Två ambulanssjuksköterskor lyfter in en bår i en ambulans.

Specialistområden för sjuksköterskor

Det finns många olika specialistinriktningar för sjuksköterskor. Här listar vi de grenar som finns i regionen, och var du kan arbeta efter din vidareutbildning. Varje år sponsrar vi medarbetare som vill läsa vidare med lön under studietiden.

Akutsjukvård

Som specialistsjuksköterska i akutsjukvård arbetar du i komplexa akuta situationer. Du analyserar, bedömer, prioriterar och omhändertar svårt sjuka patienter. Du är ofta den första personen patienten träffar och du behöver kunna läsa av och kommunicera för att patienten på ett tryggt och säkert sätt ska kunna gå vidare till rätt vårdnivå. I Region Västmanland arbetar du som specialistsjuksköterska på akutkliniken i Västerås.  

Ambulanssjukvård

Som ambulanssjuksköterska ska du, med utgångspunkt från personcentrerad vård, bedöma och ge avancerad omvårdnad till patienter med akuta- och komplexa sjukdomstillstånd.

Du arbetar med en unik patientbredd - allt från nyfödda barn till människor i livets slutskede. De flesta patienter du möter är äldre och multisjuka. Du behöver trivas med ett varierande tempo och vara bekväm med att inte veta hur dagens arbetspass kommer att utveckla sig.

Som specialistsjuksköterska inom ambulanssjukvård arbetar du hos ambulanssjukvården på någon av länets fyra ambulansstationer i Fagersta, Köping, Sala eller Västerås.

Som ambulanssjuksköterska kan du också arbeta på Larmcentralen, antigen i kombination med ambulansvård eller som ditt huvudsakliga arbete. Larmcentralen är en del av regionens ambulanssjukvård och har ansvaret för dirigeringen av alla ambulanser i tre län och betjänar ca 930.000 invånare. 

Läs mer om ambulanssjukvården i Västmanland

Anestesisjukvård

Som anestesisjuksköterska kommer du att arbeta med pre- och perioperativ omvårdnad, medicinsk teknik och omvårdnadsdokumentation. Med din kompetens får du patienterna att känna sig trygga både inför och under operation. Du leder och ansvarar för den anestesiologiska omvårdnaden, med fokus på bemötande, säker vård, övervakning och utförande av lokal- och generell anestesi, analgesi och sedering. Du arbetar ofta i team tillsammans med specialistläkare och andra specialistsjuksköterskor. I region Västmanland arbetar du på Operationskliniken i Västerås. Operation och Uppvak är två enheter du som specialistsjuksköterska inom anestesi kan arbeta på.

Barnmorska

Barnmorska är ett eget legitimationsyrke och du arbetar för reproduktiv och sexuell hälsa under kvinnans hela livscykel. Det är ett självständigt arbete inom ett brett verksamhetsområde. Det innefattar områden som graviditet, barnafödande, preventivmedelsrådgivning, sex- och samlevnadsundervisning och gynekologisk hälso- och sjukvård.

Kvinnan, barnet och familjen är i fokus för yrkesutövandet och arbetet är hälsofrämjande, förebyggande och behandlande. Som Barnmorska i regionen kan du arbeta på Kvinnokliniken i Västerås, på ungdomsmottagning eller inom primärvårdens mödrahälsovård.

Kvinnokliniken i Västerås består av fem enheter:

  • Specialistmödrahälsovården (SMV) som gör rutinmässiga ultraljudsundersökningar under graviditet och utökade kontroller vid graviditetskomplikationer.
  • Gynavdelning 85 som vårdar kvinnor i alla ådrar med olika gynekologiska åkommor och kvinnor med graviditetskomplikationer.
  • BB Västerås som vårdar kvinnor och nyfödda barn som genomgått en normal graviditet och förlossning samt kvinnor med graviditetskomplikationer och eftervård vid komplicerade förlossningar.
  • Förlossningen som vårdar kvinnor i förlossningsarbete, men också kvinnor som söker akut under sin graviditet på grund av olika graviditetskomplikationer. I Västerås föds mellan 2500–3000 barn per året.
  • Gynekologisk mottagning som vårdar kvinnor i alla åldrar med olika gynekologiska besvär.

