Till innehåll
Vårdgivare och samarbetspartners Vårdgivare och samarbetspartners
För vårdgivare och samarbetspartners
Vårdgivare och samarbetspartners

Translate

Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Patientnämnden

Patienter, anhöriga och personal som vill rådgöra om eller har synpunkter på vård och omsorg kan vända sig till Patientnämnden som verkar för goda kontakter mellan patient och personer inom hälso- och sjukvården.

Patientnämnden är en fristående, opartisk instans för problemlösning. Vi arbetar för att patientens rättigheter och synpunkter ska tas till vara. Att vända sig till Patientnämnden kostar inget. Patientnämndens verksamhetsområde är den hälso- och sjukvård som bedrivs av regionen, eller genom avtal med regionen, samt den tandvård som bedrivs av regionen och den privattandvård som helt eller delvis finansieras av regionen. Dessutom ingår den hälso- och sjukvård som bedrivs av kommuner, eller enligt avtal med kommuner, och den allmänna omvårdnad enligt Socialtjänstlagen som ges i samband med sådan hälso- och sjukvård.

Man kan ringa, mejla eller skriva till Patientnämnden och framföra sina synpunkter, frågor eller funderingar. Det går också bra att använda tjänsten Mina Vårdkontakter. Handläggarna ser till att synpunkterna blir omhändertagna och att rätt instans blir informerad om dessa. Inkomna synpunkter kan bidra till förbättringar i hälso- och sjukvården och tandvården, både för dig och många andra. Vi kan delta i möten mellan vården och patienten när patienten vill att vi finns med som ett stöd.

Patientnämnden är inget övervakande organ men försöker lösa problem genom att förmedla kontakt med vården, diskutera och föreslå lösningar. Patientnämnden har heller inte några disciplinära befogenheter och har inte något mandat att avgöra om sjukvårdspersonalen begått något fel eller inte. Det är i stället en fråga för verksamhetsansvariga. Patientnämnden har till uppgift att utse stödpersoner till tvångsvårdade patienter inom den psykiatriska vården. Föreskrifter om stödpersoner finns även i smittskyddslagen. Stödpersonsverksamheten är en viktig samhällsfunktion, där personer mot ett arvode regelbundet på sin fritid besöker patienter.

Vi besöker gärna verksamheterna för att informera om vår verksamhet och tillsammans diskutera vad vi kan bistå vården med.

Välkommen att kontakta oss, telefon 021-17 59 00 eller e-post patientnamnden@regionvastmanland.se