Vårdgivare och samarbetspartners-logotyp (till startsidan)
För vårdgivare och samarbetspartners
Medarbetare på Hjälpmedelscentrum tar emot en besökare i kundtjänst

Hjälpmedelscentrum

Här hittar du som är förskrivare eller beställare av hjälpmedel information om vad som är aktuellt just nu: regelverk, rutiner, dokument och annat du kan ha nytta av.

Produktområden

Länkar till våra olika produktområden hittar du under rubriken Produktområden nedan.

Kontaktuppgifter

Vi finns på Signalistgatan 2 i Västerås. Vår postadress är 721 31 Västerås. Telefon till kundtjänst 021-17 30 48, e-post hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

Öppettider

Vi har öppet måndag-torsdag klockan 8-16.30, fredag klockan 8-16. 
Vår kundtjänst når du på telefon mellan klockan 8-12 och 13-16.
Återlämning och hämtning av hjälpmedel är även möjlig alla vardagar från klockan 7.
Under sommaren (vecka 25-33) har vi öppet alla vardagar kl 8-16. Då når du vår kundtjänst på telefon kl 9-12 och 13-15.

Aktuellt

Här hittar du nyheter från HMC

 • Skype ersätts av Skyddat vårdmöte

  Från och med 1 juni genomförs digitala utprovningar med Hjälpmedelscentrum i ett skyddat vårdmöte i Pexip.
 • Sommaröppettider

  Under sommaren har Hjälpmedelscentrum begränsade öppet- och telefontider.

Information, studiebesök och utställningen

HMC-info

Hjälpmedelscentrum ger ut nyhetsbrevet HMC-info 11 gånger per år. Här finns de senaste numren. Vill du prenumerera på nyhetsbrevet, skicka e-post till: hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

Om du byter arbetsplats, skicka ett mail med din nya adress så att du även fortsättningsvis får nyhetsbrevet. 

HMC-info maj

HMC-info april

HMC-info mars

HMC-info februari

HMC-info januari

Information om Hjälpmedelscentrum

Välkommen till oss!

Välkommen till oss! (finska)

Säkra hjälpmedel

Konsumentprodukt som hjälpmedel

Bra att veta om mitt hjälpmedel

Minnesanteckning utprovning

Så här går en utprovning till

Förskrivning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel (Socialstyrelsen)

Filmer

Underlätta din vardag med hjälpmedel (länk till film på youtube)

Vad gör vi på Hjälpmedelscentrum (länk till film på youtube)

Samhällskontraktet - Hjälpmedel och välfärdsteknik oktober 2021 (länk till film på youtube)

Agenda 2030 - Hur arbetar Hjälpmedelscentrum med jämställdhet 

Säkra hjälpmedel (länk till väntrums-TV)

Säkra hjälpmedel (pdf)

Instruktionsfilmer

Byte av batteri i trådlös rörelsevakt

Programmering av larmmottagare Home

Programmering av larmmottagare Link

Programmering av larmmottagare Trex 2G

Rengöra länkhjul

Utställning

I Hjälpmedelscentrums utställning finns information om och möjlighet att prova olika hjälpmedel och bostadsanpassningar. I utställningen visar leverantörer hjälpmedel som redan finns på marknaden men även nyheter inom hjälpmedelsområdet. Personal i kundtjänst kan svara på patientens frågor.

De hjälpmedel som ingår i ordinarie sortiment ses i utprovningsrummen. Patienten kan inte gå in själv i utprovningsrummet. Du som är förskrivare kan boka rummen via vår kundtjänst.  

Utomhus finns en övningsbana med olika underlag där hjälpmedel kan provas. 

Kognitiv visningsmiljö

I en hemlik miljö visas kognitiva hjälpmedel och kognitivt stöd. Du som är förskrivare kan boka rummet via vår kundtjänst.

Studiebesök

Vi erbjuder studiebesök under våra öppettider. I studiebesöket ingår en presentation av  Hjälpmedelscentrums verksamhet samt en rundvandring i Hjälpmedelscentrums utställning.

Studiebesök för intresse- och pensionärsorganisationer samt för personal inom kommuner och regionen är kostnadsfria.

Kostnaden för övriga studiebesök är 532 kronor exklusive moms per handledare och timme. Ett normalt studiebesök på 1,5 timmar med en handledare kostar 798 kr exklusive moms.

För bokning av studiebesök, kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst.

Vad gör vi på Hjälpmedelscentrum? (länk till film på youtube)

Organisation och uppdrag

Hjälpmedelscentrum ska genom specialistkunskaper om hjälpmedel och funktionsnedsättning inom områdena rörelsehinder, kommunikation och kognition samt medicinska behandlingshjälpmedel medverka till att personer med funktionsnedsättning ska ha tillgång till hjälpmedel för att bibehålla eller öka aktivitet, delaktighet eller självständighet.

Hjälpmedelsnämnden

Hjälpmedelscentrum har uppdraget att utföra de uppgifter som hjälpmedelsnämnden har ansvaret för. Nämnden samordnar länets hjälpmedelshantering inom Hjälpmedelscentrums ansvarsområde och ansvarar för verksamheten. Hjälpmedelsnämnden fattar beslut om frågor som rör verksamhet, hjälpmedelspolicy och hjälpmedelshandbok. 

Möten 2024: 23 februari, 31 maj, 27 september, 29 november

Strategiska kundrådet

Genom strategiska kundrådet har kommunerna och regionen inflytande på såväl regelverk som övergripande verksamhetsfrågor för Hjälpmedelscentrums verksamhet. Kundrådet består av verksamhetsföreträdare utsedda av länets socialchefer och chefer inom regionen. Frågor som hjälpmedelsnämnden ska besluta om bereds i strategiska kundrådet.

Möten 2024: 26 januari, 26 april, 23 augusti, 18 oktober

Förskrivarrådet

Förskrivarrådet är ett dialogforum mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum. Här lyfts frågor som berör Hjälpmedelscentrums verksamhet, exempelvis handboksfrågor och hjälpmedelssortiment. Syftet är att bistå strategiska kundrådet och att öka samverkan mellan förskrivare och Hjälpmedelscentrum.

Möten 2024: 20 mars, 16 oktober.

Styrande dokument

Verksamhetsplan Hjälpmedelscentrum 2024

Kostnadsansvar för hjälpmedel

Läs mer om hur kostnadsansvaret för hjälpmedel fördelas: Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken

Hjälpmedelshandboken är ett regelverk som är beslutat av Hjälpmedelsnämnden. Den styr hur hjälpmedel förskrivs i Västmanland. Det beskriver vilken profession som får förskriva hjälpmedel samt vilka hjälpmedel som kan förskrivas för att kompensera vilka behov.

Länk till Hjälpmedelshandboken

Förskrivningsrätt och dispenser

Här kan du läsa om våra utbildningar och vad som behövs för att du ska kunna förskriva hjälpmedel. Information om förskrivningsrätt och utbildningar om inkontinenshjälpmedel finns under rubriken Inkontinens.

Förskrivningsrätt hjälpmedel i Västmanland

Grundläggande förutsättning:

 • Anställning/uppdrag hos vårdgivare som har vårdavtal med Region Västmanland eller kommunal huvudman.

Kompetens:

 • Adekvat examen
 • Legitimation (dispensansökan, se nedan)

Obligatoriska utbildningar:

För arbetsterapeuter, fysioterapeut/sjukgymnast och logopeder är det obligatoriskt att genomföra:

För vissa grupper som sällan förskriver hjälpmedel, eller enbart få produkter, som till exempel barnmorskor, dietister, sjuksköterskor, specialpedagoger är det obligatoriskt att genomföra:

För dig som ska ha ett beställarkonto utan möjlighet att skapa personförskrivningar är det obligatoriskt att genomföra:

Läkare är undantagna alla utbildningar. 

Mer info om Förskrivningsrätt finns i Hjälpmedelshandboken

Dispenser

Dispenser förskrivningsrätt nyexaminerade i väntan på legitimation

Nyexaminerade i förskrivande yrken i väntan på legitimation kan ges tidsbegränsad (max 3 månader) dispens för rollen förskrivare, alternativt beställare, i webSesam. Den nyexaminerade ska ha en utsedd handledare, gå Förskrivarutbildning Grund som inkluderar Socialstyrelsens utbildning samt Förskrivarutbildning webSesam.

Verksamhetschef skickar in påskriven blankett via post eller vår uppladdningstjänst.

Dispenser behörighet webSesam till studerande

Studerande till förskrivande yrke kan inte få förskrivningsrätt men kan ges behörighet till ett studentkonto för rollen läsbehörighet och/eller beställning till enhet i webSesam. Det gäller under en tidsbegränsad period. Den studerande ska genomföra Förskrivarutbildning webSesam förenklad och/eller Beställarutbildning webSesam.

Chef skickar in påskriven blankett via post eller vår uppladdningstjänst.

Dispenser behörighet webSesam till icke legitimerad personal

Icke legitimerad personal som behöver administrera i webSesam kan ges behörighet till webSesam. Det kan t ex gälla lageransvariga som behöver ges rollen beställningar till enhet eller påfyllnad av lager, hämtorder, lagerflytt eller enbart gälla rollen läsbehörighet i webSesam. Personalen ska då genomföra Beställarutbildning webSesam.