Barn och ungdom

Som specialistsjuksköterska med inriktning barn- och ungdom kan du antigen arbeta inom primärvården på BVC med vårdcentralens yngsta besökare, eller inom Barnkliniken i Västerås som är som ett litet sjukhus för de minsta. Där arbetar du med omvårdanden av barn inom de flesta sjukdomsområden. På kliniken vårdas barn med kroniska sjukdomar, medfödda missbildningar och olika akuta tillstånd. Här vårdas också för tidigt födda och nyfödda sjuka barn. På Barnkliniken i Västerås finns två vårdavdelningar och en öppenvårdsmottagning, samt dagsjukvård.

Diabetesvård

I arbetet som diabetessjuksköterska gör du avancerade bedömningar, planerar vård, ger stöd till egenvård och följer upp med patienterna. Dessutom förskriver du förbrukningsartiklar inom diabetesvård. Du leder och samordnar vården och genomför hälsofrämjande insatser för patienter med diabetes. 

Som diabetessjuksköterska arbetar du vanligtvis på en vårdcentral. 

Distriktssköterska

Arbetet som distriktssköterska innebär att självständigt bedöma, planera, genomföra och utvärdera åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom hos människor i olika åldrar. Du arbetar på någon av länets vårdcentraler och har ett självständigt arbete där det är viktigt att kunna samarbeta, men också att kunna göra bedömningar och fatta egna beslut.

På vårdcentralen arbetar du tillsammans med andra yrkesgrupper som läkare, sjukgymnaster och arbetsterapeuter. Du har telefonrådgivning och kan ha egen mottagning där patienter i alla åldrar kan söka för olika besvär. På mottagningen kan arbetet handla om såromläggningar, vaccinationer, att bedöma hudbesvär, allergier och kontroll av blodtryck. Som distriktssjuksköterska kan du ha olika specialistmottagningar, till exempel för patienter med astma eller diabetes. Som distriktssköterska har du förskrivningsrätt för vissa läkemedel och kan också förskriva och prova ut hjälpmedel.

Hjärtsjukvård

Hjärtsjukvård är en specialistinriktning för dig som vill utveckla dig inom den högspecialiserade och mångfacetterade hjärtsjukvården. I regionen arbetar du som specialistsjuksköterska i hjärtsjukvård på Hjärtavdelningen, Medicinkliniken i Västerås. Här vårdas våra mest vårdkrävande hjärtsjuka patienter som erbjuds högspecialiserad hjärtsjukvård, i första hand kranskärlsjuka patienter. I direkt anslutning till avdelningen finns angio/PCI-lab, dagvård, kransskärls-, hjärt- och sviktmottagning, Pacemakeroperation och en forskningsenhet.

Infektionssjukvård

Som specialistsjuksköterska inom infektionssjukvård har du en fördjupad kunskap om infektionsrelaterad omvårdnad, smittsamma sjukdomar, medicinsk vetenskap och hur infektionsförsvaret fungerar under infektioner. Du har kompetens att leda och utveckla omvårdnadsarbetet och gör egna bedömningar utifrån evidensbaserad vård. Som specialist inom infektionssjukvård i Region Västmanland arbetar du på infektionskliniken.

Intensivvård

Fokus för din profession som intensivvårdssjuksköterska är den komplexa vårdsituationen hos patienter i alla åldrar med hotande eller manifest svikt i vitala organ, där du självständigt initierar och utför omvårdnadshandlingar. I regionen arbetar våra intensivvårdssjuksköterskor på intensivvårdsavdelningen, Operationskliniken i Västerås.

Kirurgisk vård

Som Specialistsjuksköterska i kirurgisk vård bedömer och övervakar du vitala funktioner vid perioperativ vård inom alla opererande verksamheter. Arbetet kan vara inriktat på till exempel ortopedi, urologi, thorax och kärlkirurgi, gastroenterologi, gynekologi, neurokirurgi eller plastikkirurgi. Det innebär också att initiera och ansvara för omvårdnad, patientsäkerhetsarbete, förbättringsarbete och kvalitetsutveckling. I regionen arbetar du som specialistsjuksköterska inom kirurgi på någon av Kirurgklinikens fyra vårdavdelningar eller inom klinikens öppenvårdsverksamhet. 

