Logotyp Region Västmanland
Till innehåll

Om webbplatsen

Innehållet på Region Västmanlands webbplats riktar sig främst till invånare, jobbsökande och medier/opinionsbildare.

Webbplatsen ska ge snabb service och vägledning till alla som söker information kring regionens uppdrag och arbete, och som vill följa vad som är på gång i regionen. Vi vill att det ska vara enkelt att ta del av innehållet oavsett vilken enhet du använder, eller vilka förutsättningar du har. Vi strävar efter att följa riktlinjer för offentliga webbplatser och att löpande förbättra tillgängligheten och upplevelsen av webbplatsen. Den fungerar bäst i följande webbläsare: Chrome, Firefox, Internet Explorer från version 11 och Microsoft Edge.

Skicka gärna ett meddelande till kommunikation@regionvastmanland.se om du inte hittar det du söker, eller har andra synpunkter om webbplatsens innehåll.

Om du har synpunkter på webbplatsens tillgänglighet kan du använda kommentarsfunktionen för webbplatsen. 

 

Tillgänglighet för regionvastmanland.se

Region Västmanland står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur regionvastmanland.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Webbplatsen uppdateras löpande med åtgärder för att vara helt tillgänglig med mål om att den ska vara helt tillgänglig innan 2021-12-31. 

Via webbplatsen hittar du till Vårdgivarwebben som är en del i Region Västmanlands samverkan med andra vårdgivare och aktörer inom hälso- och sjukvård samt omsorg. Vårdgivarwebbens innehåll är inte riktat till privatpersoner och dokument som förekommer på webbsidan är ej tillgänglighetsanpassat. 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från regionvastmanland.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Otillgängliga delar beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Det innehåll som beskrivs nedan är på ett eller annat sätt inte helt tillgängligt.

Bristande förenlighet med lagkraven

Problem vid användning utan synförmåga

  • Många bilder och ikoner på webbplatsen saknar en alternativ text/aria-label eller har en otydlig sådan.
  • Webbplatsen saknar helt anpassning för vissa funktioner:

    • Dela texten på vissa sidor

Problem vid användning med nedsatt synförmåga

  • På små skärmar är klickytorna på vissa av sidans element små.

Problem vid användning med nedsatt finmotorik eller styrka

  • Menyn på små skärmar använder en svepfunktion för att bläddra till fler ingångar. Det finns en knapp i form av en pil och med denna kommer användaren till slutet av menyraden.

  • text på knappar och kontroller överensstämmer inte med maskinläsbara etiketter

Vår ambition är att ha åtgärdat alla kända tillgänglighetsproblem senast den 31 december 2021.

Oskäligt betungande anpassning

Region Västmanland åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

  • Digitala tjänster och system kopplade till webbplatsen är i vissa fall föråldrade och saknar möjlighet att tillgänglighetsanpassas. När de fasas ut kommer nya, tillgänglighetsanpassade lösningar ersätta de tjänsterna och systemen.
  • Vissa dokument som publiceras på webbplatsen publiceras via system som inte klarar av att anpassa dokumenten fullt ut för tillgänglighet. I samband med att de publiceringssystemen byts ut eller uppgraderas finns tillgänglighetsanpassning av dokument med som krav.
  • För exempelvis möten som direktsänds och sedan lagras i längre än 14 dagar på webbplatsen saknar Region Västmanland de resurser som krävs för att i nuläget helt tillgängliggöra dem med text och syntolkning. Med hjälp av framtida utvecklingar inom området finns det en förhoppning om att kunna tillgängliggöra dem helt och hållet.

Hur vi testat webbplatsen

Sogeti har gjort en oberoende granskning av regionvastmanland.se.

Senaste bedömningen gjordes den 24 augusti 2020 och är formellt godkänd av Kommunikationsenheten i Region Västmanland.

Granskningsmetod

Utvärderingsrapport

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.