Chef skickar in blankett via post eller vår uppladdningstjänst.

Här hittar du utbildningarna

Länk till Kompetensplatsen (utbildningar för dig som arbetar i regionen eller är privat utförare med avtal med Region Västmanland)

Länk till Kompetensplatsen (utbildningar för dig som arbetar i en kommun eller är privat utförare i kommunen)

Utbildningar

Här kan du läsa om våra utbildningar. Information om hur du anmäler dig till våra utbildningar hittar du under rubriken Utbildningsportalen Kompetensplatsen nedan.

Socialstyrelsens utbildning om hjälpmedel

Utbildningen är en e-utbildning som görs online. Den finns på Socialstyrelsens webbplats och är framtagen för att fördjupa kunskap om förskrivning av hjälpmedel. 
Förskrivning av hjälpmedel (eller gå in på www.utbildning.socialstyrelsen.se/learn sök på ”Förskrivning av hjälpmedel”)

Utbildningen ger en grundläggande kompetens om hjälpmedelsförskrivning och skapar förutsättning för en jämlik och behovsanpassad förskrivning. I utbildningen får du kunskap om förskrivningsprocessen och vad som stödjer och reglerar den samt hur patientens delaktighet påverkar nyttan med hjälpmedlet.

Förskrivning av hjälpmedel - Grund 

Utbildningen är en e-utbildning som görs online. Den finns på Kompetensplatsen. Utbildningen ger en beskrivning av vilket ansvar du har som förskrivare i Västmanland utifrån lagstiftning, regelverk och vilka rutiner som gäller. Den beskriver vilket stöd du kan få av Hjälpmedelscentrum i förskrivningsprocessen.

Efter avslutad och godkänd utbildning får du automatiskt ett mail som du vidarebefordrar till Hjälpmedelscentrum enligt instruktion, med uppgifter om vilken arbetsplats du tillhör med mera. Vi får då kännedom om att du är ny förskrivare i Västmanland. 

Du anmäler dig samtidigt till att prenumerera på nyhetsbrevet HMC-info. HMC-info innehåller viktig information från Hjälpmedelscentrum. Nyhetsbrevet skickas ut varje månad till förskrivare i Västmanland.  

Förskrivarutbildning webSesam

Utbildningarna är e-utbildningar som görs online. De finns på Kompetensplatsen.

Förskrivarutbildning webSesam

Utbildningen ger kunskap om beställnings-, sortiments- och registersystemet webSesam för de yrkesgrupper som förskriver hjälpmedel frekvent och inom flera hjälpmedelsområden. Den ger behörighet till att förskriva hjälpmedel i systemet. Efter genomförs utbildning får du en inloggning i systemet.

Förskrivarutbildning webSesam förenklad

Utbildningen ger kunskap om beställnings-, sortiments- och registersystemet webSesam för de yrkesgrupper som förskriver hjälpmedel sällan och / eller endast inom ett enda hjälpmedelsområde. Den ger behörighet till att förskriva hjälpmedel i systemet. Efter genomförd utbildning får du en inloggning i systemet.

Beställarutbildning webSesam

Utbildningen ger viss kunskap om beställnings-, sortiments- och registersystemet webSesam. Utbildningen riktar sig till personal som ska beställa hjälpmedel till enhet eller påfyllnad av lager och utföra viss administration till exempel hämtorder. Den ger behörighet att beställa hjälpmedel till verksamhet. Utbildningen kräver att du har fått dispens för att administrera i webSesam (se Rubriken Förskrivningsrätt och dispenser). Efter genomförd utbildning får du en inloggning till ett beställarkonto.

Produktutbildningar

När du har genomfört och godkänts i de obligatoriska utbildningarna kan du anmäla dig till de utbildningar som du behöver för de produktområden du kommer att arbeta med.  

Utbildningarna ger dig kunskap om förskrivningskriterier, aktuellt sortiment och möjlighet till anpassning av hjälpmedlet. Produktutbildningarna är lärarledda av hjälpmedelskonsulenter och i vissa fall hjälpmedelstekniker. De ges på plats på Hjälpmedelscentrum eller via Teams. Några utbildningar är e-utbildningar som ges online. Några produktutbildningar är obligatoriska för förskrivningsrätt, just nu gäller det Elrullstolar, GPS-larm och TENS-apparater.

Vissa utbildningar anordnas efter intresseanmälan. Det gäller arbetsstolar, barnhjälpmedel, gånghjälpmedel, inkontinensombud fortsättning, kognitiva hjälpmedel (specialpedagoger Habiliteringen), träningshjälpmedel och överflyttning.

Aktuella utbildningar och datum lanseras årligen för vårterminen den sista september och för höstterminen den sista april.

På respektive produktområdes informationssida, under rubriken Aktuella förskrivarutbildningar nedan och i Utbildningskatalogen på Kompetenplatsen kan du se vårt utbud av produktutbildningar.

För anmälan, se Kompetensplatsen, Utbildningskatalog. Filtrera på kategori Hjälpmedel. 

Utbildningsportalen Kompetensplatsen

Kompetensplatsen är regionens utbildningsportal. Där kan du se vilka utbildningar som ges och du kan anmäla dig till de du behöver gå. Där finns också våra online-utbildningar som du kan gå när det passar dig bäst.

Anmälan

För att anmäla dig till våra utbildningar använder du en av länkarna nedan. Du kan filtrera fram Hjälpmedelscentrums utbildningar genom att välja Hjälpmedel under Kategori i utbildningskatalogen. 

Om du är regionanställd eller är privat utförare med avtal blir du automatiskt inloggad. Välj Utbildningskatalog för att se utbudet av utbildningar. Välj aktuell utbildning och anmäl dig.

Om du är extern förskrivare behöver du skapa ett konto första gången du anmäler dig till en utbildning. Klicka på Utbildningskatalog för att ta del av utbildningsutbudet. Välj utbildning och anmäl dig direkt, du skapar ett konto i samband med din första anmälan. På Kompetensplatsen finns en instruktionsfilm bland annat om hur du skapar ett konto under rubriken Guide för externa användare.

Länk till Kompetensplatsen (utbildningar för dig som arbetar i regionen eller är privat utförare med avtal med Region Västmanland).

Länk till Kompetensplatsen (utbildningar för dig som arbetar i en kommun eller är privat utförare i kommunen).

Avanmälan

Om du behöver avanmäla dig gör du det på samma ställe som du anmält dig. Om det sker efter att anmälningstiden gått ut, kontakta hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se eller ring kundtjänst. Utebliven avanmälan debiteras med 450 kr exkl moms.

Praktisk information

Vid produktutbildningar på HMC serveras kaffe och te i samband med pauser.

Vid heldagsutbildningar finns begränsade möjligheter att värma medhavd mat. Mitt emot Hjälpmedelscentrum finns en lunchrestaurang och på Hälla köpcentrum finns ett flertal lunchrestauranger. Det är cirka 10 minuters promenad från Hjälpmedelscentrum.

Aktuella utbildningar

Hjälpmedelscentrums utbud av produktutbildningar 

 • 30 augusti Elrullstolar praktik (del 2)
 • 3 september Elrullstolar praktik (del 2)
 • 5 september Drivaggregat
 • 5 september GPS-larm (via Teams)
 • 11 september Kommunikationshjälpmedel
 • 2 oktober Manuella rullstolar Transport och Allround basutbildning
 • 10 oktober Lyftar och lyftselar
 • 10 oktober Personliga larm
 • 17 oktober Rullstolsdynor vuxen
 • 24 oktober Inkontinensombud fortsättning
 • 30 oktober Kognition, Planering, tid och minne (via Teams)
 • 13 november Manuella rullstolar Komfort
 • 14 november Omvårdnadshjälpmedel
 • 14 november GPS-larm (via Teams)
 • 21 november Tillverkning av bildstöd för kommunikation och kognition
 • 4 december Manuella rullstolar Allround Avancerad
 • 4 december Kognition, Kalenderappar för smartphones och surfplattor (via Teams)
 • 12 december Omgivningskontroll, manöverkontakter och monteringssystem  

Utbildningar på Hjälpmedelscentrum som erbjuds av andra utbildare

Externa utbildare och hjälpmedelsleverantörer ger utbildningar som handlar om eller relaterar till hjälpmedel i våra lokaler. De annonseras här och i HMC-info. Till de utbildningarna anmäler du dig direkt till respektive utbildare. Länk finns under respektive utbildning nedan.

webSesam

WebSesam är det system där du som förskrivare registrerar förskrivningar till patient, beställningar till lager eller verksamhet. Där kan du se vårt utbud av sortiment och där förs register över vilka hjälpmedel en patient har och har haft.

Här finns länk till webSesam Den finns även under rubriken länkar. För att använda systemet behöver du använda ditt personliga inlogg.

