Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Rapportera avvikelser i Synergi

Synergi är Region Västmanlands system för att rapportera och hantera avvikelser, förbättringsförslag, revisioner och inspektioner. Systemet är en grund för systematiskt förbättringsarbete.

Vad ska rapporteras?

En icke förväntad händelse eller observation i verksamheten som medfört eller skulle kunna medföra risk eller skada för patient, närstående, medarbetare, utrustning, egendom eller yttre miljö.

Varför ska händelser rapportera?

Enligt lagen ska vårdgivaren rapportera negativa händelser, tillbud och risker. All personal i verksamheten har ett ansvar att rapportera, detta utgör en av grunderna för förbättrad patientsäkerhet. Det är viktigt att sammanställa och analysera avvikelser samt skapa åtgärder och ge återkoppling till medarbetarna, liksom att sprida kunskap till andra verksamheter.

När en händelse eller risk rapporteras ska de bakomliggande orsakerna identifieras. Åtgärder ska sättas in så att liknande händelser inte inträffar igen.

Support

Vid tekniska problem i Synergi eller bortglömt lösenord, vänd dig till IT-support på tel 735 00.
Övriga frågor skickas till synergi@regionvastmanland.se

 

Avvikelsesamordnare

Avvikelsesamordnaren är en chef eller av chef utsedd person som har till uppgift att hantera avvikelser för den egna enheten. För att bli avvikelsesamordnare krävs utbildning i Synergi. Anmälan görs på kompetensplatsen, behörighet ges i samband med kurstillfället.

Rapportör

Samtliga anställda får automatiskt en inloggning i Synergi, detta sker i samband med att du får ett HSA-ID. Du kan då rapportera händelser och risker i Synergi.

Ditt HSA-ID är både användar-ID och lösenord, detta kan du ändra efter att du har loggat in.

 

Utbildningar Synergi

Utbildningar i Synergi finns på Kompetensplatsen. Sök på "Synergi" så kommer en lista upp på tillgängliga utbildningar.