Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Asylsökande/Nyanlända

Asylsökande, gömda och tillståndslösa har särskilda rättigheter till vård i Sverige och Västmanland.

Enligt svensk lag har alla asylsökande, gömda och tillståndslösa över 18 år rätt att få sjukvård och tandvård som inte kan anstå till ett subventionerat pris. De har också rätt att få förebyggande barn- och mödravård, rådgivning vid abort eller sterilisering samt vård vid graviditet och förlossning utan avgift. De ska också erbjudas vård mot smittfarliga sjukdomar och en hälsoundersökning utan kostnad. Barn och ungdomar under 18 år ska erbjudas vård på samma villkor som de barn och ungdomar som är folkbokförda i länet.

Vad gäller i Västmanland?

I Västmanland har regionstyrelsen beslutat att från och med 2013-01-01 ge asylsökande, gömda och tillståndslösa personer som stadig­­varande uppehåller sig i Västmanlands län rätt till sjukvård, tand­vård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för folkbokförda i Västmanlands län. Det innebär att asylsökande, gömda och tillståndslösa har rätt att få subventionerat pris när det gäller vård som inte kan anstå, och att de i andra fall betalar samma vårdavgift som övriga västmanlänningar. Det innebär också att barn och ungdomar har rätt till gratis sjukvård fram tills de fyller 20 år, och gratis tandvård fram till sista december det år de fyller 23.

Att tala med tolk

Personer som inte förstår svenska har rätt att få hjälp av en tolk när de besöker sjukvården. I Region Västmanland samarbetar vi med Västmanlands Tolkservice när det kommer till tolk- och översättningstjänster. Tänk på att det kan vara bra att avsätta lite längre tid än vanligt när du använder tolk, eftersom det tar längre tid än ett vanligt samtal.

Söka ersättning

Varje klinik/mottagning har rätt att få ersättning för de kostnader som avser vård som inte kan anstå till asylsökande, tillståndslösa och gömda. Ersättningen för vård betalas ut från Regionala utvecklingsförvaltningen, verksamheten Hållbarhet, förutsatt att registreringen i Cosmic är korrekt. 

Du hittar stödjande dokument med koppling till asylsökande, nyanlända, gömda och tillståndslösa i Ledningssystemet.


Kontakt:

Maria Boman

Mångfaldsstrateg