Till innehåll
Stöd och service Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Oberoende av hyrpersonal

Hälso- och sjukvårdsledningen har beslutat att förvaltningen kraftigt ska minska inhyrning med målet att bli oberoende.

Övriga verksamheter och mottagningar ska fasa ut både hyrsjuksköterskor och hyrläkare innan den 1 sep 2024. De verksamheter som berörs har nedfasningsplaner och dessa följas månatligen upp av respektive områdeschef.

Grunden för beslutet är

 • För patienterna: vi förbättrar patientsäkerheten, förbättrar kontinuiteten och stärker tryggheten i vården.
 • För medarbetarna: vi förbättrar arbetsmiljön, skapar förutsättningar för en stabil bemanning och ökar kontinuitet i arbetsgruppen.
 • För framtiden: vi får mer tid till långsiktigt utvecklingsarbete av såväl kompetens som verksamhet – det är vi som ska utveckla vår hälso- och sjukvård.
 • För ekonomin: hyrpersonal är dyrt och inte ett ansvarsfullt sätt att använda skattepengar på.

Vad förväntas av mig som chef?

Du fortsätter att arbeta utifrån din handlingsplan och tar stöd från din chef eller ditt verksamhetsnära HR-stöd vid behov. Ta ett samtal med sjuksköterskor du gärna ser som framtida medarbetare.

Varför ska vi bli oberoende?

För att få en bättre arbetsmiljö och kontinuitet i vården samt att vi kan lägga kostnaderna för hyrpersonal på vår egna verksamhet.

Det finns flera skäl. Främst är det för att alla i Region Västmanland ska kunna få en god hälso- och sjukvård även i framtiden och för att förbättra arbetsmiljön för vårdpersonalen i regionen.

För patienterna: Vi förbättrar patientsäkerheten, förbättrar kontinuiteten och stärker tryggheten i vården.

För personal: vi förbättrar arbetsmiljön, skapar förutsättningar för en stabil bemanning och ökar kontinuitet i arbetsgruppen.

För framtiden: vi får mer tid till långsiktigt utvecklingsarbete av såväl kompetens som verksamhet – det är vi som ska utveckla vår hälso- och sjukvård.

För ekonomin: hyrpersonal är dyrt och inte ett ansvarsfullt sätt att använda skattepengar på.

När ska vi vara oberoende inom HSF?

Från september 2023 ska vi vara oberoende av hyrsjuksköterskor på vårdavdelning. Från september 2024 ska vi inom HSF vara oberoende av hyrläkare och övriga specialistsjuksköterskor.

När är vi oberoende?

Vi är oberoende hyr när vi har en hållbar och självständigt bemanning och hyr personal vid tillfälliga vakanser och arbetstoppar.

Vilka verksamheter berörs?

De verksamheter som idag har inhyrda sjuksköterskor och berörs i sep 2023 är:

 • Kirurgkliniken
 • Ortopedkliniken,
 • Medicinkliniken i Västerås,  Fagersta, Köping och Sala
 • Infektionskliniken
 • Barnkliniken
 • Urologkliniken
 • Onkologkliniken
 • Geriatrik och medicinsk rehab
 • Barn och ungdomspsykiatrin
 • Vuxenpsykiatrin
 • Kvinnokliniken
 • Akuten 
 • Ambulansen

Övriga verksamheter som hyr sjuksköterskor och läkare berörs i sep 2024. Operationskliniken, Radiologen, Bröstradiologen samt övriga mottagningar fasar ut fram till 1 sep 2024.

Hur gör jag om det finns behov av hyrpersonal i min verksamhet?

Eventuellt inkomna avrop hanteras av områdescheferna gemensamt varannan vecka innan beslut tas. Avsteg kommer att ske restriktivt och omfallspanering prioriteras.

Vilka insatser gör vi för att anställa sjuksköterskor?

 • Under vecka 22 kommer vi skicka hem ett brev till samtliga hyrsjuksköterskor som vi gärna ser som anställda. Chefer uppmuntras att ta samtal med berörda hyrsjuksköterskor gällande anställning. HR är behjälpliga i detta arbete vid förfrågan.
 • Tidigare anställda som vi gärna ser som våra medarbetare igen kommer även de att få ett brev hemskickat till sig och kontaktas centralt av HR.

Rekryteringsbonus

Som en del i arbetet med att säkra kompetensförsörjning inom Regionens hela hälso- och sjukvård har HR-direktör beslutat om en rekryteringsbonus. Beslutet om Rekryteringsbonus är tidsbegränsat och gäller anställningar som tillträds under perioden 1 juni 2023 – 30 maj 2024. Rekryteringsbonusen gäller för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen och Närvårdens medarbetare med vissa undantag.

Beslutet avser införande av tidsbegränsad rekryteringsbonus till tillsvidareanställd medarbetare inom Region Västmanland som bidrar till att en ny sjuksköterska, specialistsjuksköterska, röntgensjuksköterska, barnmorska eller biomedicinsk analytiker tillsvidareanställs på minst 50% inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen eller inom Närvården.

Kommunikation med hyrbolagen

För att undvika missförstånd så hänvisas alla frågor från hyrbolagen till Resursenheten. Det är viktigt att kommunikationen blir enhetlig och sköts central. Resursenheten är till för att stötta och avlasta er i detta, nyttja denna möjlighet.

Inspiration - Ledningsdialog

Se del 1 av ledningsdialog där Lars Almroth och kommunikationschef Elin Brozén samtalar om varför vi behöver bli oberoende och vilka utmaningar vi står inför.

 

Se del 2 där Tina Gustafsson, enhetschef på kirurgavdelningen 8, berättar om sin utvecklingsresa och hur hennes avdelning lyckats bli oberoende av hyrpersonal.  

Timanställning av sjuksköterskor

Innan du erbjuder en timanställning behöver du stämma av med Resursenheten så att berörd person inte har ett pågående hyruppdrag hos oss. En sjuksköterska som vill ha timanställning kan inte var inhyrd inom Region Västmanland samtidigt, antingen är hen anställd eller inhyrd. Om det finns ett pågående uppdrag måste detta avslutas innan en timanställning påbörjas.

Hyrpersonal och dygnsvila

För att säkerställa patientsäkerheten och arbetsmiljön för såväl egna medarbetare som inhyrd bemanning och konsulter, kommer Region Västmanland att tillämpa likalydande regelverk gällande dygnsvila. Detta innebär att dygnsvila för inhyrd bemanning och konsulter inom Region Västmanland verksamheter ska hanteras på samma sätt som för regionens egna medarbetare.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English