapar förutsättningar för en stabil bemanning och ökar kontinuitet i arbetsgruppen.

För framtiden: vi får mer tid till långsiktigt utvecklingsarbete av såväl kompetens som verksamhet – det är vi som ska utveckla vår hälso- och sjukvård.

För ekonomin: hyrpersonal är dyrt och inte ett ansvarsfullt sätt att använda skattepengar på.

När ska vi vara oberoende inom HSF?

Målet var att vara oberoende av hyrsjuksköterskor på vårdavdelning september 2023.  Vi är på god väg och har minskat 60 årsarbetande hyrsjuksköterskor, vilket motsvarar en tredjedel av all inhyrning.

Nu jobbar vi mot att vara oberoende av hyrläkare och sjuksköterskor september 2024.

När är vi oberoende?

Vi är oberoende hyr när vi har en hållbar och självständigt bemanning och hyr personal vid tillfälliga vakanser och arbetstoppar.

Vilka verksamheter berörs?

Samtliga verksamheter som har inhyrda sjuksköterskor idag berörs och ska innan 1 september 2024 fasa ut inhyrda sjuksköterskor.

 • Kirurgkliniken
 • Ortopedkliniken,
 • Medicinkliniken i Västerås,  Fagersta, Köping och Sala
 • Infektionskliniken
 • Onkologkliniken
 • Geriatrik och medicinsk rehab
 • Barn och ungdomspsykiatrin
 • Vuxenpsykiatrin
 • Kvinnokliniken
 • Akuten 
 • Operationskliniken
 • Röntgenkliniken

Hur gör jag om det finns behov av hyrpersonal i min verksamhet?

Om du har behov av att avropa hyrpersonal, skickar du in ett avrop till marina.johannesson@regionvastmanland.se, inkomna avrop hanteras av områdescheferna gemensamt inför ny schemaperiod innan beslut tas. Avsteg från spelregler och andra beslut kommer att ske restriktivt och omfallsplanering  med tillhörande riskanalys behöver se över och prioriteras.

Vilka insatser gör vi för att anställa sjuksköterskor?

 • Under vecka 22 kommer vi skicka hem ett brev till samtliga hyrsjuksköterskor som vi gärna ser som anställda. Chefer uppmuntras att ta samtal med berörda hyrsjuksköterskor gällande anställning. HR är behjälpliga i detta arbete vid förfrågan.
 • Tidigare anställda som vi gärna ser som våra medarbetare igen kommer även de att få ett brev hemskickat till sig och kontaktas centralt av HR.

Rekryteringsbonus

Som en del i arbetet med att säkra kompetensförsörjning inom Regionens hela hälso- och sjukvård har HR-direktör beslutat om en rekryteringsbonus. Beslutet om Rekryteringsbonus är tidsbegränsat och gäller anställningar som tillträds under perioden 1 juni 2023 – 30 november 2024. Rekryteringsbonusen gäller för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Närvårdens medarbetare med vissa undantag.

Beslutet avser införande av tidsbegränsad rekryteringsbonus till tillsvidareanställd medarbetare inom Region Västmanland som bidrar till att en ny sjuksköterska, specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker tillsvidareanställs på minst 50% inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen eller inom Närvården.

Kommunikation med hyrbolagen

För att undvika missförstånd så hänvisas alla frågor från hyrbolagen till Resursenheten. Det är viktigt att kommunikationen blir enhetlig och sköts central. Resursenheten är till för att stötta och avlasta er i detta, nyttja denna möjlighet.

APT-material Oberoende hyr

Timanställning av sjuksköterskor

Innan du erbjuder en timanställning behöver du stämma av med Resursenheten så att berörd person inte har ett pågående hyruppdrag hos oss. En sjuksköterska som vill ha timanställning kan inte var inhyrd inom Region Västmanland samtidigt, antingen är hen anställd eller inhyrd. Om det finns ett pågående uppdrag måste detta avslutas innan en timanställning påbörjas.

Hyrpersonal och dygnsvila

För att säkerställa patientsäkerheten och arbetsmiljön för såväl egna medarbetare som inhyrd bemanning och konsulter, kommer Region Västmanland att tillämpa likalydande regelverk gällande dygnsvila. Detta innebär att dygnsvila för inhyrd bemanning och konsulter inom Region Västmanland verksamheter ska hanteras på samma sätt som för regionens egna medarbetare.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English