Till innehåll
Alla nyheter All driftinformation Alla händelser Logga in Sök på webbplatsen

Anställa, introducera och avsluta

Medarbetarna i Region Västmanland är vår främsta resurs. Det är viktigt att nya medarbetare får en bra start med en strukturerad introduktionsprocess och att medarbetare som väljer att avsluta sin anställning får ett gott avslut där deras kompetens och erfarenhet tas tillvara.

Anställa

När du bestämt vem du ska anställa fyller du i ett anställningsbeslut och skickar till Lönestöd. Lönestöd lägger upp anställningen i Heroma och du får tillbaka anställningsavtal för underskrift.

 

Inför en anställning behöver du efterfråga om personen har någon bisyssla, se mer information i bubblan nedan. Det kan bli aktuellt att tillsätta en tjänst genom omplacering, förflyttning, höjd sysselsättningsgrad eller företrädesrätt, i dessa fall får du stöd av din HR-konsult och Rekryteringsstöd.

Introducera

För att nya medarbetare ska få en bra start hos oss i Region Västmanland ansvarar chef för att genomföra en strukturerad introduktionsprocess. Du som chef har ett övergripande ansvar för introduktionen men kan utse en medarbetare eller arbetsledare som medverkar till att nyanställda känner sig välkomna.

Som stöd för att säkerställa en god introduktion finns en checklista framtagen. För att underlätta har listan utformats så heltäckande som möjligt men med möjlighet att komplettera med egna aktiviteter så att varje introduktion blir individuell.

Avslut

Anställningar kan avslutas av flera olika anledningar. Oavsett orsak är det viktigt att avslutet sker på ett korrekt sätt och att alla parter bidrar till ett gott avslut. Medarbetares kompetenser och erfarenheter behöver tas tillvara vid avslut av anställning, det gör vi genom avgångssamtal och avgångsenkät samt i särskilda fall med avgångsintervju.

Bisyssla

Med bisyssla menas varje syssla, tillfällig eller stadigvarande, som utövas vid sidan av anställningen och som inte är hänförlig till privatlivet. Bisysslor är per definition varken negativt eller positivt. Bisyssla gäller alla medarbetare och alla olika typer av uppdrag. Som medarbetare måste man anmäla till arbetsgivaren om man har en bisyssla.

 Exempel på bisyssla kan vara:

 • att jobba hos en annan arbetsgivare
 • att utföra uppdrag för en annan uppdragsgivare, exempelvis föreläsa
 • att sitta i en styrelse
 • att äga andelar eller aktier i bolag

Arbetsgivaren kan förbjuda bisyssla om arbetsgivaren finner att den är:

 • Förtroendeskadlig (lag om offentlig anställning § 7)
 • Arbetshindrande (Allmänna bestämmelser § 8)
 • Konkurrerande (Allmänna bestämmelser § 8)

Medarbetare är skyldig (enligt kollektivavtal) att anmäla bisyssla till arbetsgivaren och lämna de uppgifter som arbetsgivaren behöver för att bedöma bisysslan. Arbetsgivaren är skyldig att informera medarbetaren om detta och ska efterfråga om bisyssla finns vid nyanställning och i det årliga medarbetarsamtalet

Företrädesrätt

En medarbetare som varit tidsbegränsat anställd på vikariat i mer än tolv månader under de senaste tre åren har företrädesrätt till återanställning om anställningen inte förlängs.

Medarbetare som under 9 månader de senaste tre åren varit anställd på särskild visstidsanställning (SÄVA) har, om anställningen inte förlängs, företrädesrätt till annan SÄVA. Skulle SÄVA upphöra efter 12 månader gäller företrädesrätten även vikariat och tillsvidareanställningar.

 • Arbetsgivaren ska meddela medarbetaren att anställningen inte förlängs senast en månad innan anställningen avslutas.
 • Medarbetaren måste göra anspråk på företrädesrätt till återanställning. Företrädesrätten gäller i nio månader från anställningens avslut.
 • Företrädesrätt till återanställning gäller på samma ort och inom samma förvaltning där medarbetaren senast var verksam.
 • Företrädesrätten gäller till lediga befattningar vars kvalifikationskrav i huvudsak motsvarar kraven i medarbetarbetarens senaste anställning inom Region Västmanland.

Har du fått besked om att din tidsbegränsade anställning inte kommer förlängas och vill göra anspråk på företrädesrätt? Läs mer i länkarna nedan och följ instruktionerna där. ​

Introduktionsträffar

Regiongemensamma introduktionsträffar hålls årligen. Målet är att nyanställda ska få kunskap om regionens uppdrag i stort, om pågående regionövergripande arbeten och processer samt att få möjlighet att träffa nya kollegor från andra delar av regionen. Datum för introduktionsträff annonseras på Arbetsplatsen och anmälan görs i Kompetensplatsen.

 

Introduktion ny chef

Det är viktigt att det känns välkomnande och professionellt att börja som ny chef hos oss i Region Västmanland. För att uppnå det är introduktionen av yttersta vikt.

Introduktion av ny chef beräknas pågå under drygt ett års tid och introduktionen syftar till;

 • att introducera och ge chefen viktiga kunskaper i det nya arbetet
 • att förmedla regionens syn på strategiska frågor
 • att ge en inblick i regionens organisation
 • att skapa förståelse för vilka förväntningar och krav som finns på chefskapet

Medarbetarskap

Medarbetarpolicyn är vår kompass i vardagen. Den tydliggör hur vi ska förhålla oss till varandra, de invånare vi finns till för samt våra samarbetspartners och uppdragstagare. Policyn tydliggör även hur vi ska uppnå vårt verksamhetsmål genom att vara en värdeskapande och framtidsorienterad arbetsplats. Frågor om medarbetarskap besvaras av närmasta chef. 

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English