Användarstöd

Det finns ett stöd för dig som gått utbildning och fått någon typ av behörighet och roll i webSesam, om du vill repetera eller behöver hjälp hur man går till väga i webSesam:

Byte av arbetsplats eller inaktiverat konto

Om du byter arbetsplats är det viktigt att du meddelar Hjälpmedelscentrum. Du ska meddela namn och vilken eller vilka kunder du ska vara kopplad mot samt vilken kund som ska vara standard om det är flera kunder. Meddela även eventuella buffertlager. Telefon och mail kan du ändra själv i webSesam men skickar du med den informationen så kan vi ändra även det. Är du osäker vad gäller kunder och lager kan du ange en kollegas namn så kopierar vi inställningarna från den personen.

Maila systemansvariga och uppge dina nya uppgifter till sesam.hmc@regionvastmanland.se

Har du tidigare haft en inloggning som inte längre fungerar, kontaktar du också Hjälpmedelscentrum.

När du inte längre har behov av ditt konto eller är t ex föräldra- eller tjänstledig är vi tacksamma om du meddelar oss det så vi kan inaktivera kontot.

Ärenden och blanketter som skickas in via webSesam

När du ska beställa en utprovning med hjälpmedelskonsulent, initiera en specialanpassning eller skicka in ett ärende om produkt utanför beslutat sortiment ska det alltid göras i webSesam.

Mer information om utprovning, specialanpassning och produkt utanför beslutat sortiment kan du läsa om under respektive rubrik.

Här kan du läsa om hur du går till väga när du ska skicka in ärendet:

Instruktion Arbetsorder, Utprovning, Specialanpassning och Produkt utanför beslutat sortiment och regelverk i webSesam

Utprovning

Använd respektive blankett för utprovning av olika hjälpmedel:

Underlag för utprovning av arbetsstolar

Underlag för utprovning av elrullstol

Underlag för anpassning av befintlig elrullstol gällande styrsätt och/eller sittande

Underlag för utprovning av manuella rullstolar, dynor och tillbehör

Underlag för utprovning av allt sittande barn/ungdom

Underlag för utprovning av cyklar, stå- och gånghjälpmedel för barn

Underlag för utprovning av vårdarstyrt drivaggregat till rullstol

Underlag för utprovning av användarstyrt drivaggregat till rullstol

Underlag för utprovning av kommunikationshjälpmedel

Underlag för utprovning av kognitionshjälpmedel

Underlag för utprovning av GPS-larm

Underlag för utprovning av larm och epilepsilarm

Underlag för utprovning av omgivningskontroll

Underlag för utprovning av styrsätt/manöverkontakt

Underlag för utprovning av tyngdtäcke

Underlag för utprovning av tyngdväst

Underlag för anpassning av egenägd teknik/välfärdsteknologi

Ansökan om hjälpmedel utanför beslutat sortiment

Använd detta underlag om du ska ansöka om en produkt som inte finns i sortiment eller när regelverket inte kan följas för en specifik patient. Ta alltid kontakt med respektive produktkonsulent för dialog innan du skickar in ärendet.

Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk

Specialanpassning

Din anvisning kontrolleras och godkänns av hjälpmedelskonsulent innan den går vidare till hjälpmedelstekniker för utförande.

Specialanpassad produkt, anvisning

Ärenden som skickas in via Uppladdningstjänsten

Vissa ärenden till Hjälpmedelscentrum ska skickas in via vår Uppladdningstjänst. Den är en så kallad säker inväg för att skicka information som innehåller patientuppgifter.

De ärenden som ska skickas in via Uppladdningstjänsten finns som valbara blanketter inne i tjänsten, till exempel förskrivning eller beställning av hjälpmedel, överskrivning av hjälpmedel, saknade eller försvunna hjälpmedel, för att byta betalningsansvar eller meddela beslut om vårdinsatser från Habiliteringen.

Här finns Uppladdningstjänsten Den finns även under rubriken Länkar. Vill du ha Uppladdningstjänsten som en genväg eller favorit är URL-adressen https://uppladdninghmc.regionvastmanland.se/HMCUploadPublic/

Hur du använder tjänsten kan du läsa om i Lathund - hur du använder uppladdningstjänsten men också när du går in i tjänsten.

Hur beställs hjälpmedel som förskrivs till patient

WebSesam

Förskrivning av hjälpmedel ska alltid dokumenteras i patientens journal. Beställning sker i huvudsak i webSesam där alla förskrivningar registreras på patientens hjälpmedelsbild. De flesta hjälpmedel i grundsortimentet är förskrivningsbara i webSesam och kan beställas där. Där finns också information om vilka produkter inom ett produktområde som är förskrivningsbara.

Det finns ett användarstöd till webSesam som kan ge dig vägledning hur du ska göra.

Mer information om förskrivare av hjälpmedel i Västmanland finns i Hjälpmedelshandboken.

I samråd med hjälpmedelskonsulent

Specialsortiment och vissa andra hjälpmedel förskrivs enligt Hjälpmedelshandboken i samråd med hjälpmedelskonsulent. Det innebär att du behöver ta kontakt med hjälpmedelskonsulent och/eller att sortimentet inte kan förskrivas direkt i webSesam. 

Vilka hjälpmedel det gäller förtydligas under respektive produktområde. Orsaken till att specialsortiment förskrivs i samråd med hjälpmedelskonsulent är t ex:  

 • Att hjälpmedelskonsulentens kunskap är extra viktig.
 • Att förskrivning oftast sker i samband med en utprovning med hjälpmedelskonsulent.
 • Speciellt kostsamma och ovanliga hjälpmedel.  
 • Mer avancerade hjälpmedel att ta till när grundsortimentet inte motsvarar behoven.
 • Hjälpmedel som rent tekniskt inte går att lägga upp i webSesam.

Förskrivning och beställning av dessa hjälpmedel ska efter samråd med hjälpmedelskonsulent ske via blankett Förskrivning av hjälpmedel som skickas in via vår uppladdningstjänst eller post.

Undantag

Några få yrkesgrupper (läkare) som inte har tillgång till webSesam kan förskriva hjälpmedel ur grundsortimentet via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst eller post.

Förskrivning till patienter som är asylsökande eller gömda/tillståndslösa

Asylsökande, såväl barn som vuxna, har rätt till samma hälso- och sjukvård, inklusive hjälpmedel, som folkbokförda i regionen men framförallt till vård som inte kan anstå. Detsamma gäller personer som prövas mot massflyktingdirektivet, till exempel flyktingar från Ukraina, som också ska handläggas som asylsökande. Hjälpmedel kan motverka ett mer allvarligt sjukdomsförlopp, undvika mer omfattande vård och behandling och minska användning av mer resurskrävande akuta behandlingsåtgärder. Asylsökande, gömda och tillståndslösa ska erbjudas hjälpmedel vid funktionsnedsättning om patienten inte kan få tillgång till det på annat sätt.

Asyl- och integrationshälsan bekostar hjälpmedel till asylsökande personer i Västmanland. För gömda och papperslösa bekostas hjälpmedel centralt från Region Västmanland. Före förskrivning ska förskrivaren ha klarlagt betalningsansvaret.

Förskrivning av hjälpmedel ska göras via blanketten Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst.

Ange patientens namn, födelsedatum (ÅÅ-MM-DD), reservnummer (XXXXXX-XXXX) och bostadsadress, betalare (enhet och rekvirentnummer) samt leveransadress på blanketten. Notera på blanketten om förskrivningen "Gäller flykting från Ukraina". 

Information om hjälpmedel till patient

Här finns informationsmaterial som du kan använda dig av i mötet med patienten.

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (svenska)

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (arabiska)

Bildstöd - Så går det till att få ett hjälpmedel (fler språk)

Mer bildstödsmaterial på olika språk hittar du på  webbplatsen KomHIT Flykting

Förskrivning till patient från annat län

Den som vistas i Västmanland utan att vara bosatt här och är i behov av omedelbar vård ska erbjudas det. Vården omfattar också hjälpmedel. Personer med funktionsnedsättning som vistas i Västmanland kan också få hjälpmedel förskrivna.

Läs mer i hjälpmedelshandboken

Förskrivning till utlandssvenskar

Pensionärer bosatta utomlands har samma möjligheter till vård i Sverige som västmanlänningar. Det gäller även förskrivning av hjälpmedel. Försäkringskassan står för hjälpmedelskostnaden.

Förskrivning sker alltid på blankett Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst eller per post.

Patient ska visa upp vårdintyg från Försäkringskassan vid vårdtillfället. Om vårdintyg inte finns betalar patienten hela kostnaden för hjälpmedlet.

Patient ska informeras om och skriva under en patientöverenskommelse om förutsättningar för förskrivningen. Patientöverenskommelsen finns i Region Västmanlands ledningssystem - Patientavtal hjälpmedel, utvandrad patient.

Patientöverenskommelsen ska bifogas förskrivningsblanketten och skannas in i patientjournalen.

Instruktion Hantering av hjälpmedel till svensk medborgare som är stadigvarande boende utomlands 

Förskrivning till patient med skyddad identitet

Patient med skyddad identitet har rätt till samma vård/hjälpmedel som folkbokförda i regionen.

Förskrivning sker alltid på blankett Förskrivning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst eller per post.