Medicinsk vård

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot medicinsk vård arbetar du med specifik omvårdnad vid akuta och kroniska komplexa medicinska tillstånd i sluten eller öppen specialiserad vård. Du har kompetens att leda och planera omvårdnadsarbetet och göra självständiga bedömningar utifrån evidensbaserad kunskap. Som specialistsjuksköterska inom medicinsk vård arbetar du på en medicinsk vårdavdelning vid något av våra tre sjukhus i Köping, Fagersta eller Västerås.  

Onkologi

Som specialistsjuksköterska inom onkologi arbetar du självständigt med cancerpatienter och deras anhörigas väg genom hela vårdprocessen. Du kan arbeta på vårdavdelningar och onkologiska öppenvårdsenheter med omvårdnaden av cancerdrabbade människor som genomgår cytostatika- strålbehandling och smärtlindring. I Västmanland är cancervården samlad vid Onkologiska kliniken i Västerås med vårdavdelning och en stor öppenvårdsverksamhet. Till kliniken finns en avancerad Strålenhet knuten för behandling. 

Operationssjukvård

Som specialistsjuksköterska i operationssjukvård har du teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i vård av patienter vid både akut och planerad kirurgi av patienter i alla åldrar. Som operationssjuksköterska har du ansvar för planeringen av patientens vård i samband med en operation. Du arbetar i team tillsammans med kirurg, anestesiläkare och anestesisjuksköterska. I regionen arbetar du som operationssjuksköterska på Operationskliniken i Västerås.

Palliativ vård

Inom palliativ vård ansvarar du för omvårdnad av patienter som är i livets slutskede och har komplexa vårdbehov. Detta sker i samråd med patienter, närstående och familj. Du samarbetar i team med andra professioner kring patientens vård. I regionen arbetar du som specialistsjuksköterska inom palliativ vård vid AH-teamet i Västerås med specialiserad palliativ vård i hemmet. Du kan också ingå i ett palliativt rådgivningsteam som stöttar slutenvården på några av länets fyra sjukhus.

Psykiatrisk vård

Som specialistsjuksköterska i psykiatrisk vård ansvarar du för att identifiera och tillgodose komplexa vårdbehov hos människor med psykisk ohälsa. Du leder, organiserar och utvecklar omvårdnad inom psykiatrisk vård. I regionen kan du arbeta inom Barn- och ungdomspsykiatrin, Rättspsykiatrin eller Vuxenpsykiatrin.

Psykiatrin i Västmanland har verksamheter i nästan alla länets kommuner. Psykiatrisk vård bedrivs till stor del inom öppenvård, men också inom slutenvård på psykiatriska vårdavdelningar i Västerås och Sala. Inom psykiatrin arbetar vi teambaserat och du har ett samarbete med bland annat skötare, läkare eller psykologer.    

Vård av äldre

Som specialistsjuksköterska arbetar du med avancerad omvårdnad till äldre personer med komplexa vårdbehov. Arbetet innebär att du möter många olika sjukdomsbilder och hanterar ett brett spektrum av medicintekniska arbetsuppgifter. Du arbetar tillsammans med läkare, undersköterskor, arbetsterapeut, fysioterapeut, dietist, logoped och kuratorer.  I region Västmanland arbetar de flesta av våra specialistsjuksköterskor vid Geriatriska kliniken i Västerås. Men kompetensen är också viktig utifrån ett nära vård-perspektiv vid länets medicinska klinker i Köping, Fagersta och Sala. 

Ögonsjukvård

Som specialistsjuksköterska med inriktning mot ögonsjukvård – oftalmologisk vård – arbetar du både med egna mottagningar och i tvärprofessionella team. Du behöver kunna arbeta självständigt och vilja kombinera omvårdnad, medicin och teknik. I regionen arbetar våra specialistsjuksköterskor på Ögonkliniken i Västerås.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English