Du behöver ange följande på blanketten

 1. datum
 2. förskrivares namn, arbetsplats, rekvirentnummer, telefonnummer, mailadress.
 3. I fälten för patientuppgifter anges endast ID-SKYDD
 4. som betalare anges ID-SKYDD
 5. leveransadress och ev telefonnummer samt
 6. hjälpmedlets sesamnummer och benämning. Vid direktuttag från eget lager anges individnummer, benämning, antal och lager.

Behöver du hjälp med utprovning till patient med skyddad identitet kontaktar du respektive hjälpmedelskonsulent.

Hur beställs hjälpmedel till verksamhet

Alla hjälpmedel i vårt sortiment kan beställas till verksamhet, använd blanketten Beställning av hjälpmedel som kan skickas in via vår uppladdningstjänst eller via post. Beställning ska vara förankrad och påskriven av verksamhetens  kostnadsansvarige chef.

Du kan läsa mer om tjänsten beställning i Hjälpmedelshandboken

Du kan läsa mer om olika ansvar för hjälpmedel såsom grundutrustning, arbetstekniska hjälpmedel, hjälpmedel i särskilt boende och i skola, på arbetsplatsen och i daglig verksamhet samt vad som gäller när en anpassning av bostad behövs i Hjälpmedelshandboken

Förslag och tips om hjälpmedel att hyra

Här kan du få vägledning när du ska välja storlek eller modell:

Produktområden

Hjälpmedel delas in i olika produktområden, baserat på ett internationellt ISO-system. Huvudområdena är Rörelse eller förflyttning och överflyttning. Där ingår gånghjälpmedel, rullstolar, sittvagnar, elrullstolar, tillbehör till rullstolar, drivaggregat, cyklar, lyftar och andra hjälpmedel för överflyttning. 

I området Träning, vård och behandling ingår bland annat ståhjälpmedel och medicinska behandlingshjälpmedel.

Kommunikation och kognitionshjälpmedel, där också larm och hjälpmedel för omgivningskontroll ingår. 

Olika hjälpmedel i Hemmet är till exempel omvårdnadshjälpmedel, hygien- och toaletthjälpmedel, hjälpmedel för att äta, dricka och klä på sig.

Hjälpmedel sorteras på detta sätt i Hjälpmedelshandboken och i webSesam. På Hjälpmedelscentrum finns olika hjälpmedelsteam som kan ge råd och stöd till dig som förskrivare. I teamen ingår bland annat produktansvarig hjälpmedelskonsulent och hjälpmedelstekniker.

På de olika produktområdessidorna kan du hitta information, kontaktuppgifter och olika typer av förskrivarstöd:

Sortiment och artikeltyper

Sortiment

Alla hjälpmedel som erbjuds i sortiment upphandlas och utifrån det skapas ett grundsortiment som förväntas erbjuda fungerande hjälpmedel för de flesta behov. Vid upphandling ställs höga krav på produkterna som framförallt syftar till att de ska vara patientsäkra och motsvara användningsområde och målgruppers behov. Det ställs även höga krav på bland annat leveranssäkerhet och miljövänlighet.

Specialsortiment

Inom de flesta hjälpmedelsområden erbjuds också ett specialsortiment som kan förskrivas när grundsortimentet inte kan tillgodose en patients behov. En del kostsamma hjälpmedel räknas som specialsortiment.

Information om sortiment

WebSesam

Aktuellt sortiment presenteras i webSesam I Sortimentskatalogen i webSesam har hjälpmedlen sorterats produktområdesvis, vilket ger en god översikt av alternativa artiklar. Du kan även söka produkter i webSesam via Varukatalogen, där sortimentet sorteras per ISO-kod eller via Sök artikel, där du själv väljer de sökkriterier du vill använda.
Läs mer här

Produktområdessidor

Ytterligare information om hjälpmedlen, till exempel vad som passar olika behov, specifika skillnader mellan olika produkter, mått och inställningsmöjligheter, finns under rubriken Förskrivarmaterial på produktområdessidorna:

Individregistrerade hjälpmedel

Hjälpmedel (över 1 000 kr) som kan rekonditioneras och återanvändas är individmärkta.

Det betyder att varje hjälpmedel får ett unikt identitetsnummer. Med detta kan man på Hjälpmedelscentrum följa hjälpmedlet under hela dess livstid, se vilka reparationer som gjorts och vem som fått hjälpmedlet förskrivet etc. Individnumret ska anges i samband med till exempel anpassning, avhjälpande underhåll och återlämning.

Så här ser nummerlappen för individmärkning ut:

Etikett med streckkod

Numret är fem- eller sexsiffrigt.

Hyresartiklar

De flesta hjälpmedel och tillbehör som förskrivs hyrs ut till betalningsansvarig kund. Hyrespriset baseras på hjälpmedlets livslängd och möjlighet att rekonditioneras med bibehållen patientsäkerhet. I priset ingår även kostnader för tjänster som Hjälpmedelscentrum erbjuder och tillhandahåller, kopplat till förskrivning.

Försäljningsartiklar

Hjälpmedel av förbrukningskaraktär (under 1000 kr) bedöms inte kunna rekonditioneras och återanvändas. De är markerade med en asterisk (*) efter artikelbenämningen i webSesam. Artiklarna beställs per patient vid förskrivning, de säljs och ska inte lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum. Av miljöskäl tar Hjälpmedelscentrum tillbaka och rekonditionerar några olika försäljningshjälpmedel. Det är rullstolsdynan Contur, toaförhöjningen Stapla-Lätt, badbräda Fresh, duschstol Reko Mjukis, duschstol Kulan och duschpall Kulan med hel sits. När du förskriver dessa hjälpmedel kan du informera patienten att de kan återlämnas.

Rekvisitionsartiklar

Rekvisitionsartiklar är märkta med två asterisker (**) efter artikelbenämningen i webSesam. Det ger en signal om att denna artikel beställs till betalande verksamhet i webSesam. Artiklarna finns tillgängliga under knappen ”Beställningsunderlag” i webSesam. Artiklarna beställs inte per patient i webSesam, de säljs och ska inte lämnas tillbaka till Hjälpmedelscentrum.

Rådgivning och utprovning

Rådgivning

Du kan få allmänna råd om hjälpmedel och om regelverk och rutiner av Hjälpmedelscentrums kundtjänst. Specifika råd om hjälpmedel kan ges av hjälpmedelskonsulenter inom de olika produktområdena. Kontakta oss via vår kundtjänst, e-post eller per telefon. Kom ihåg att mycket information finns på de olika produktområdessidorna.

Kundtjänst

Telefon 021-17 30 48, kan vidarekoppla till hjälpmedelskonsulent
e-post hjalpmedelscentrum@regionvastmanland.se

Hjälpmedelskonsulent per produktområde

Arbetsstolar

Barnhjälpmedel

Elrullstolar

Förflyttning och överflyttning

Inkontinens

Kognition, kommunikation och larm

Manuella rullstolar

Medicinska behandlingshjälpmedel

Andningshjälpmedel, insulinpumpar, lymphpulsator, nutritionspumpar, slemsugar

TENS, kylbehandling

Diabetes

Omvårdnad

Tränings- och gånghjälpmedel

Utprovning

Som förskrivare arbetar du enligt Förskrivningsprocessen och gör utprovningar av hjälpmedel på egen hand tillsammans med patienten. Du gör din bedömning och beställer det hjälpmedel som motsvarar patientens behov i webSesam. När du fått hjälpmedlet levererat till ditt lager lämnar du ut det till patienten och gör de inställningar och anpassningar som behövs. Du behöver gå igenom hur patienten ska använda sitt hjälpmedel och även träna patienten i att använda sitt hjälpmedel. Se mer under rubriken Information till patient vid förskrivning och Uppföljning.
Om du behöver kan du använda utprovningsrummen på Hjälpmedelscentrum när du ska göra en utprovning. Se rubrik Utprovningsrum Hjälpmedelscentrum

Utprovning med hjälpmedelskonsulent

För vissa hjälpmedel sker utprovning alltid i samråd med hjälpmedelskonsulent, se under respektive produktområde i Hjälpmedelshandboken. Ibland kan det finnas behov av stöd även vid utprovning av andra hjälpmedel. Innan utprovningen ska förskrivaren bedöma patientens situation, funktion och behov. Utprovning initieras genom att ett underlag för utprovning fylls i med uppgifter om din bedömning och patientens behov och skickas till Hjälpmedelscentrum via webSesam eller med vanlig post, se rubriken Ärenden som skickas in via webSesam. Det går också bra att kontakta hjälpmedelskonsulent för tidsbokning av utprovning via kundtjänst, e-post eller per telefon.

Du kan ge foldern Så här går en utprovning till till patienten. Där finns information inför en utprovning på Hjälpmedelscentrum. Foldern finns även på 1177.se

Så här går en utprovning på Hjälpmedelscentrum till

Inför besöket

Förskrivare ansvarar för

 • kartläggning och bedömning samt att skicka in underlag till HMC via webSesam
 • förmedla bokad tid till patient 
 • vid behov bokning av tolk 
 • att patient blir meddelad vid eventuell avbokning av besök 

Hjälpmedelskonsulent ansvarar för

 • att ta kontakt med förskrivare och erbjuda tid för utprovning
 • iordningsställande av hjälpmedel till utprovning, boka rum, tekniker och leverantör efter behov 

Avstämning med hjälpmedelskonsulent

Vid behov kan ett tillfälle för eventuella uppdateringar om ärendet behövas mellan förskrivare och konsulent/ tekniker. Tiden behöver vara överenskommen och ska ske innan det inbokade besöket, t ex en kvart innan patienten kommer till utprovningen.   

Agenda och tillvägagångssätt vid utprovning på HMC   

Förskrivare och patient väntar i väntrum där konsulent möter upp för att gemensamt gå till utprovningsrum.

Konsulenten håller i mötet enligt följande agenda:  

 1. Konsulent välkomnar och berättar kort om HMC och tydliggör att förskrivaren kommer från annan verksamhet. Alla medverkandes roller presenteras.
 2. Förskrivaren går igenom sin bedömning (inskickat underlag) och redogör för önskat mål med hjälpmedel.
 3. Patienten/närstående får möjlighet att bekräfta förskrivarens bedömning och sina egna förväntningar.
 4. Konsulent visar och beskriver hjälpmedel utifrån inkommit underlag.
   - Konsulent ansvarar för kunskap om hjälpmedlet. 
   - Förskrivaren ansvarar för patientens behov i förhållande till hjälpmedlet och önskemål om anpassning av hjälpmedlet.  
 5. Provning av hjälpmedel
 6. Förskrivaren beslutar om hjälpmedel ska förskrivas. 
  - Beslutet ska grunda sig på bästa möjliga val för patienten och så kostnadseffektiva hjälpmedel som möjligt, konsulent är ett stöd i beslutet.
 7. Förskrivaren sammanfattar mötet och kan med fördel använda färdigt dokument Bra att veta om mitt hjälpmedel och/eller Minnesanteckning utprovning samt planera för uppföljning.

Så här går en digital utprovning till

För att kunna erbjuda alternativ och till exempel minska på restid och förhindra smittspridning erbjuds digital utprovning. Du som är förskrivare beslutar i dialog med hjälpmedelskonsulent om det är möjligt.

Grundförutsättningarna är att ha tillgång till dator med kamera, mikrofon och högtalare samt tillgång till ett rum där du kan sitta enskilt med eller utan patient eller representant för patient. Att utprovningen rör ett hjälpmedel där det fungerar.

För att få veta mer vad det innebär och hur du gör kan du läsa här: Lathund för digital utprovning

Utprovningsrum Hjälpmedelscentrum

På Hjälpmedelscentrum finns utprovningsrum för barnhjälpmedel, manuella rullstolar, elrullstolar, övriga förflyttningshjälpmedel, kommunikationshjälpmedel, tyngdprodukter, omvårdnadshjälpmedel samt en visningslägenhet med kognitiva hjälpmedel.

Se här när rummen är bokade Länk till kalendrar

Anpassning och specialanpassning

Anpassning

En anpassning görs genom inställning av justerbara funktioner eller genom att förse hjälpmedlet med tillbehör som tillverkaren godkänt. Du hittar alla tillbehör till en produkt i webSesam, för information om till exempel sitthöjder eller hur man kopplar ihop olika larmsändare och larmmottagare kan du behöva titta på de olika produktområdessidorna. Om en anpassning görs i samband med en utprovning med hjälpmedelskonsulent och -tekniker på Hjälpmedelscentrum ingår det i hyran för det förskrivna hjälpmedlet. Behöver tekniker eller hjälpmedelskonsulent vara med och anpassa ett redan förskrivet och utlevererat hjälpmedel, debiteras den arbetstiden enligt prislista (kostnad per timme, inklusive restid).

Du som är förskrivare kan beställa en anpassning av ett hjälpmedel i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker om anpassning. Eventuella tillbehör som krävs för att göra anpassningen ska beställas med leveransadress "Internleverans tekniker/konsulent".

Här kan du läsa hur man gör

Användarstöd webSesam

Användarstöd webSesam Förenklad

Specialanpassning

Om en patients behov inte kan tillgodoses av våra upphandlade hjälpmedel i sortiment, eller om hjälpmedlet behöver förses med tillbehör som inte anvisats av tillverkaren, kan det bli aktuellt med en specialanpassning. Specialanpassningen berör en namngiven patient och förutsätter en skriftlig anvisning, inklusive riskanalys, från förskrivare. Specialanpassningen utförs av tekniker i samråd med förskrivare och hjälpmedelskonsulent.

Hjälpmedelskonsulent granskar den inkomna anvisningen för att säkerställa att det inte finns tillbehör eller annat hjälpmedel i sortiment som motsvarar den efterfrågade funktionen. Material och arbetstid inklusive restid debiteras ansvarig betalare.

Blankett Specialanpassning skickas in via webSesam, se under rubriken Ärenden som skickas in via webSesam.

Läs mer om specialanpassning i Hjälpmedelshandboken

Vid en specialanpassning ska en bruksanvisning följa med produkten till patienten. Det kan vara en helt ny bruksanvisning eller en komplettering av den befintliga. Använd blanketten Specialanpassad produkt, bruksanvisning patientinformation

Hjälpmedelscentrums utbildning om specialanpassning

Utbildningen ger dig kunskap om lagar som reglerar specialanpassningar samt vilket ansvar som följer med att initiera det.

För anställda i Region Västmanland och externa förskrivare med HSA-id

För externa förskrivare utan HSA-id

Produkt utanför sortiment och regelverk

När en patients behov inte kan tillgodoses med upphandlat sortiment eller lösas inom befintligt regelverk finns det möjlighet att ansöka om produkt utanför beslutat sortiment och regelverk. En ansökan görs utifrån förskrivarens bedömning, vilket medför att förskrivaren ska stå bakom ansökan. Innan ansökan skickas in ska alltid kontakt tas med produktansvarig hjälpmedelskonsulent. Mer information finns i Hjälpmedelshandboken.

Efter kontakt med produktansvarig konsulent görs ansökan på blankett Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk . Bifigat längst bak i blanketten finns ett stöd för bedömning och ifyllande. Blanketten skickas in via webSesam, där du skapar aktiviteten Utprovning och bifogar blanketten. Hur det går till kan du läsa här

Produktansvarig hjälpmedelskonsulent handlägger inkommen ansökan och bereder ärendet inför beslut i ärendegrupp. Beredningen består i att ta fram information om hjälpmedlet, till exempel vilka skäl som finns att gå utanför regelverk, om det finns likvärdiga produkter på marknaden, tidigare beslut om liknande hjälpmedel, omvärldsanalys – hur ser det ut i övriga landet, finns evidens för det föreslagna hjälpmedlet samt om det är en medicinteknisk klassning på hjälpmedlet eller en konsumentprodukt.

Är hjälpmedlet helt nytt behöver en analys göras där hjälpmedelskonsulent sammankallar förskrivare och teknisk kompetens från Hjälpmedelscentrum som tillsammans analyserar hjälpmedlet med patientsäkerhet i fokus. Patient deltar ej. Blanketten Checklista analys av nytt hjälpmedel används och om hjälpmedlet omfattas av digitala delar följs rutinen Anskaffning av hjälpmedel med digitala delar.

Processen sker enligt följande flödesschema:

Ärendegrupp och beslut

Ansökan tas upp av handläggande produktansvarig hjälpmedelskonsulent i en ärendegrupp som sammanträder minst en gång per månad. Beslut om ansökt hjälpmedel utanför sortiment och regelverk fattas av enhetschef på Hjälpmedelscentrum i samråd med verksamhetschef.

Inplanerade möten 2024: 17 januari, 7 och 28 februari, 20 mars, 10 april, 1  och 22 maj, 5 juni. 

Beslutet meddelas ansvarig förskrivare av handläggande hjälpmedelskonsulent. Förskrivaren ansvarar för att meddela utfallet av ansökan till patienten. Vid ett beviljande kan en utprovning starta. Om utprovning utfaller väl kan en förskrivning ske. 

Information till patient vid förskrivning

Som förskrivare ansvarar du för att ge patienten den inträning och information som hen behöver för att kunna använda, hantera och sköta om sitt hjälpmedel.

Patienten behöver veta vart hen ska vända sig om något händer när hjälpmedlet används, om det går sönder, skadas eller av någon anledning försvinner.

Du kan använda dokumentet Minnesanteckning utprovning för att sammanfatta vad du och patienten har kommit överens om, och skicka med som ett stöd för minnet till exempel efter bedömning eller utprovning av hjälpmedel. I dokumentet kan du också förklara hur den fortsatta planering ser ut.

Du kan också använda Bra att veta om mitt hjälpmedel för att hjälpa patienten att komma ihåg och förstå vad ni kommer överens om kring användning, hantering, skötsel och uppföljning av förskrivet hjälpmedel. 

Patienten kan ringa till Hjälpmedelscentrum om något inträffar med hjälpmedlet. Patient kan också logga in på 1177.se och anmäla behov av reparation eller ställa en fråga till Hjälpmedelscentrum.

Du kan använda dig av blanketten Lånevillkor där viktig information finns. Har du förskrivit ett hjälpmedel med ett värde över 20 000 kr ska du dessutom skicka in blanketten påskriven till Hjälpmedelscentrum. Det gör du via Uppladdningstjänsten eller per post till respektive produktområdeskonsulent.

Blanketten finns här:

Lånevillkor försäkring av hjälpmedel - svenska

Lånevillkor  engelska

Lånevillkor  arabiska

Lånevillkor  spanska

Lånevillkor  finska

Lånevillkor  persiska

Lånevillkor  turkiska


Det finns en broschyr som beskriver vilket ansvar patienten har för att medverka till att hjälpmedlen är säkra. Den kan du lämna till patienten i samband med förskrivningen.

Folder Säkra hjälpmedel 

En bruksanvisning följer alltid med ett hjälpmedel när det levereras från Hjälpmedelscentrum. Den kan beskriva viktiga saker att tänka på och risker som finns.

Leverantörer kan ha bruksanvisningar och filmer som beskriver hur man hanterar hjälpmedlet. Du hittar länkar till leverantörer i webSesam under respektive artikel och även en del på Produktområdessidorna.

Om ett hjälpmedel försvinner, skadas eller blir stulet ska det anmälas till Hjälpmedelscentrum. Om du som förskrivare är involverad och anmäler händelsen ska du använda den här blanketten Anmälan skadat, stulet eller saknat hjälpmedel, den skickas in via Uppladdningstjänsten eller per post. Patienten kan själv anmäla genom att kontakta Hjälpmedelscentrum. En utredning sker med syfte att bedöma om händelsen orsakats av oaktsamhet och om patienten blir ersättningsskyldig.

Du behöver också informera patienten om vart hen ska vända sig om behoven av hjälpmedel förändras.

Avhjälpande underhåll och reparationer

Vid behov av service eller reparation av hjälpmedel kan patienten själv kontakta Hjälpmedelscentrum genom att använda e-tjänst, ringa eller besöka oss. Under Hjälpmedelscentrums öppettider finns möjlighet för patienten att få enklare reparationer åtgärdade.

Du som är förskrivare kan beställa avhjälpande underhåll (reparation) i webSesam. Det gör du genom att lägga en arbetsorder till tekniker. Det går också att kontakta Hjälpmedelscentrums kundtjänst, telefon 021 – 17 30 48.

Kostnader för avhjälpande underhåll (reparationer) av förskrivna hjälpmedel ingår i hyreskostnad. 

Kostnaden för byte av däck och slang för drivhjul till alla rullstolar (manuella och elrullstolar) och sittvagn/sulky ingår numera i hyran. Ingen egenavgift tas ut från patienten. Om tekniker från HMC byter däck och/eller slang vid ett hembesök debiteras patienten en serviceavgift på 200 kr. Om patienten önskar byta funktionsdugligt däck och/eller slang debiteras det enligt gällande prislista.

Avhjälpande underhåll (reparation) av hjälpmedel när patienten befinner sig utomlands samt transportskador bekostas av patienten själv eller via reseförsäkring. 

Rollatorcafé

Hjälpmedelscentrum besöker ibland servicehus och mötesplatser för att serva rollatorer. 

Rollatorcaféer 2024

 • 21 maj 8.30-11.30 Träffpunkt Senior4an, Hallstahammar
 • 21 maj 13.30-15.30 Hjärtpunkten, Kolbäck
 • 22 maj 13.00-15.00 Hjärtpunkt Skiljebo, Västerås
 • 23 maj 13.00-15.00 Herrgärdets mötesplats, Västerås
 • 24 maj 10.00-12.00 Malmabergs mötesplats, Västerås
 • 1 oktober 13.00-15.00 Träffpunkten, Sala
 • 2 oktober 13.30-16.00 Misteln, Kungsör
 • 3 oktober 9.00-15.00 Mötesplats Tunadal, Köping

Kontakta vår kundtjänst om du har frågor om rollatorcafé, 021-17 30 48. 

Beredskap

Hjälpmedelstekniker har beredskap för vissa akuta reparationer lördag, söndag och helgdagar kl 8-15, telefon 021-17 30 00. Beredskap omfattar endast reparationer på förskrivna hjälpmedel som en person med funktionsnedsättning är helt beroende av. Hjälpmedel som omfattas är i första hand säng, antidecubitusmadrass, säng- och personlyft samt vissa medicinska behandlingshjälpmedel som till exempel stationär inhalator, slemsug och stationär syrgaskoncentrator.

Leveranser och återlämning

Hjälpmedelscentrum levererar hjälpmedel varje vecka enligt ett turbilsschema. Hjälpmedlen som du förskriver levereras generellt till det lager du är kopplad till. Stora och skrymmande hjälpmedel kan levereras direkt till patienten. Du som är förskrivare kan också välja att hämta hjälpmedel på Hjälpmedelscentrum.

Hjälpmedel levereras enligt Hjälpmedelscentrums regelverk för transport. I detta dokument finns information om Hjälpmedelscentrums ordinarie turbilsschema, stopp- och plocktider för leverans, lista över skrymmande hjälpmedel, extratransport, AH-leverans och utskrivningsärende.

Turbilens ordinarie schema

Måndag: Västerås väster om Svartån, Surahammar, Hallstahammar, Kolbäck och Kvicksund.

Tisdag: Västerås öster om Svartån och VSV. Transport går även till arbetsterapin och sjukgymnastiken på Västmanlands sjukhus Västerås (VSV). Regionens transportenhet hämtar desa hjälpmedel på Hjälpmedelscentrum.

Onsdag: Sala. Leverans går också till arbetsterapin, sjukgymnastiken och lungmottagningen på VSV samt Ängsgärdet i Västerås.

Torsdag: Köping, Arboga och Kungsör.

Fredag: Fagersta, Skinnskatteberg och Norberg. Leverans går även till arbetsterapin och sjukgymnastiken på VSV. 

Extratransporter

När det finns behov av extraleverans utanför ordinarie turbilsschema kan du som förskrivare beställa det till en kostnad enligt gällande prislista. Kontakta då Hjälpmedelscentrums kundtjänst, 021-17 30 48. Betalningsansvar ska vara klarlagt vid beställning.

Extratransport vid Utskrivningsärende, AH-ärende och leverans till patient i livets slutskede

Vid behov av hjälpmedel för att möjliggöra utskrivning av patient från sjukhus eller särskilt boende kan leverans beställas utanför gällande regelverk och turbilsschema. Det kan även beställas till patient som är ansluten till regionens avancerade hemsjukvård (AH) eller patienter i livets slutskede.

Utskrivningsärende kan levereras tidigast dagen efter en beställning. AH-ärenden kan levereras samma dag, beställningen måste då läggas i webSesam före kl 12.00. Mellan klockan 12-13.30 har du möjlighet att kontakta Hjälpmedelscentrum för manuell handläggning av AH-ärende.

Leverans sker till hemadress eller turbilsplats utan extra kostnad.

Du väljer leveranssätt ”Utskrivningsärende” eller ”AH-ärende” på kundorder när du förskriver hjälpmedlet i webSesam, observera att du måste ange rätt leveransadress och kontaktperson för transportsamordnaren att ringa. Ange alltid önskemål om leveransdag.

Transportsamordnaren prioriterar leveranserna utifrån det leveranssätt som du som förskrivare valt.

Stopptider plock av hjälpmedel

Stopptid för beställning av hjälpmedel (kundorder) för leverans till turbilsplats nästkommande arbetsdag är kl 12.00. Ordrar som läggs före kl 12.00 plockas samma eftermiddag. Ordrar som läggs efter kl 12.00 plockas nästkommande arbetsdags förmiddag.

Hämta och lämna hjälpmedel

Hämtplats/Avlämning i länet

Det är viktigt att det finns en uppmärkt plats för avlämning/hämtning av hjälpmedel samt att all personal vet var hjälpmedlen ska ställas.

Hjälpmedel som ska hämtas bör ställas ut på angiven plats dagen innan.

Alla hjälpmedel som ska hämtas ska vara märkta med hämtordernummer. Det gäller både individmärkta och icke individmärkta hjälpmedel. Saknas hämtordernummer kommer hjälpmedlet inte att hämtas.

Vid leveranser till privatpersoner (patienter):

 • Ange samtliga telefonnummer till kontaktperson/-er.
 • Kontrollera att leverans- eller hämtadress stämmer. 
 • Vid leverans av vårdsäng ska befintlig säng, och annat som är i vägen, plockas undan i god tid.

Leveransförseningar

Sedan pandemins början har olika hjälpmedelsleverantörer vid flera tillfällen meddelat att de har leveransförseningar. Vissa hänvisar till force majeure. Hjälpmedelscentrums medarbetare har sedan dess arbetat för att upprätthålla leveranssäkerheten till kund och patient.

Under hösten 2021 har åtgärderna inte räckt till och leveranssäkerheten har tyvärr minskat och leverantörernas angivna leveransdatum har i flera fall flyttats fram flera gånger.

Åtgärder som vidtagits under hösten är bland annat:

 • Daglig planering av rekonditioneringsarbetet, prioritering av kundordrar och utprovning
 • Utökning av bemanningen på logistiken, tre nya medarbetare har börjat sin introduktion
 • Hjälpmedelskonsulenter har stöttat förskrivare med att hitta alternativa hjälpmedel
 • Medarbetarna på logistiken har arbetet flera lördagar under september och oktober
 • Leverantörer har kontaktats och nio leverantörer har debiterats vite
 • Avtalsansvariga inköpare har kontaktats
 • Förseningar bevakas för att möjliggöra omplaneringar

Leveransförseningarna beräknas i många fall fortgå så länge de globala transportproblemen pågår. HMC tar därför nästa utvecklingssteg för att med proaktivt arbete kunna öka leveranssäkerheten. Det gör vi genom att teamen verkar för att patientsäkra hjälpmedel som finns på rekondlagret används (då så är lämpligt) genom att lämpliga åtgärder, t ex. tvingande ersättningskedjor, vidtas. Om detta inte räcker kan ställningstagande till alternativa inköp göras.

Information om leveransförseningar ges i HMC-info och på vårdgivarwebben.

Förskrivare uppmanas att kontakta HMC om patienten inte kan vänta till planerat leveransdatum. 

Information januari 2024

Konflikterna kring Mellanöstern är tydligt utvidgade med konsekvens att, den för leveranskedjorna så viktiga, sjötrafiken som vanligen tar vägen genom Suez-kanalen i stället tvingas ta vägen runt hela Afrika. Detta riskerar att återigen sätta världen i en logistikinfarkt likt den vi hade under pandemin.

Rent konkret innebär detta nu stora störningar i det globala logistiknätverket, transporttiderna förväntas öka med flera veckor, dels på grund av den extra transportsträckan men också för att fartygen måste in i Afrikas hamnar för att tanka. Det förväntas också bli kapacitetsbrist i hamnarna, obalans i var tomcontainrar finns osv.

Information oktober 2022

Tillverkaren av fallskyddsmattor (S-43430) har tyvärr leveransproblem. Först efter årsskiftet beräknas mattorna åter gå att beställa.

Information mars 2022

Etac och Swereco

För närvarande är det leveransstörningar hos Etac och Swereco.

Följande artiklar har därför tyvärr längre leveranstid än vanligt:

 • S-07029 Toaförhöjning Hi-Loo 6 cm m armstöd
 • S-00977 Supporter toalettarmstöd
 • S-34049 Duschstol Kulan med hel sits
 • S-12099 Fristående toaförhöjning Stapla-Lätt

Vi hoppas på mer normala leveranstider inom några veckor.

Ev frågor besvaras av hjälpmedelskonsulent Eva Scharin 021-175857

Memoplanner

Just nu är det problem med leveranser av Memoplanner medium och Memoplanner large. Dessa hjälpmedel förskrivs via uppladdningstjänsten, vid förskrivning kommer du att få mer information om läget av hjälpmedelskonsulent. 

Information januari 2022

Rollator Rebel

För närvarande är det stora leveransförseningar av vår standardrollator Rebel. Välj om möjligt en annan rollatormodell istället. Du som förskrivit en rollator Rebel kommer att få uppdateringar gällande leveransdatum via mail. Vid brådskande behov av rollator ber vi dig att se över lagersaldo innan förskrivning.

Se gärna över om det finns rollatorer som inte används och sänd dessa i retur till HMC.

Arbetsstolar

Vår arbetsstolsleverantör Mercado har i dagsläget långa leveranstider på grund av komponentbrist, främst till deras elarbetsstolar.

Dyna Starlock

Etac meddelar att leveranser av dyna Starlock är kraftigt försenade.  

Information december 2021

För tillfället har leverantören av gåbord Bure double leveransproblem. I dagsläget är det oklart när dessa gåbord kan levereras. 

Information november 2021

Just nu är det leveransförseningar gällande årsförbrukningset till inhalator Sidestream Deluxe från Philips. Leverantörens förhoppning är att dessa ska kunna levereras i mitten av december. Förseningen beror på produktionsproblem. 

Information i HMC-info oktober 2021

Leveransförseningarna från flera leverantörer fortsätter tyvärr ett tag till. Om utleveranserna dröjer orimligt länge, kontakta gärna respektive hjälpmedelskonsulent inom produktområdet för att diskutera om det ev finns något alternativ.

Leveranssvårigheter av drivaggregat

Just nu har vi fått meddelande om att leverantörerna av drivaggregaten E-walk och Lille Viking har svårt att få fram komponenter. Det innebär att det kan bli långa leveranstider på rullstol med drivaggregat.

Leveranssvårigheter av Rebel 57

Human Care har leveranssvårigheter och kan inte leverera en av våra avtalade standardrollatorer (Rebel 57, artikel.nr 14885) förrän om 6 veckor. Ingen information finns än om detta är en tillfällig störning. Förskriv därför endast Rebel 57 om inget annat alternativ fungerar.

Andra hjälpmedel

Även flera andra hjälpmedelsleveranser är påverkade av förseningar som beror på omständigheterna i världen just nu. Bland annat är det stor brist på komponenter i cykelindustrin, vilket påverkar leverans av cyklar och träningscyklar. 

Uppföljning

Som förskrivare ansvarar du för att en uppföljning av det förskrivna hjälpmedlet genomförs. Uppföljningen syftar till att utvärdera om hjälpmedlet uppfyller uppsatta mål samt att den information och de instruktioner som tidigare lämnats uppfattats på ett korrekt sätt.

Patienten ska alltid upplysas om vem som har det fortsatta uppföljningsansvaret. Det betyder att om du efter en förskrivning lämnar över ansvaret för patientens rehabilitering till annan vårdgivare ska patienten tydligt få veta vem det är.

Om en uppföljning och utvärdering visar att målen nåtts kan ärendet avslutas. Information ska då alltid ges om vem patienten kan vända sig till om behoven förändras.

För en del förskrivna hjälpmedel krävs enligt Hjälpmedelshandboken uppföljning enligt ett specifikt intervall, så är det för till exempel elrullstolar.

Det är viktigt att du informerar om att hjälpmedel som inte används (ej försäljnings- eller rekvisitionsartiklar) alltid ska återlämnas och att det kan göras hos:

 • Vårdcentraler i länet
 • Habiliteringscentrum
 • Hjälpmedelscentrum
 • Kommunens rehabiliteringsenhet
 • Den som förskrivit hjälpmedlet

När patienten lämnar tillbaka hjälpmedlet ska det vara väl rengjort.

Av miljöskäl tar Hjälpmedelscentrum just nu tillbaka och rekonditionerar några olika försäljningshjälpmedel. Det är rullstolsdynan Contur, duschstol Kulan och toaförhöjning Stapla-Lätt. När du förskriver dessa hjälpmedel kan du informera patienten att de kan återlämnas.

Använd webSesam i samband med uppföljning av hjälpmedel. Om patienten har hjälpmedel registrerade på sin hjälpmedelsbild som saknas behöver du ta reda på orsaken till det och meddela Hjälpmedelscentrum. Det gör du i Uppladdningstjänsten via blanketten Anmälan om försvunna och felregistrerade hjälpmedel när hjälpmedel vid uppföljning hos patient saknas eller via blanketten Anmälan skadat, stulet eller saknat hjälpmedel när hjälpmedel hos patient är stulet eller borttappat.

Avvikelser och reklamationer

Negativa händelser

Om du upptäcker något fel eller brist på ett hjälpmedel eller tjänst som har orsakat, eller kunnat orsaka, vårdskada ska du skapa en Avvikelse av typen Negativ händelse eller Tillbud i webSesam. Anmälan ska även göras i respektive kunds avvikelsesystem och till Läkemedelsverket. Det gör du genom att fylla Läkemedelsverkets e-tjänst Anmälan om negativa händelser och tillbud med medicintekniska produkter. Efter att ha granskat och skickat in anmälan till Läkemedelsverket, ges möjlighet att spara en PDF-kopia. Denna kopia av anmälan skickas till Hjälpmedelscentrums patientsäkerhetsteam via uppladdningstjänsten. Länk till Instruktion negativ händelse eller tillbud med medicintekniska produkter.

Hjälpmedlet ska inte användas under utredningstiden.

Läs mer i Hjälpmedelshandboken under Riktlinjer vid förskrivning av hjälpmedel/Rapportering av tillbud eller olycka.

Reklamationer

Om du upptäcker något fel eller brist på ett hjälpmedel eller tjänst som Hjälpmedelscentrum levererat ska du skapa en Avvikelse eller Reklamation via webSesam inom 14 dagar. Detsamma gäller för sen eller utebliven leverans av ett hjälpmedel eller tjänst som beställts från Hjälpmedelscentrum. 

Du måste ange:

 • Så mycket bakgrunds- och kontaktinformation som möjligt för att förenkla hanteringen av din anmälan, t ex kundordernummer, följesedelsnummer, individnummer.
 • Om du vill ha ett ersättningshjälpmedel eller ha tillbaka det aktuella hjälpmedlet.
 • Om du skickar hjälpmedlet till Hjälpmedelscentrum eller att våra tekniker ska laga på plats.
 • Om hjälpmedlet kommer att skickas in tillsammans med den från webSesam utskrivna avvikelsen/reklamationen väl fastsatt på hjälpmedlet.

I webSesam kan du följa hur vi handlägger ditt ärende på samma sätt som övriga arbetsorder. Du får ett svar så fort vi har bilden klar för oss om vad som hänt och hur vi löser ditt ärende. När ärendet avslutas får du ett meddelande om detta via webSesams meddelandefunktion.

Avvikelse ska inte skrivas för normalt slitage, registrera arbetsorder i webSesam, välj Typ av åtgärd: Avhjälpande underhåll - reparation.

 

 

Säkerhetsmeddelanden

Om leverantören upptäcker ett fel på en produkt ska ett säkerhetsmeddelande skickas. Leverantören ansvarar också för att rätta till felet. Hjälpmedelscentrum bevakar säkerhetsmeddelanden och vidtar nödvändiga åtgärder. Här finns aktuella säkerhetsmeddelanden från leverantör.

November 2023

ResMed

ResMed-masker med magneter – potentiella magnetiska störningar som påverkar vissa medicintekniska produkter
Säkerhetsmeddelande
Säkerhetsmeddelande - till patient

Oktober 2023

Mo-vis / Permobil

Scoot Control R-net, Scoot Control LiNX
Säkerhetsmeddelande

Juni 2023

Permobil

PushTracker E2 och E3 som används med SmartDrive MX2+ Power Assist-enhet 
Säkerhetsmeddelande

Oktober 2022

Rubin Medical

En mjukvaruuppdatering finns tillgänglig för Tandem Diabetes Care. Uppdateringen innehåller kvalitetsförbättringar i pumpprogramvaran som mildrar de potentiella problem som beskrivs i säkerhetsmeddelandet.
Säkerhetsmeddelande

September 2022

Philips Respironics

Philips Respironics-patientenheter (helmasker och näsmasker) – Amara View Minimal Contact Full-Face Mask, DreamWear Full Face Mask, DreamWisp Nasal Mask with Over the Nose Cushion, Wisp Nasal Masks, Wisp Youth Nasal Masks och Therapy Mask 3100 NC/SP – innehåller magneter.
Säkerhetsmeddelande - till patienter
Säkerhetsmeddelande - till DME:er/distributörer/förskrivare

December 2021

Hillrom
Byte av Liko Multirall 200 Q-link-låsbygel
Åtgärdande av utrustning patientlyft
Säkerhetsmeddelande 2020-105936-liko-ab-fsn.pdf

November 2021

Gate Rehab Development AB
Ståplattor oavsett utförande/variant tillverkade/levererade av GATE REHAB DEVELOPMENT AB. Tillverkningsdatum: 200211–200930.
Tapp som hjulet sitter på kan lossna från fäste
Säkerhetsmeddelande Gate-rehab-development-ab-fsn.pdf

Oktober 2021

Medtronic
Insulinpumparna MiniMed™️ 640G och MiniMed™️ 670G
Reservoarfackets låsring
Säkerhetsmeddelande Medtronic.pdf

Juni 2021

Philips Respironics
Enhetsmodeller från serierna Trilogy 100, Trilogy 200, Garbin Plus, Aeris, LifeVent, BiPAP V30 och BiPAP A30/A40
Ljuddämpande skum
Mottaglighet för nedbrytning och utsläpp av flyktiga organiska ämnen
2021-50981-respironics-inc-fsn.pdf

Philips Respironics
CPAP- och Bi-Level PAP-enheter
Ljuddämpande skum
Mottaglighet för nedbrytning och utsläpp av flyktiga organiska ämnen
2021-50989-respironics-inc-fsn.pdf (lakemedelsverket.se)

Philips Respironics - uppdatering september 2021
2021-50981-respironics-inc-kompletterande-klinisk-information-juli-2021.pdf

Mer information

Läkemedelsverket

Jämställdhet vid förskrivning

Region Västmanland arbetar med jämställdhetsintegrering i enlighet med svensk lag, t ex diskrimineringslagen, och såväl globala som nationella och regionala mål. Det innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska finnas med i alla delar av organisationens verksamhet, från beslutsfattande till planering och genomförande.

Statistiken visar vissa omotiverade skillnader i förskrivning av hjälpmedel till kvinnor och män. Därför är det viktigt att du tänker till på jämställdhetsperspektivet så att inte hjälpmedel förskrivs på olika grund till kvinnor och män, flickor och pojkar.

Vill du läsa mer?

Vill du läsa mer eller fördjupa dig i ämnet finns det mycket att tillgå. Här har vi valt ut några länkar till webbplatser och skrifter. Du hittar även statistik över hur förskrivningen ser ut i Västmanland. Att det är en överrepresentation av kvinnor eller män för ett visst hjälpmedel kan vara motiverat, men genom att bli mer medvetna om perspektivet kan vi minska omotiverade skillnader. 

Sveriges kommuner och regioner, SKR

Information om mänskliga rättigheter och jämställdhet Mer information, filmer mm finns om du söker dig vidare på webbplatsen.

Information om jämställdhet

Socialstyrelsen
Jämlik vård och omsorg Lättläst information

Jämställdhetsmyndigheten
Praktiska exempel och konkreta verktyg för jämställdhetsarbete

Basutbildning jämställdhetsintegrering 
En utbildning från länsstyrelsen i Kalmar län Till basutbildningen finns även en handledning. Titta på de delar som är relevanta för dig, t ex del 2 ”Vad är jämställdhet” eller del 5 ”Kön, genus och normer”.

RFSL
Information om normkritik

Film om minoritetsstress (2019)

Film om minoritetsstress (2020)

Statistik
Hyreshjälpmedel hos patienter juni 2023 (uppdateras årligen)

Dokument

Systematiskt jämställdhetsarbete inom hjälpmedelsområdet. Redovisning av regeringsuppdrag, Socialstyrelsen 2019

Ojämställdhet i hälsa och vård 2019

Hjälpmedel i kommuner och landsting

Jämställda hjälpmedel Region Örebro län rapport

Fickbok Fakta om kvinnor och män 2018 Västmanland

På tal om kvinnor och män Lathund om jämställdhet, SCB

Jämställdhetsstatistik, SCB

Det här handlar inte om dig

Handbok för bra bemötande av hbtq-personer 

Blanketter

Följande blanketter ska skickas in via Uppladdningstjänsten men kan även skickas via vanlig post till Hjälpmedelscentrum.

Förskrivning och beställning av hjälpmedel

Förskrivning av hjälpmedel 

Beställning av hjälpmedel

Överskrivning av hjälpmedel

Uppföljning/utvärdering av hjälpmedel

Förlängning av TENS-lån

Anmälan om förlängning av TENS-lån

Dispenser

Dispensansökan inkontinenshjälpmedel 

Dispensansökan nyutexaminerade, blivande förskrivare utan legitimation 

Dispensansökan för icke legitimerad personal med tillgång till webSesam

Dispensansökan för studerande till förskrivande yrken webSesam

Återlämning av hjälpmedel

Hämtorder via uppladdningstjänst, återlämnade hjälpmedel 

Manuell hämtorder via uppladdningstjänst

Manuell hämtorder Återköp via uppladdningstjänst

Anmälan

Anmälan beslut om vårdinsatser från Habiliteringscentrum 

Anmälan om ändrat boende/betalningsansvar för hjälpmedel 

Anmälan om försvunna och felregistrerade hjälpmedel 

Anmälan skadat, stulet eller saknat hjälpmedel 

Lånevillkor

(skickas endast in till HMC för hjälpmedel värda mer än 20 000 kr)

Lånevillkor försäkring av hjälpmedel - svenska

Lånevillkor  engelska

Lånevillkor  arabiska

Lånevillkor  spanska

Lånevillkor  finska

Lånevillkor  persiska

Lånevillkor  turkiska

Övriga blanketter

Inregistrering av hjälpmedel med serviceavtal

Flytt och skrot av hjälpmedel med serviceavtal

Följande blanketter ska skickas in via webSesam. Om du inte har ett webSesamkonto kan du skicka dem via vanlig post.

Ansökan om hjälpmedel utanför beslutat sortiment

Produkt utanför beslutat sortiment/regelverk

Förslag från verksamhet på ny produkt

Specialanpassning

Specialanpassad produkt, anvisning

 


Kontakt


Godkänn vårt användande av kakor (cookies)

Region Västmanland använder cookies och andra liknande tekniker på våra webbplatser. Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. Läs mer om vad regionen använder kakor till och gör sen dina val.

In English

Inställningar för cookies

Här kan du välja vilka kategorier av cookies som ska vara aktiverade.

Denna kategori består av cookies som behövs för att webbplatsen ska fungera korrekt.

Denna kategori består av cookies som ger oss statistik och anonymiserad data som visar hur våra webbplatser används och gör det möjligt för oss att rätta till fel och förbättra webbplatserna.

Denna kategori består av cookies från tredjepartstjänster som bland annat möjliggör uppspelning av video och länkning till våra sidor och flöden i sociala medier.

In English